Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 9/2022

Spragnieni spotkań | 2

Międzynarodowe Targi Leśnictwa i Łowiectwa Silva Regina (3–6 kwietnia br.) odbyły się w centrum wystawienniczym zlokalizowanym w samym sercu czeskiego Brna.

Informacje | 4

Nowy park narodowy? - Ministrowie o przyrodzie raciborskiej; Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej i raportu OOŚ - Przepisy wchodzą w życie; Techniczna Grupa FSC - Finalizacja standardu; Gołuchowska zagroda żubrów - 45 lat historii; Konkurs Lasów - „Sportowa Natura”.

„Las Przyjaźni” | 7

Leśnicy wciąż podejmują działania mające na celu rzeczowe i moralne wsparcie walczącego narodu ukraińskiego. Jedno z nich komentuje Izabela Ludwikowska, referent ds. obsługi ruchu turystycznego w Nadleśnictwie Srokowo:

Z nerwami na wodzy | 8

O nowoczesnym filmowaniu flory i fauny; o tym, jak przechytrzyć zwierzęcy słuch, wzrok i węch, aby kadry filmu oglądało się z zapartym tchem; o przygodach, które potrafią zgotować niektóre zwierzęta, a także o pięknie rodzimej natury opowiada Michał Ogrodowczyk – filmowiec, kierownik Leśnego Studia Filmowego Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu.

Hybrydyzacja drzew leśnych | 12

Szacuje się, że nawet 25% gatunków roślin ma hybrydowe pochodzenie. W przypadku gatunków drzewiastych hybrydyzacja ma jednak szczególne znaczenie ze względu na ich długowieczność i związane z nią niskie tempo zmian genetycznych.

Kosztorysowanie po nowemu, czyli sytuacja kryzysowa | 14

Na prośbę organizacji zrzeszających przedsiębiorców leśnych (Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych i Polskiego Związku Pracodawców Leśnych) 22 marca w siedzibie DGLP odbyło się spotkanie dotyczące nowych katalogów norm czasu dla prac leśnych.

Nauka i praktyka w gospodarstwie leśnym | 16

W codziennej pracy terenowej stajemy często przed dylematem, jak postąpić w danej sytuacji. Każdy las jest inny. Siedliska są różnej siły – bardziej żyzne i uboższe, wilgotniejsze i suchsze, na obniżeniach terenu i na górkach. Wykonujemy stale całe gamy zabiegów: zakładamy uprawy, pielęgnujemy je, uprzątamy drzewostany i je odnawiamy. Naszym zadaniem jest tak pokierować powierzonym lasem, aby był dobrze zagospodarowany, trwały i odporny.

Zmiana paradygmatu w czeskim leśnictwie | 18

Czeskie władze deklarują: Lasy są naszym dziedzictwem narodowym, a nie fabrykami drewna. Zapewnimy przejrzyste zarządzanie lasami państwowymi i takież kształtowanie ich polityki handlowej, kładąc nacisk na ochronę lasu i rozwój lokalnych mocy przetwórczych.

Pomoc bez granic | 21

W jednym z ostatnich numerów „Lasu Polskiego” (nr 7/2022) można było przeczytać artykuł o różnych formach wsparcia udzielanego przez brać leśną obywatelom Ukrainy. Spontaniczne akcje wspierania potrzebujących przez leśników miały swój początek na Lubelszczyźnie i dzięki zaangażowaniu pracowników Lasów Państwowych przerodziły się w działania pomocowe wybiegające zasięgiem poza granice naszego kraju.

Dajemy zwierzętom drugie życie | 24

Rozmawiamy z Robertem Gatzką, biologiem z Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny w Olchowcu nad Zalewem Solińskim.

Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce a Bank Danych o Lasach | 26

14 marca 2022 roku odbyła się telekonferencja Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce a Bank Danych o Lasach. Organizatorem było Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a wydarzenie zrealizowano w ramach prac nad Bankiem Danych o Lasach (BDL).

Czy certyfikat FSC to czarodziejska różdżka? | 28

Jestem czytelnikiem „Lasu Polskiego” od blisko 40 lat. Pismo przechodziło w tym okresie wiele istotnych zmian, ale w mojej opinii zawsze służyło polskim lasom, także przez zachęcanie do dyskusji. Mnie do zabrania głosu skłonił artykuł „Korzyść gospodarcza i wizerunkowa” zamieszczony w numerze 6/2022.

Orły leśników cz. II | 30

11 listopada 1918 roku to pamiętny dzień, w którym spełniły się sny i marzenia wielu pokoleń Polaków. Wówczas uroczyście ogłoszono niepodległość Polski narodowi będącemu w niewoli i ucisku trzech potężnych zaborców...

Drzewa renesansu | 32

Renesans był okresem rozkwitu sztuki i nauk przyrodniczych. W odrodzeniowym wydaniu łączyła je wspólna cecha: ich szybki rozwój wynikał z wnikliwej obserwacji świata.

„Drzewo przysłania las” | 33

Mam takie wrażenie, że gdy byłem uczniem szkoły podstawowej i średniej, to starsi – dziadkowie i rodzice, pouczali nas mniej niż obecnie. Nie było wtedy telewizji, internetu, telefonów komórkowych, a tym samym dochodziło do nas zdecydowanie mniej informacji codziennych oraz szczegółowych wiadomości z kraju i ze świata. Nie tylko mówiono do nas mniej, ale często czyniono to też bardziej zwięźle, w formie przysłów, ludowych mądrości i powiedzeń, skondensowanych myśli.

Jak jeździmy – mandatowanie i wypadki cz. II | 34

Użytkowanie samochodu to uczestnictwo w ruchu drogowym, a więc i konsekwencje, które z tego wynikają. W poprzednim materiale analizowałem główne grzechy kierowców, mandatowanie wynikające z tego tytułu oraz ogólną liczbę wypadków. W tym numerze skupimy się na zależności między liczbą wypadków a regionem, miejscem zdarzenia i warunkami pogodowymi.

Z zagranicy | 36

Amazonia - Las deszczowy coraz bliżej punktu krytycznego; Czechy - W planach dwa nowe parki narodowe; Szwecja - Wzrost wydatków na odszkodowania dla właścicieli lasów; Niemcy - Stan zdrowotny lasów w 2021 roku.

Rynek drzewny | 37

Przemysł papierniczy - Źle i jeszcze gorzej.

Komu to potrzebne? Toż leśnicy nie gęsi! | 38

– Wszystko było kiedyś dobrze... – Podleśniczy Bolesław Kolano oznajmił nadleśniczemu Rajmundowi Jelonkowi i kontynuował: – Drzewa rosły, zwierzęta po kniejach hasały radośnie, roślinki runa taką uprawiały fotosyntezę, że aż miło w lesie było siedzieć!