Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 6/2020

Informacje | 4

Gospodarka łowiecka - Nowatorskie liczenie zwierzyny; Ochrona przyrody - Idea subwencji ekologicznej; Ochrona przyrody - Unijna inicjatywa dla bioróżnorodności; Związki zawodowe - Płace pójdą w górę; Ludzie lasu - Żeglarski konik leśniczego.

Wiosenny start | 7

Czy nadejście wiosny jest wyzwaniem dla służb zajmujących się ochroną lasu przed ogniem? Zapytaliśmy Marcina Cieślika, specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej lasu w RDLP w Zielonej Górze.

Nauka nie zna granic | 8

O aktualnym stanie i przyszłości nauk leśnych w Polsce, relacjach między nauką i praktyką oraz propozycjach wyjścia z impasu tej dyscypliny rozmawiamy z prof. dr. hab. inż. Dariuszem J. Gwiazdowiczem z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Kaganek klimatycznej oświaty – jak go nieść? | 12

Zmiana klimatu to wciąż temat trudny. Z jednej strony leśnicy obserwują ją i doświadczają jako jedni z pierwszych. Z drugiej wciąż słychać głosy sceptyków powątpiewających czy to w same zmiany w biosferze, czy też we wkład człowieka w ten proces. W tym gąszczu niedomówień pozostają edukatorzy, którzy zmiany klimatu muszą nie tylko zrozumieć, ale jeszcze tę wiedzę odpowiednio przekazać.

Student w realizacji misji uczelni | 14

W powinnościach uniwersytetów bardzo często pojawiają się sformułowania związane z tworzeniem i ochroną tożsamości kulturowej narodu, interpretacją, tworzeniem i przekazywaniem wiedzy oraz koncentracją na wyspecjalizowanej i pogłębionej wiedzy uniwersalnej. Realizacja tak rozumianej misji może mieć miejsce tylko wtedy, gdy studenci są na odpowiednim poziomie intelektualnym, wykazują dużą aktywność i inwencję własną w całym procesie kształcenia.

Pożary buszu w Australii | 16

Żywioł ognia jest integralnym elementem dynamiki australijskiego środowiska. Jednak ostatnio pożary w wolnej przyrodzie drastycznie się nasiliły.

Potrzebujemy sensownej strategii leczenia chorych na boreliozę | 19

Krętkowica kleszczowa to jedna z najgroźniejszych chorób roznoszonych przez kleszcze. O problemach związanych z jej diagnozowaniem i leczeniem rozmawiamy z Rafałem Reinfussem, prezesem Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę.

Udział łosi w szkodach wyrządzanych przez jeleniowate w odnowieniach leśnych na terenie wschodniej Polski | 24

W realizowanym na zlecenie DGLP projekcie „Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej łosia Alces alces w Polsce” podjęto próbę analizy dynamiki szkód wyrządzanych przez łosie oraz inne gatunki jeleniowatych w odnowieniach leśnych.

Pamiętamy o ogrodach? | 26

Żyjemy w dobie zmian klimatu, co nie ulega już żadnej wątpliwości i o czym trąbią wszystkie media. Jednak przyrodnicy i naukowcy zamiast szukać sensacji, muszą się zastanowić, jak na owe zmiany zareaguje przyroda. Czy arboreta i ogrody botaniczne mogą się w przyszłości okazać refugiami zanikających roślin?

Józef Partyka (1935–2019) | 27

26 września 2019 r. w wieku 84 lat zmarł Józef Partyka – współtwórca oraz pierwszy dyrektor OZLP w Pile.

Alert! Klęska posuszu w Europie (IX) | 28

W walce z klęską korników leśnicy chwytają się każdej deski ratunku. Gospodarstwo Krajowe „Las i Drewno” NRW, zarządzające lasami państwowymi landu Nadrenia Północna-Westfalia, testuje metodę zabezpieczania drewna zasiedlonego za pomocą folii. Taką ochronę surowca opracowała firma Wood-Packer z Fryburga Bryzgowijskiego. Tylko w sierpniu ub. roku powierzchnia szkód w lasach tego niemieckiego landu była równa 20 tys. ha.

Prywaciarzem być… | 30

Lasów w rękach prywatnych w Polsce mamy nieco ponad 19%. O tym, że w większości są to zapuszczone zagajniki, zapomniane przez Boga i ludzi, pisano już wiele. A jak się powodzi tym, którzy rzeczywiście dbają o swój majątek?

Forest office, czyli jaki tablet zabrać do lasu | 32

Prowadzenie terenowych badań drzewostanowych od zawsze wiązało się z zapisywaniem pozyskanych danych na papierze. Wynikało z tego wiele niedogodności, począwszy od wygody pracownika, a skończywszy na trwałości informacji i ich podatności na ludzkie pomyłki.

Szybki internet dla leśniczówek i do pracy w lesie | 34

Leśniczówki są w większości przypadków usytuowane z daleka od miejscowości i skupisk domostw. Ich mieszkańcy nie wydają się tym samym atrakcyjnym klientem dla firm telekomunikacyjnych oferujących szybkie łącza do internetu. Czy istnieje sposób, by je zapewnić?

Z zagranicy | 36

Słowacja - Lasy państwowe zwolnione z daniny budżetowej; Finlandia - Przygotowanie gleby a sekwestracja węgla; Łotwa - Badania leśne –  nowy przedmiot edukacji leśnej; Szwecja - Adaptacja lasów do zmiany klimatu; Badenia-Wirtembergia, Niemcy - Lasy państwowe przedsiębiorstwem.

Rynek drzewny | 37

Certyfikacja - FSC przeciwko nielegalnym źródłom paulowni; Światowy handel drewnem  - Kanada strącona z piedestału; Budownictwo drewniane  - Francja forsuje drewno.

Oni temu winni, oni temu winni... | 38

Kiedy w ramach szeroko pojętej gospodarki leśnej przydarzy się jakiekolwiek nieszczęście – czy to myszy pożrą dokumentację w nadleśnictwie, czy przez uderzenie pioruna spali się wiata turystyczna, nieomalże od razu powstaje pytanie: kto jest temu winny?