Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 18/2021

Informacje | 4

Plan dla Puszczy - Terminów nie uda się dotrzymać; Emisje CO2 ze zdegradowanych torfowisk - Raport WWF; Zielone miasto Europy - Warto sadzić drzewa; Stowarzyszenie „Polski Recykling” - Projekt ROP w konsultacjach społecznych; Dwa nowe rezerwaty - Czarcia Kępa i Przysłup; Lepszy klimat w kurortach - NFOŚiGW wspiera inwestycje ekologiczne.

Programowa walka | 7

Stanowiska barszczu Sosnowskiego zostały stwierdzone w trzech nadleśnictwach radomskiej RDLP (Daleszyce, Jędrzejów i Radom). Mówi o tym Hubert Ogar, specjalista SL w Nadl. Radom:

Nauczanie z wyzwaniami | 8

Jedenaście szkół leśnych podległych Ministerstwu Klimatu i Środowiska to niegdysiejszy stabilny fundament edukacji leśnej w Polsce. Dziś muszą one walczyć o swoje miejsce w systemie zawodowej oświaty.

Fotooptyczny odbiór drewna – nieuchronna przyszłość | 12

W Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Murowanej Goślinie, podległym poznańskiemu Uniwersytetowi Przyrodniczemu, realizowany jest temat badawczy, w ramach którego zostanie ze sobą porównanych kilka systemów fotooptycznego pomiaru drewna okrągłego w stosach.

Zapobiec rębnej obstrukcji | 15

Część osób odwiedzających lasy jest zaskoczona i niekiedy wręcz oburzona pozyskaniem drewna – zupełnie jakby było ono wymysłem ostatnich lat i nie służyło krajowej gospodarce. Odczucia te są propagowane w mediach, które alarmują: „Lasy idą pod topór!”, choć rębnie są wypełnieniem ustawowego wymogu utrzymania trwałości lasu o wysokich walorach produkcyjnych.

Wyniki Austriackich Lasów Związkowych w 2020 roku | 18

W pierwszym półroczu średnia cena drewna w Austrii spadła do poziomu najniższego w ostatnich dziesięciu latach. Potem sytuacja na rynku się odwróciła. Czwarty kwartał cechował się wzmożonym popytem na surowiec drzewny.

Pielęgnowanie upraw | 22

Jedną z prostszych – jak się by mogło wydawać – prac w lesie jest pielęgnacja upraw. No bo cóż tam skomplikowanego? Wpuszcza się pracowników leśnych z wykaszarkami i po sprawie. Nie zawsze jest to jednak najlepszy sposób...

Świerk jako zwiastun zmian klimatu | 24

Świerk pospolity jest w Polsce jednym z podstawowych gatunków lasotwórczych. Występuje we wszystkich ośmiu krainach przyrodniczo-geograficznych, a Zasady Hodowli Lasu przewidują odnawianie tym gatunkiem większość siedlisk nizinnych, wyżynnych i górskich.

Śródziemnomorska bogatka cyprysowa – zagrożenie polskich żywotników | 26

Ten piękny, niewielki owad – przedstawiciel chrząszczy z rodziny bogatkowatych, którego ciało mieni się metalicznymi barwami, imitując najwyższej klasy drogocenne klejnoty, do niedawna był spotykany tylko w krajach basenu Morza Śródziemnego. Zasiedlał głównie jałowce, a obecnie także cyprysiki, cyprysy, bioty i żywotniki.

Projekt zmian w regulacji prawnej parków narodowych | 27

Wiosną bieżącego roku w przestrzeni medialnej pojawiły się wypowiedzi ministerialnych urzędników właściwych do spraw w zakresie klimatu i środowiska anonsujące zmiany w systemie prawnym polskich parków narodowych. Niedawno nowelizacja uzyskała bardziej formalny kształt, zamieszczono ją bowiem w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Julian Ejsmond w Białowieży | 30

Julian Ejsmond – poeta, bajkopisarz, a przede wszystkim myśliwy i autor wspomnień łowieckich, był jedną z barwniejszych postaci, które widywano w Białowieży w latach 20. ubiegłego wieku. Przyjeżdżał tutaj głównie w celach łowieckich. Uczestniczył w polowaniach organizowanych dla dygnitarzy państwowych i gości zagranicznych.

Pomruk – żubr zawadiaka | 32

W naszym kraju mamy bardzo pozytywny stosunek do żubra. I trudno się dziwić, przecież to głównie Polacy uratowali ten gatunek przed zagładą. Wszyscy z uwagą śledziliśmy żmudny, wieloletni proces odradzania się populacji żubra, a pojawienie się na świecie kolejnego żubrzątka przyjmowaliśmy zawsze z ogromną dumą.

„…informacje pochodzące z leśnych instytucji nie są dla nas wiarygodne...” | 34

Na różnego typu spotkaniach leśników z działaczami organizacji i ruchów ekologicznych zdarza się, że po zaprezentowaniu danych o stanie ekosystemów leśnych, wyrażonych w konkretnych miernikach – hektarach, metrach sześciennych, procentach, wyliczonych wskaźnikach, porównaniach opartych o aktualne specjalistyczne dane z prac

Z zagranicy | 36

Czechy - Gospodarka bliska przyrody w lasach wojskowych; Słowacja - Lasy państwowe za regulacją liczebności niedźwiedzi; Litwa - Sprzedaż państwowego drewna.

Rynek drzewny | 37

Eksport - Lasy winne wzrostom cen?; Ekonomia - Standrew – wyniki za pierwsze półrocze 2021;

W biurze nudy nie ma | 38

Czego by o pracy leśnika terenowego nie powiedzieć, to jest to zajęcie na wskroś nudne i monotonne.