Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 4/2020

Informacje | 4

Wydarzenia - Rok leśnych jubileuszy; Wydarzenia - Wiek drzew; Kilometrówka - Ponowne natarcie związkowców; Ochrona przyrody - Transgraniczna współpraca; Targi branżowe - Coraz głośniej o Wood-Tech.

Śladami prehistorii | 7

Zakończyło się zabezpieczanie tropów dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie na terenie Nadleśnictwa Stąporków. Mówi o tym Jacek Oleś, zastępca nadleśniczego.

W Chinach drzewa rosną szybciej? | 8

W październiku 2019 r. w chińskim mieście Nianjing odbyła się konferencja naukowa pt. „Seed orchard 2019” („Plantacje nasienne 2019”). Jej celem było zaprezentowanie wyników światowych badań dotyczących plantacji nasiennych.

Noce w leśnych ostępach | 10

Przez rok będzie realizowany pilotażowy program udostępnienia obszarów leśnych dla uprawiania bushcraftu i survivalu. W tym celu zostały wyznaczone obszary w 41 nadleśnictwach, w zasięgach administracyjnych 15 dyrekcji regionalnych LP. Wyniki pilotażu posłużą wypracowaniu docelowych zasad uprawiania tych form aktywności.

Gospodarować czy chronić? Różnorodność grzybów w lasach gospodarczych a objętych ochroną | 13

Czy gospodarka leśna faktycznie redukuje bogactwo gatunkowe grzybów należących do wszystkich grup troficznych? Pogląd ten został poddany konstruktywnej krytyce na łamach literatury naukowej i zainicjował serię badań dotyczących zróżnicowania grzybów w ekosystemach leśnych poddanych różnym formom ochrony, a także kształtowaniu się ich zbiorowisk w drzewostanach gospodarczych. Co pokazują najnowsze wyniki?

Estoński potentat | 16

Dobra jakość produktu w rozsądnej cenie – to motto estońskiej firmy OÜ Lisako, znanej pod marką BMF. Pod tym szyldem powstają przyczepy i żurawie, które pracują w lasach na obszarze całej Europy.

Topola z plantacji – czy to się jeszcze uda? | 18

Ostatnimi czasy w mediach zrobiło się głośno o „Strategii Lasów Państwowych na lata 2014–30”. Oficjalnie dokument poszedł w odstawkę i nie jest realizowany, jednak gdy został przyjęty, można w nim było znaleźć zapisy m.in. o opracowaniu sposobów hodowli drzew szybkorosnących na cele energetyczne.

Ocalony | 21

Czy można narodzić się na nowo? Na pewno wtedy, gdy śmierć, zdawałoby się nieunikniona, wypuści nas jednak ze swoich objęć. Pragnę opowiedzieć o cudownym uratowaniu z rąk banderowców mojego wujka Leona Piotrowskiego, leśniczego z Podhajec na Wołyniu.

Dokuczliwy krzyżodziób | 23

W latach 90. ub. wieku z dużym zainteresowaniem oglądałem szkody na uprawie sosnowej wyrządzone przez głuszce – zjawisko dziś nieczęste z racji rzadkości sprawcy. Podobną tematykę można napotkać w przedwojennym „Sylwanie” z 1928 r. (ss. 123–129), z tym że dotyczy ona… krzyżodzioba.

NSA o podatku od nieruchomości leśnych zarządzanych przez PGL LP | 24

Kwestie podatkowe związane z nieruchomościami leśnymi były już wielokrotnie przedstawiane Czytelnikom „Lasu Polskiego”. Problematyka ta ma duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza w aspekcie ustalenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku od nieruchomości.

Nadleśnictwo Parczew. Historia gospodarki i administracji | 29

Nadleśnictwo Parczew. Historia gospodarki i administracji
Grzegorz Sado, Rafał Zubkowicz, s. 348

W starym kinie, czyli jak Białowieża zagrała Syberię | 30

90 lat temu styczeń dostarczył mieszkańcom Białowieży wiele emocji. Już parę miesięcy wcześniej było wiadomo, że w tym czasie do osady ściągnie ekipa filmowa Henryka Szaro – młodego, 30-letniego, ale już wybijającego się reżysera. I że będą tu kręcone ważne sceny do filmu fabularnego „Na Sybir”.

Siła orkiestr dętych… | 32

Janek muzykant (nie mylić z głównym bohaterem noweli Henryka Sienkiewicza, choć obie te postaci łączy miłość do instrumentów i muzyki) – tak chyba można określić Jana Sadowskiego, leśniczego z Nadleśnictwa Sławno.

Jak powstawało Nadleśnictwo Biłgoraj | 34

W 2018 r. obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości. Odrodzenie się ojczyzny po przeszło 120 latach niewoli to bez wątpienia najważniejsze wydarzenie w dziejach Polski. W wyniku tego zrywu powoli zaczęto odtwarzać struktury państwowe, wtedy też powstało Nadleśnictwo Biłgoraj.

Z zagranicy | 36

Finlandia - Zasoby leśne; Austria - Regres porostów nadrzewnych; Białoruś - Branża leśno-drzewna w skrócie; Rumunia - Skarga do Komisji Europejskiej na destrukcję lasów; Szwecja - Certyfikacja leśna i wyłączanie lasów z użytkowania.

Rynek drzewny | 37

Finlandia - Drzewiarze strajkują; Szkolnictwo - Ze szkolnych ław do pracy; Światowy handel drewnem - Pożary na Syberii jako przykrywka?

Dbaj o szefa swego, bo możesz mieć chorego | 38

Kiedy człowiek usłyszy taką wiadomość w radiu, siada na najbliższej kłodzie, pniaku, a z braku owych na jakimkolwiek sprzęcie drewnianym, i zaczyna dumać: oto okazało się, że złe samopoczucie, niedyspozycje i choroby szefa są bezpośrednią przyczyną rozmaitych dolegliwości natury zdrowotnej u jego podwładnych.