Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 17/2007

Informacje | 4

Zielone światło dla nowych rejestratorów; III Mazurski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich im. Tomka Napiórkowskiego; Dzień żubra w Lutowiskach; Oblicza Arktyki w Puszczy Augustowskiej; Barwy Lasu; Leśnicy zza Odry w RDLP w Szczecinie; Polsko-słowackie rozmowy o lesie

Pięć milionów dopłat bezpośrednich | 8

Na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ujawniono listę beneficjentów unijnych dopłat rolniczych za rok 2006. Na długiej liście figuruje 170 nadleśnictw, które łącznie otrzymały 5 mln zł.

Kwadratura okrąglaka | 10

Przewożą zbyt wiele, jeżdżą po kiepskich drogach w lesie, a na publicznych szosach niechętnie widzą ich samorządy. Leśnikom zarzucają, że się z nimi nie liczą i każą zbierać metry po całym lesie. Przewoźnicy. 25 lipca spotkali się aby poszukiwać rozwiązania swoich problemów z przedstawicielami LP i kilku innych instytucji.

Lepsze wrogiem dobrego | 16

Pod koniec lipca ukazała się decyzja nr 82 Dyrektora Generalnego nakazująca przeprowadzenie renegocjacji cen drewna (czytaj podwyżkę cen drewna). Uzasadnienie jest bardzo proste. Olbrzymi popyt przekraczający podaż.

Natura 2000 i nie tylko | 17

Trzy nowe wydziały. Wiele nowych zadań. W maju i czerwcu br. dyrektor generalny utworzył trzy merytoryczne wydziały w DGLP. O to czym będą się zajmować, spytaliśmy ich naczelników. Jako pierwszej oddajemy głos Jolancie Błasiak – naczelniczce Wydziału Ochrony Przyrody.

Wydział Geoinformatyki | 18

Rosnąca rola i liczba informacji przydatnych w zarządzaniu, w połączeniu z możliwościami, jakie daje współczesna technologia, owocuje potrzebą ich sprawnego opracowywania i przetwarzania. W przypadku leśnictwa – w nieodzownym związku z przestrzenią leśną. Tym zajmie się powołany w maju Wydział Geoinformatyki w DGLP.

Współpraca z zagranicą | 19

Problematyka leśnictwa jest intensywnie dyskutowana na forum Unii Europejskiej. Wyniki prac grup ekspertów powoływanych do rozwiązania określonych problemów; mają ogromny wpływ na późniejsze rozwiązania legislacyjne. Uczestniczenie w tych procesach – to jedno z głównych zadań Wydziału Współpracy LP z zagranicą.

Leśnictwo a ochrona przyrody – prawne aspekty | 20

Prawne usytuowanie ochrony przyrody w Lasach Państwowych układało się różnie. Obecna Ustawa o ochronie przyrody jest już czwartą, która reguluje te zagadnienia. Szczegółowa analiza tego aktu pozwala sformułować kilka wniosków o roli leśników w tej dziedzinie.

Otworzyć drzwi do lasu | 22

Agnieszka Wierzbicka pracuje w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu, a jednocześnie jest sekretarzem Rady Społecznej Naukowo-Programowej LKP Sudety Zachodnie. Z racji funkcji zawodowych współpracuje szczególnie z Nadleśnictwem Świeradów. Włączyła się m.in. w organizację Zielonego Roweru – warsztatów organizowanych przez to nadleśnictwo.

Jeszcze o poszukiwaniu zgnilizny | 24

Zainteresowanie, z jakim spotkał się wśród znajomych czytelników Lasu Polskiego artykuł prezentujący urządzenie Rotfinder, (nr 13–14/2007), skłonił mnie do opisania urządzenia działającego w oparciu o inny pomysł, a służącego temu samemu celowi.

Rynek drzewny | 25

Burzliwe rozmowy bez efektów; Ile naprawdę mamy drewna w lesie?; Wzrost cen niemieckiego buka; Norweski zakaz dla tropikalnego drewna

Nadleśnictwo Korpele | 26

Tereny Nadleśnictwa znajdują się w bliskiej odległości od zurbanizowanych obszarów Szczytna. Przecinają je dwie ważne trasy drogowe wschód-zachód oraz północ-południe. Wszystko to nie pozostaje bez wpływu na pracę tutejszych leśników.

Z zagranicy | 28

Trzecia wielkoobszarówka; Przeciw unijnej biurokracji; Już prędzej sprzedadzą dom; PN Alpy Wapienne

Hodowla, wychowanie i tresura wyżła dowodnego Ks. Ludwik Niedbał | 29

O roku ów... – cytat z klasyka romantyzmu aż ciśnie się pod pióro, gdy rozpoczynam prezentację tej książki, a właściwie jej reprintu.

Józef Furdyna (1926–2007) | 29

W dniu 12 czerwca na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pożegnaliśmy Józefa Furdynę, emerytowanego, długoletniego pracownika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Mieczysław Ignatjew (1913–2007) | 29

W dniu 2 lipca zmarł w wieku 94 lat inż. Mieczysław Ignatjew, emerytowany długoletni nadleśniczy Nadleśnictwa Sokolniki (OZLP Łódź). Mieczysław Ignatjew urodził się w 1913 r. w Piotrkowie Trybunalskim.

Tańczący las | 30

Lasy kryją wiele historycznych ciekawostek, których genezy wielokrotnie można się jedynie domyślać. Nie sposób jej zbadać ani potwierdzić w dokumentach, szczególnie na terenach poniemieckich. Jedną z takich niewyjaśnionych zagadek powstałych z udziałem człowieka jest tańczący las w Nadleśnictwie Lubsko.

Małgorzata Fudała (1959–2007) | 31

Kiedy 28 czerwca na Regionalnych Dniach Lasu w Elblągu w imieniu ministra środowiska wręczałem Małgosi medal Zasłużony dla środowiska i Gospodarki Wodnej, nie zdawałem sobie sprawy, że to odznaczenie, jak mało które, zdążyło dać Jej tyle satysfakcji.