Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 4/2022

Informacje | 4

Projekt ustawy o PN - Poznaliśmy szczegóły; Polskie Towarzystwo Leśne - Leśnicy w powstaniu wielkopolskim; Zalesienia - Będą nowe lasy; Europejska Strategia 2030 - Wytyczne opublikowane; Przedsiębiorcy leśni piszą do premiera - Trudna sytuacja finansowa.

Różne optyki | 7

Czy ludzie spoza lasu rozumieją leśników? Zapytaliśmy o to Pawła Kosina, koordynatora Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Świętokrzyska w Nadleśnictwie Daleszyce:

Między młotem a kowadłem | 8

O pomysłach dotyczących przyszłości polskich lasów, polemice naukowców i praktyków w kontekście unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, a także przyszłości Lasów Państwowych rozmawiamy z prof. Bogdanem Brzezieckim, kierownikiem Katedry Hodowli Lasu Wydziału Leśnego SGGW.

Rozważania o starych drzewach | 12

W debacie publicznej na temat lasów coraz powszechniejsze staje się stosowanie określenia „starodrzew”. Użycie tego terminu ma być zazwyczaj argumentem przemawiającym za całkowitą rezygnacją z użytkowania takich drzewostanów, czyli w praktyce – za traktowaniem ich jak rezerwatów.

Wyniki Lasów Państwowych w 2020 roku | 14

Koszty wynagrodzeń pracowników PGL LP zmniejszyły się o 4,2%. Był to stosunkowo duży spadek, aczkolwiek niemal dwa razy mniejszy od procentowego wymiaru zniżki kosztów usług obcych.

Smutna historia o małym niedźwiadku | 18

W Bieszczadach odłowiono rocznego niedźwiadka. Był tak słaby, że niemal się czołgał. Po 10 dniach od przewiezienia zwierzęcia do kliniki weterynaryjnej, trzeba było
je uśpić. Ale burza rozpętała się wcześniej, zanim do tego doszło.

Piękno sztuki z gabinetów myśliwskich w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej | 21

Nadleśnictwo Bolewice wraz z Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu 20 stycznia br. zainaugurowały czasową wystawę pn. „Las i łowiectwo w sztuce – szlachetne piękno sztuki z gabinetów myśliwskich i z kniei”.

Dwie połowy tego samego drzewa – im dalej, tym różniej? | 22

Drzewa nie mogłyby rosnąć i rozwijać się bez wykształcenia prawidłowo funkcjonujących organów, przy czym równie istotne okazują się te wytworzone zarówno pod ziemią, jak i ponad jej powierzchnią. Liście oraz korzenie są bowiem organami dostarczającymi substancje równie istotne dla funkcjonowania i wzrostu roślin, będące odpowiednio węglowodanami lub wodą wraz z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi.

Zwierzyna gruba: plany sobie, życie sobie | 24

Zbliża się koniec sezonu polowań, a tym samym czas inwentaryzacji zwierzyny i planowania łowieckiego. W trakcie opracowywania rocznego planu łowieckiego dla jeleniowatych i dzików dylematy zaczynają się zwykle w momencie wpisywania danych o liczebności wiosennej. Problemy z realizacją planów przynosi zaś sezon polowań, w którym nierzadko okazują się one za wysokie albo za niskie.

Szukając matki drzew | 27

Profesor Suzanne Simard w swojej książce „W poszukiwaniu matki drzew. Dowody na inteligencję lasu” wskazuje tematy, które mogą przenieść nasze myślenie o drzewach na inny poziom. Być może nawet zaczniemy patrzeć na nie inaczej niż dotychczas – nie jak na „martwą” naturę, lecz jak na efekt milionów lat ewolucji i mistrzów adaptacji do środowiska.

Groby leśników | 31

Minął już kolejny rok, w którym obchodziliśmy święto Wszystkich Świętych i tradycje Dnia Zadusznego. Odwiedziliśmy wówczas groby najbliższych nam osób, przyjaciół i znajomych, którzy odeszli przed nami. Przynieśliśmy na cmentarze kwiaty, zapaliliśmy znicze, odmówiliśmy modlitwy w ich intencji, prosiliśmy dla nich o „wieczny odpoczynek” i by „światłość wiekuista im świeciła na wieki wieków”. Niekiedy poświęciliśmy też dłuższą chwilę na zadumę w milczeniu.

Oznaki gajowych cz. IV | 32

Dziesiąta rocznica odzyskania niepodległości, obchodzona w 1928 roku bardzo uroczyście i z ogromnym entuzjazmem, była wielkim świętem narodowym. To doniosłe wydarzenie zostało upamiętnione m.in. ustanowieniem odznaczenia państwowego.

Tajemniczy ilustrator dzieła Brinckena | 34

Niemal przed dwustu laty, w 1826 roku, ukazała się w Warszawie pierwsza monografia Puszczy Białowieskiej pt. Mémoire descriptif sur la forêt impériale de Białowieża en Lithuanie (Pamiętnik opisujący cesarski Las Białowieski na Litwie) napisana w języku francuskim. Autorem książki, notabene dedykowanej carowi Mikołajowi I, jest baron Juliusz Brincken, piastujący od 1818 roku stanowisko naczelnego nadleśnego Królestwa Polskiego.

Wspomnienie o przyjacielu Kazimierzu Wekseju | 35

Kazimierz Weksej urodził się 4 marca 1941 roku w miejscowości Tatarów położonej pomiędzy dopływami Dniestru – Prutem i Czeremoszem, w sąsiedztwie pasma Czarnohory w Karpatach Wschodnich na Huculszczyźnie. Wielokrotnie z dumą mówił o swoich korzeniach.

Z zagranicy | 36

Litwa - Sprzedaż państwowego drewna; Niemcy - Studia leśne na kierunku Wohllebena; Szkocja; Wielka Brytania - Ofensywa zalesieniowa i promocja drewna; Bawaria, Niemcy -
Lasy państwowe firmą przyjazną rodzinie; Czechy - Klęska kornika ustępuje.

Rynek drzewny | 37

Innowacje - Drewniany satelita; Tartacznictwo - Mayr-Melnhof Holz trzeci w Europie.

Idealny nadleśniczy | 38

Jeśli zapytamy pracownika terenowej Służby Leśnej, jaki powinien być wzorowy nadleśniczy, na początku zaobserwujemy wybałuszenie oczu, następnie nadęcie policzków, a potem całą sekwencję związaną z drapaniem się: to po głowie, to po brodzie, to za uchem...