Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 12/2019

Orientuj się! | 2

Nadleśnictwo Kościerzyna było organizatorem jubileuszowych, bo już XX Mistrzostw Polski Leśników w Biegu na Orientację, które odbyły się 24 i 25 maja.

Informacje | 4

Modernizacje roku 2018 - Leśnicy walczą w finale; Łowiectwo - NRŁ o udziale dzieci w polowaniach;
Fotografia przyrodnicza - Zdjęcia poezją inspirowane; Łowiectwo - Dyskusja o wizerunku myśliwych; Ochrona przeciwpożarowa - Unia zwiera szyki; Prawo - Las jako przeszkoda lotnicza; Kombatanci - Minister środowiska uhonorował leśników.

Działaj i myśl! | 7

Jak można wspomagać zrównoważony rozwój? Zapytaliśmy Karolinę Prange, specjalistę ds. edukacji przyrodniczo--leśnej w Nadleśnictwie Łopuchówko:

Formy organizacyjne w lasach prywatnych w Polsce – istniejący stan i oczekiwania | 8

Obecne funkcjonowanie form organizacyjnych w leśnictwie prywatnym w Polsce wciąż ma wiele mankamentów. Problemy dotyczące gospodarki leśnej w lasach tego typu własności wymagają koniecznych zmian oraz optymalnych rozwiązań.

Izby leśne na Komisji | 12

Problematyka lasów znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych od lat przewija się w tle dyskusji dotyczących polskiego leśnictwa. Niestety, nie wydaje się, by przez lata przybliżyło się ono do rozsupłania tego węzła gordyjskiego. By tego dokonać, należy podjąć działania na szczeblu ustawodawczym.

90 lat szkolnictwa leśnego w Białowieży | 14

Białowieża to miejsce o najdłuższej w Polsce historii średniego leśnego szkolnictwa zawodowego. We wrześniu 2019 r. mija 90 lat od powstania tu pierwszej placówki kształcącej uczniów w zielonych mundurach. To okazja, by spojrzeć wstecz na osoby, miejsca, wydarzenia, które na zawsze pozostawiły głęboki ślad w sercach osób zdobywających zawód leśnika w Puszczy Białowieskiej.

Synteza raportu z misji kontrolnej UNESCO w Puszczy Białowieskiej w 2018 roku | 17

Misja uznała, że działania podejmowane od 2016 r. w polskiej części Puszczy stanowiły niebudzące wątpliwości zagrożenie dla tego obiektu dziedzictwa światowego. Jednak zważywszy na to, że Polska wstrzymała cięcia na początku 2018 r., misja nie zaleciła – na obecnym etapie postępowania – wpisania Puszczy na listę dziedzictwa światowego w zagrożeniu.

Leśne poziomy referencyjne a możliwość osiągnięcia celów klimatycznych | 20

W UE wciąż nie przywiązuje się należytej wagi do czynnika, który ma kluczowe znaczenie dla roli lasów w mitygacji zmiany klimatu, a mianowicie do intensywności przyrostu i pochłaniania CO2 w procesie fotosyntezy. Za tę sytuację ponoszą odpowiedzialność wszyscy – politycy, naukowcy, ekolodzy i leśnicy.

Strategie rozwoju lasu i ich znaczenie dla gospodarowania lasami państwowymi | 22

W Lasach Państwowych za wzorzec porównawczy do zasad gospodarowania przyjmuje się teorię i modele lasu normalnego. Alternatywna koncepcja strategii rozwoju lasów może się opierać na konwencji przyrodniczej oraz prognozie użytkowania na najbliższe dziesięciolecie.

Sprzedaż drewna przez nadleśniczego jako informacja publiczna | 25

Pewna organizacja społeczna zwróciła się do nadleśniczego z wnioskiem o udzielenie informacji nt. umów w zakresie sprzedaży drewna, jakie zawierało nadleśnictwo, oraz efektów kontroli przeprowadzonych w tym zakresie przez uprawnione podmioty. Chodziło zwłaszcza o wskazanie podmiotów, na rzecz których nastąpiło zbycie, ceny, określenia przedmiotu umów i dat ich zawarcia. Czy nadleśniczy powinien ujawnić wnioskowane dane?

Gatunki obcego pochodzenia – wiemy, co dalej! | 28

W marcowym numerze „Lasu Polskiego” (5/2019) dr Michał Magnuszewski podniósł temat przyszłości obcych gatunków drzew w Polsce i ich miejsca w polskim leśnictwie. Czy pomysł autora, aby „nadać obcym gatunkom polskie paszporty” i zwiększać ich udział w polskich lasach, ma sens? Jak takie postulaty mają się do działań szeroko rozumianej ochrony przyrody?

Sukces kursów zawodowych | 29

Powoli dobiega końca realizacja projektu „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie”. Ponad dwuletnia inicjatywa to pilotażowy pomysł założenia pierwszego w północno-wschodniej Polsce ośrodka oferującego wsparcie edukacyjne ukierunkowane na gospodarkę leśną i przetwórstwo drzewne skierowane przede wszystkim do osób, które zawodowo związane są lub zamierzają być z tą dziedziną.

Sadzą z energią! | 31

Ponad 60 tys. drzew posadzono w tym roku w ramach ogólnopolskiej akcji „Lasy pełne energii”, organizowanej we współpracy PGE Dystrybucja SA i Lasów Państwowych.

Kto się boi leśników, czyli o tym, kto skradł show na Kongresie PR | 32

Rzeszów – XIX edycja Kongresu Profesjonalistów PR (25–26 kwietnia). Na sali ponad 300 przedstawicieli branży. Rzecznicy prasowi największych firm w kraju opowiadają o projektach za grube miliony. Szefowie agencji, reprezentanci związków i stowarzyszeń. Teoretycy wyznaczający kierunki i praktycy, którzy o public relations wiedzą już wszystko.

Spotkania z owadami | 33

Władysław Strojny
ORWLP w Bedoniu, (audiobook)

Więcej niż fotografia | 34

Dla większości leśników zaprojektowanie ulotki, zaproszenia czy infografiki to syzyfowa praca. Karol Jańczuk odnajduje w tym mnóstwo frajdy i prawdziwą eksplozję kreatywności. W grafice komputerowej odnalazł zarówno ujście dla swojej wyobraźni, jak i możliwość robienia rzeczy pożytecznych, a zarazem estetycznych.

Niebagatelny komiks, czyli jak ogarnąć dużą imprezę | 35

Przyzwyczailiśmy się już do udziału w wydarzeniach plenerowych, popularyzatorskich czy targowych. Zbieramy zespół, organizujemy stoisko i idziemy do pracy, najczęściej w weekend. Co jednak, kiedy musimy przygotować dużą imprezę pod własnym szyldem bądź włączyć się w ważne dla nas obchody, budując pożądany wizerunek Lasów i leśników?

Z zagranicy | 36

Szwecja - Ekologiczny bilans Södry; Australia - Promocja pochłaniania CO2 w rolnictwie; Niemcy - Lesistość landów; Anglia, Wielka Brytania - Zalesieniowy Fundusz Węglowy; Czechy - Ok. 1 mln m3 wiatrołomów w lasach państwowych.

Rynek drzewny | 37

Budownictwo drewniane - Nowa hala prefabrykacji;

Czy warto być dyktatorem? | 38

Pytanie to jedynie z pozoru może się wydawać pozbawione sensu.

Święto Lasu 2019 | 40

W tym roku okazja do uczczenia Ogólnopolskiego Święta Lasu była podwójna – Lasy Państwowe obchodziły swoje 95. urodziny.