Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 3/2020

Informacje | 4

Wydarzenia - Tablica przy audytorium im. prof. Jana Szyszko; Koło Naukowe Leśników SGGW - 100-lecie studenckiej działalności; Hodowla lasu - Mimo zimy mamy suszę; ZLP w RP - Ministerstwa rozdzielone; Sport - Gospodarze pokazali klasę; Inicjatywy - Debaty o lasach…i nie tylko

Zima bez zimy | 7

Czy bieżąca zima (tylko z nazwy) stanowi zdecydowany krok w stronę dalszej dezorientacji przyrody? Mówi Łukasz Ruść, specjalista SL ds. edukacji leśnej i turystyki w Nadleśnictwie Jedwabno.

Informatyka dla ludzi lasu | 8

Rewolucja cyfrowa to już nie tylko slogan rodem z filmów science fiction, ale rzeczywistość. Jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość Lasów Państwowych w tej materii?

Zacietrzewiają z sukcesem | 10

Na terenie Nadleśnictwa Jedwabno żyje osobliwy kurak leśny. Jeszcze nie tak dawno, bo w latach 60. i 70. XX w., jego populację szacowano na ok. 40 tys. osobników, obecnie jednak uznaje się ten gatunek za jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem w kraju.

Specjalistki | 12

Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję! Wygłaszany przez Irenę Kwiatkowską w „Czterdziestolatku” slogan bez wątpienia przyświeca bohaterkom nowego polskiego programu dokumentalnego emitowanego od 9 stycznia na kanale Discovery Channel Polska.

Czas na imigranta zza Atlantyku? | 13

Daglezję zieloną sprowadzono zza Atlantyku do Europy z początkiem XIX w. i szybko „udomowiono” m.in. we Francji, w Niemczech, Danii i Szwajcarii. W Polsce, uznawana przez ekologicznych purystów za egzot, niegodny rodzimych gatunków, wciąż nie jest mile widziana. Czy ten pogląd ma szansę się zmienić?

Pytanie o zasadę wszechrzeczy | 17

Podczas codziennej pracy z przyrodą w lesie mamy bardzo ułatwione zadanie.

Święto orzeszka | 18

Leszczyna pospolita to najstarszy krzew uprawiany przez człowieka. Jej owoce były zbierane już 9 tys. lat temu, bo w skorupce małego nasionka leszczyny przyroda upchała wiele, zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Sława orzecha nie przemija, mimo że, jak pisał w swoim wierszu Jan Brzechwa, może on przysporzyć niemało kłopotów.

Wyniki niemieckich państwowych gospodarstw leśnych w 2018 roku | 20

Dochodowość większości gospodarstw drastycznie się pogorszyła wskutek huraganów, długotrwałej suszy i gwałtownie nasilającej się gradacji korników. W stosunku do rekordowych wyników w latach wcześniejszych większe gospodarstwa zanotowały spadki liczone w dziesiątkach milionów
euro.

Ochrona lasu w świetle regulacji tzw. lex developer | 23

Po wprowadzeniu w życie regulacji tzw. lex developer zostało złożonych kilka wniosków, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, w zakresie realizacji kontrowersyjnych inwestycji zlokalizowanych w strefach ochronnych. Warto zatem przybliżyć ten problem.

O Sybirze na chłodno – z zapisków zesłańca | 26

Mija 80. rocznica pierwszej masowej deportacji obywateli polskich do ZSRS. Ponad 30-stopniowy mróz, aresztowanie w środku nocy, kilkadziesiąt minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy – tak przebiegała wywózka leśników na Sybir.

Śliwa tarnina dawniej i dziś | 28

Śliwa tarnina (Prunus spinosa L.), jak wskazuje łacińska nazwa, to 'śliwa kolczysta'. W dawniejszym mianownictwie botanicznym nosiła nazwę Prunus silvestris, czyli 'śliwa leśna'. Czy nazwa ta nie była trafniejsza? Nawet osoba nieznająca taksonomii szybko mogła skojarzyć to określenie z jedyną rosnącą w lesie śliwą.

Zjednoczeni wspólną troską | 30

Natura to nie miejsce, które się odwiedza. To dom – tymi słowami Gery’ego Snydera prezes Instytutu Kronenberga Adam Walicki wprowadził gości w tematykę szóstej już konferencji z cyklu „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”.

Kupujemy auto do lasu | 32

W ciągu ostatnich 20 lat rynek aut 4x4 rozwinął się niesamowicie. Mamy klasyczne terenówki (coraz mniej), auta typu SUV, Crossover, podwyższone osobówki z napędem 4x4. Nic tylko wybierać, zwłaszcza gdy mamy do dyspozycji wsparcie Lasów Państwowych w postaci pożyczki na zakup auta do celów służbowych.

Kongres IUFRO w latynoskiej oprawie | 34

Od 29 września do 5 października ub. roku w Kurytybie w Brazylii odbył się XXV Światowy Kongres IUFRO, organizacji o ponad 120-letniej tradycji, zrzeszającej międzynarodowe organizacje i ośrodki badawcze związane z leśnictwem.

Obrażony edukator | 35

Coraz częściej wśród osób zajmujących się działaniami edukacyjnymi spotykam się z postawą tzw. obrażonego edukatora. Nasz żal kierujemy głównie do niewdzięcznych odbiorców, którzy idą pod prąd i nie dają się wyedukować.

Z zagranicy | 36

Federacja Rosyjska - Siergiej Anoprienko szefem Rosleschozu; Szwecja - Paliwa odnawialne
dla lasów państwowych; Niemcy - Akumulacja węgla w lasach; Wiktoria, Australia - Pozyskiwanie drewna tylko na plantacjach; Ameryka Północna - Migracja drzew a zmiana klimatu.

Rynek drzewny | 37

Biopaliwa - Zanieczyszczone zrębki na granicy; Budownictwo drewniane - Domy bez plastiku; Światowy rynek drzewny - Zakaz pilarek spalinowych?; Estonia - Spowolnienie sektora.

Dzika ostateczność | 38

– Zgroza, panie nadleśniczy! – oznajmił na samym wstępie podleśniczy Bolesław Kolano. – Świat idzie ku końcowi!