Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 6/2022

Informacje | 4

Zmiany w Naturze 2000 - Powstaną nowe obszary; Wsparcie w zalesieniach - PROW dla rolników i samorządów; Polityka klimatyczna i leśnictwo - Polsko-rumuńskie konsultacje; Światowy Dzień Dzikiej Przyrody - Żubr naszym symbolem; Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych - 50. rocznica powstania; Forum Ekologiczne - Koniec działalności.

Drzewo pamięci | 7

Upamiętnienie ważnego wydarzenia w życiu człowieka poprzez posadzenie drzewa nie jest czymś nowym, ale w Nadleśnictwie Babki łączą to z oryginalnym przesłaniem, o czym mówi Anna Pankiewicz, specjalista ds. ochrony przyrody, turystyki i edukacji.

„Asfaltówką” po lesie! | 8

W wyniku poszukiwań najlepszych technologii budowy dróg leśnych wysuwają się na poczesną pozycję rozwiązania technologiczne z udziałem asfaltu. Z aktualnie prowadzonych badań w Katedrze Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wynika, że proekologiczne asfalty mogą być dość powszechnie stosowane, zwłaszcza w wykonawstwie dróg leśnych udostępnionych dla ruchu publicznego, samorządowych „okołoleśnych” oraz typowo leśnych o dużym znaczeniu dla wywozu drewna i prowadzących do ważnych obiektów na terenie lasu i w jego otoczeniu.

Problemy z przetargami | 12

O sytuacji w sektorze usług leśnych rozmawiamy z dyrektorem RDLP w Katowicach w latach 2001–16, obecnie zastępcą przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego – Kazimierzem Szablą.

Rzaz w stopę | 16

Ekoaktywiści ustawicznie żądają od leśników zaprzestania rębni, a więc odnawiania lasu, czyli wypełniania ustawowych zadań – utrzymania jego trwałości i wysokiej produkcyjności. Tym razem poszło o wycięcie w jej trakcie pojedynczych drzew. Leśników oskarżono o dewastację przyrody i… niehonorowe zachowanie.

Zamiast modlić się o deszcz | 18

Kilka lat temu amerykańskiego kosmonautę Jeffa Williamsa z międzynarodowej stacji kosmicznej zachwycił widok pewnego obszaru, który bezzwłocznie sfotografował. Zdjęcie terenu przedstawia wijące się wąskie wstęgi pól, układające się we wzory, którym nie można odmówić specyficznego piękna. Okazało się, że ten widok przedstawia pola z okolic Urszulina położonego na peryferiach gminy Bychawa na Wyżynie Lubelskiej. Kosmonauta skomentował ten obrazek jako przykład bardzo intensywnego wykorzystania ziemi. Chyba się pomylił – jest raczej odwrotnie.

Technikum leśne i co dalej? | 20

W ostatnich latach wszystkie technika leśne w Polsce (według roczników statystycznych GUS) kształcą co roku prawie 800 nowych absolwentów, lecz nie wszyscy z nich znajdą zatrudnienie w Lasach Państwowych. Jakie są perspektywy absolwentów szkół leśnych i czy ze swoim wykształceniem skazani są tylko na Lasy?

Korzyść gospodarcza i wizerunkowa | 22

Podlegający pod poznański Uniwersytet Przyrodniczy Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie miał dotychczas certyfikat PEFC. Od 1 marca br. uzyskał prawo używania także znaku FSC. O motywach decyzji poddania się pod koniec ubiegłego roku audytowi zgodności ze standardem FSC rozmawiamy z Wiesławem Krzewiną, który
od 1 września 2020 roku piastuje stanowisko dyrektora tej jednostki.

Oznaki gajowych cz. V | 26

Batalia prowadzona przez całe dziesięciolecie, tj. od czasu opublikowania pierwszych przepisów mundurowych dla leśników w 1919 roku, zakończyła się dopiero w 1930 roku. Starania o ujednolicenie umundurowania i nadania mu bardziej służbowego charakteru zaowocowały nowymi przepisami dla leśników.

Wiktor Kozłowski i jego związki z leśnictwem radomsko-kieleckim | 28

Wiktor Kozłowski znaczną część swojej zawodowej kariery spędził na terenie lasów Puszczy Świętokrzyskiej. W latach 1828–31 był nadleśniczym leśnictwa Bodzentyn, a od roku 1840 (aż do śmierci w 1857 roku) – nadleśniczym leśnictwa Chlewiska.

Podstawowy Zestaw Wypadowy | 32

Nie da się ukryć, że wypad do lasu w celach noclegowych wiąże się z nieco większym przygotowaniem. Warto więc wiedzieć, co może się przydać, co niekoniecznie, a bez czego z powodzeniem można będzie się obejść.

„Jestem za bezwzględnym, całkowitym zakazem wycinki drzew...” | 34

W mediach pojawiają się protesty przeciwko planom albo też trwającym realizacjom użytkowania drewna z takiego czy innego drzewostanu w poszczególnych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. Zdarza się jednak, że protestujący nie rozmawiali uprzednio z pracownikami nadleśnictwa, nie prosili o wyjaśnienia, nie mają wiedzy o stanie zdrowotnym
i sanitarnym danego terenu leśnego, niewłaściwej (obcej) proweniencji nasion, za pomocą których został posadzony lub posiany cały wiek temu, ani też nie zdają sobie sprawy
z potrzeby przebudowy składu gatunkowego.  

O potrzebie asertywności i dzieleniu obowiązków | 35

Ostatnio kilka razy słyszałam od edukatorów różnych szczebli narzekania, że edukacja wykonywana w nadleśnictwach jest niskiej jakości, że edukatorom się nie chce przygotowywać do zajęć albo że nie mają na to czasu...

z zagranicy | 36

Szkocja, Wielka Brytania - Biodegradowalne osłonki młodych drzewek; Bawaria, Niemcy - Tworzenie rezerwy klimatycznej zamiast dywidend; Niemcy - Nowy projekt Akademii Leśnej Wohllebena; Szwecja - Rębnia przerębowa w drzewostanach sosnowych.

Rynek drzewny | 37

Polityka - Velux wstrzymuje produkcję na Wschodzie; Polityka - Stora Enso wstrzymuje produkcje i sprzedaż w Rosji; Surowiec drzewny - Stanowcze „nie” dla drewna z Białorusi i Rosji.  

I po co nam las? | 38

Kiedy piszę te słowa, trwa wojna na Ukrainie. Bandycka i bezwzględna, która nie ma nic wspólnego z naszą cywilizacją. Nie umiem, nie potrafię zbytnio skupić się na czymś innym.