Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 22/2018

OPTAL 2018 – twórcy natchnieni lasem | 2

25 września br. w zabytkowej Starej Powozowni Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie miała miejsce, odbywająca się co trzy lata, gala XI Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Leśników OPTAL 2018.

Informacje | 4

Lasy prywatne - Dopłaty na zwiększanie odporności lasów; Ochrona środowiska - Pierwsza aukcja jednostek CO2; Nauka - Ustawa 2.0 a leśnictwo; RDLP w Radomiu - Szczególny obowiązek pamięci; Polityka klimatyczna - Raport nt. zmian klimatu; Puszcza Białowieska - Wizyta ekspertów UNESCO.

Ku czci i pamięci | 7

W październiku br. obchodziliśmy 40-lecie rozpoczęcia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Jak leśnicy uczcili to wielkie wydarzenie? O refleksję poprosiliśmy Annę Niemiec, koordynatora wdrażania projektów w RDLP w Zielonej Górze:

Nauczanie z mocnymi akcentami | 8

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyniki osiągane przez naszych absolwentów na studiach magisterskich i podczas egzaminów zawodowych organizowanych w dyrekcjach regionalnych LP potwierdzają, że kształcimy leśników na dobrym poziomie krajowym – mówi prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wywóz planowany | 10

Sprawny system komunikacji w Lasach to rzecz niesłychanej wagi. Dlatego też inwestycje drogowe stanowią gros kosztów, jakie poszczególne nadleśnictwa zmuszone są ponosić każdego roku. Czasem jednak problemem jest nie poruszanie się po lasach, ale samo dotarcie do nich.

Biomasa leśna jako odnawialne źródło energii – konsekwencje dla leśnictwa | 12

Europa, podobnie jak reszta świata, stoi przed wyzwaniem zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię. W końcu 2017 r. unijny parlament rozpoczął konsultacje nad zmianami definicji odnoszącej się do biomasy leśnej, rozszerzając pojęcie użycia biomasy leśnej jako nośnika energii. Czy pomoże to osiągnąć cele energetyczne Wspólnoty?

Wyniki Lasów Republiki Czeskiej w 2017 roku | 15

Czescy leśnicy państwowi za mocne strony swojego modelu sprzedaży drewna uznają jego wyjątkowo dużą efektywność ekonomiczną i antykorupcyjność, a za słabe – ograniczone możliwości sterowania podażą surowca, kontrolowania warunków pracy robotników leśnych i elastycznego reagowania w sytuacjach klęskowych.

Kłopotów przybywa | 19

Stare problemy w nowej odsłonie, czy może zjawiska do tej pory nieznane? Jak leśnicy mają się zachować w obliczu coraz liczniejszych zagrożeń dla zdrowia lasu – to kwestia do rozstrzygnięcia dla specjalistów od ochrony lasu.

#zabierz5zlasu, czyli śmieci na wynos | 21

Jagody, maliny, jeżyny czy grzyby – kto nie lubi ich zbierać? Coraz częściej jednak wśród właściwych darów runa leśnego spotykamy wszechobecne śmieci. Dlaczego tak się dzieje? Czemu winą za taki stan rzeczy w lesie obarcza się leśników, a akcje propagujące nieśmiecenie nie są nagłaśniane w mediach?

Najgorszy zawód świata? | 22

Leśne szkolnictwo zawodowe musi się wpasować w zmienne potrzeby rynku pracy. Kierunek tych zmian najtrafniej wskazują sami uczniowie, aspirujący w większości do profesji operatora harwestera lub forwardera. Tymczasem szkoły kształcące w zawodzie „operator maszyn leśnych” w niewielkim stopniu odpowiadają na te potrzeby.

Przed pozyskaniem miodu – wymagania sanitarne | 25

Przygoda z pszczołami wiąże się z koniecznością poznania nie tylko zagadnień z zakresu funkcjonowania i behawioru Apis mellifera, lecz również szeregu uwarunkowań natury prawnej, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia tej aktywności. Jednym z nich są wymogi sanitarne związane z pozyskiwaniem miodu.

Zanim popłynie sok brzozowy… cz. I | 28

Otwieramy trzyczęściowy cykl poświęcony sokowi brzozowemu – przesławnej oskole, którą niegdyś spożywano w Polsce powszechnie, wierząc w jej uzdrowicielską moc zwalczania niemal wszystkich schorzeń. Po kilkudziesięciu latach zapomnienia jej popularność powraca.

Od drzewa do drewna | 30

Dobrze jest posłuchać o lesie. Radiowe audycje przyrodnicze zawsze cieszą się wielką popularnością, a samo radio, jako forma przekazu, pomimo upływu lat i postępu technologicznego wciąż cieszy się niegasnącym zainteresowaniem.

Kto naprawdę kocha przyrodę? | 32

Na obszarze Natura 2000, w sercu Puszczy Noteckiej, od trzech lat trwa budowa zamku na jeziorze. Jego wielkość można porównać z krzyżacką fortyfikacją w Malborku. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, wszystko odbyło się w świetle przepisów, za przyzwoleniem organów odpowiedzialnych za ochronę przyrody.

Korzyści z edukacji | 34

Słysząc o zajęciach edukacyjnych organizowanych przez jednostki Lasów Państwowych, wyobrażamy sobie zwykle lekcje dla dzieci, które mają na celu uwrażliwianie ich od najmłodszych lat na piękno przyrody oraz potrzebę jej ochrony. Dorosła część społeczeństwa niejednokrotnie potrzebuje jednak bardziej intensywnej i wieloaspektowej edukacji leśnej – w tym przypadku bowiem nie mamy już do czynienia z tabula rasa. Choć korzyści płynące z uczestnictwa w tego typu zajęciach nie budzą wątpliwości, warto spytać, czy nadleśnictwa korzystają, prowadząc zajęcia edukacyjnych dla różnych grup wiekowych? 73% uczestników naszej ankiety uważa, że tak.

Odciśnięte w skórze | 35

Nie znajdziecie w lesie dwóch takich samych drzew. Równie wyjątkowe są wyroby kaletnicze Adama Gełdona, leśnika, któremu przypadek pomógł połączyć różnorodne pasje w jednej aktywności.

Z zagranicy | 36

Czechy - Chcą zwiększyć eksport do Chin; Litwa - Optymalizacja zatrudnienia w nadleśnictwach; Saksonia, Niemcy - Ciężkie czasy dla lasów; Finlandia – Niemcy - Ocena monachijskich badań.

Rynek drzewny | 37

Produkcja mebli - Polskie meblarstwo znowu w górę!; PIGPD - Obawy drzewiarzy; Sprzedaż drewna - Astronomiczny popyt.

Mniej lub bardziej rabunkowa | 38

Jeśli się nad tym dobrze zastanowić, a to, jak wiadomo, zawsze wymaga odpowiedniego nastroju i właściwego czasu, każda gospodarka leśna, bez względu na geografię i moment historyczny, jest mniej lub bardziej rabunkowa.