Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 19/2018

Informacje | 4

RDLP w Pile - 40 lat w służbie lasom; Fundusz Dróg Samorządowych - Sięgną do kieszeni Lasów; Leśne Gospodarstwa Węglowe - Współpraca z górnikami; Dni Ochrony Środowiska - Konferencja „Lasy dla Niepodległej”; Ochrona przyrody - Wykupy gruntów w parkach narodowych; Instytut Badawczy Leśnictwa - Rozbudowa ośrodka edukacyjnego.

Perła kłopotem | 7

Czy przyrodnicza perła może się stać poważnym kłopotem? Zapytaliśmy Jana Dominieckiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Lębork:

W stuletnim kalejdoskopie | 8

Jubileusz 100-lecia Związku Leśników Polskich w RP obchodzony pod patronatem Prezydenta RP to doskonała okazja do spojrzenia na działalność tej organizacji w długiej perspektywie czasowej. Imponująca jest wyczuwalna spuścizna historyczna, która pozwala związkowcom korzystać z mądrości poprzedników przy rozwiązywaniu bieżących problemów środowisk leśnych.

Ludzka twarz leśnictwa | 12

W swojej działalności, podbudowanej wiekową tradycją, na czołowym miejscu stawiamy utrwalanie jedności środowiska leśnego i jego wzajemnej lojalności, co – jak sądzę – posłuży przełamywaniu strachu, który zewsząd i coraz mocniej osacza leśników – mówi Jarosław Szałata, przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP.

Jak pogodzić jelenia z bukiem? | 14

Zagadnienie dotyczące zbyt wysokich stanów jelenia szlachetnego jest tematem, który w ostatnich latach spędza sen z powiek leśnikom w Europie. Silna presja kopytnych na uprawy rolne i leśne generuje wiele problemów na płaszczyźnie ekonomicznej, gospodarczej a nawet politycznej. Miliony wydawane na ochronę drzewostanów nie przynoszą oczekiwanych efektów, a dotychczasowe działania wydają się mało skuteczne.

Jodła pospolita beneficjentem zmian klimatycznych i środowiskowych | 16

Gatunek ten, w przeszłości za przyczyną zanieczyszczeń powietrza prawie całkowicie wyeliminowany ze składu gatunkowego drzewostanów, wraca do polskich lasów. Zdolność przystosowania się jodły pospolitej do zmian środowiskowych pozwala ją uznać za gatunek przyszłościowy dla polskiego leśnictwa, szczególnie w sytuacji pogarszania się warunków występowania świerka pospolitego.

Pasieki – gdzie można je lokować? | 18

Każdego, kto chciałby rozpocząć przygodę z pszczołami, regulacje prawne dotyczące tej działalności mogą przyprawić o ból głowy. Mimo postulowanej od lat przez środowisko pszczelarskie konieczności napisania ustawy, która zebrałaby w jednym miejscu wszystkie przepisy odnoszące się do „chodzenia przy pszczołach”, jest to głos wołającego na puszczy.

Naturalny wróg strzygoni choinówki | 20

Rola rączyc w ograniczaniu nadmiernej liczebności populacji szkodników owadzich jest bardzo często kluczowa dla funkcjonowania ekosystemów leśnych. Do gatunków mogących gwałtownie zahamować rozwój populacji strzygoni choinówki należy worecznica łuskowata (Panzeria rudis), muchówka „wspomagająca leśników w codziennej pracy”.

Podstawy zrównoważonej gospodarki łowieckiej populacji łosia – wyniki pierwszego etapu projektu | 21

W czerwcu br. zakończono pierwszy sześciomiesięczny etap prac wykonywanych w ramach 3,5-letniego projektu „Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej łosia Alces alces w Polsce”, zleconego do realizacji przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

Plantacja krzeseł? Dlaczego nie?! | 23

Zamiast konstruować meble z desek i gotowych prefabrykatów można pozwolić drzewom rosnąć, nadając im odpowiedni kształt. Gdy krzesła się uformują, wystarczy chwycić za piłę.

Wyniki Austriackich Lasów Związkowych w 2017 roku | 24

W strategii lasów państwowych Austrii duże znaczenie ma dywersyfikacja źródeł przychodów. Oprócz gospodarki leśnej istotny wkład do obrotów firmy wnoszą działy nieruchomości i usług.

Okresowy zakaz wstępu do lasu | 27

Nadleśniczy z woj. dolnośląskiego zwrócił się z pytaniem dotyczącym okresowego zakazu wstępu do lasu. Jego wątpliwości wywołał następujący fakt: turysta odwiedzający las podważał moc prawną wprowadzonego zakazu, powołując się na wadliwość znaku.

Prażubr – czy istniał naprawdę? | 30

Popkultura i reklama karmią nas od czasu do czasu obrazami ogromnych, pięknych i groźnych prazwierząt. Czy legendarny prażubr to tylko dobry chwyt marketingowy? Co tak naprawdę wiadomo o praprzodku dzisiejszych żubrów?

Drobne naprawy – wymiana szczęk hamulcowych | 32

Choć czynność ta nie należy do zadań trudnych, możemy czasem napotkać kilka przeszkód. Niemniej jednak wymiana szczęk jest możliwa w warunkach domowych i pozwala zaoszczędzić nieco pieniędzy.

Czy „Zasady hodowli lasu” wymagają wprowadzenia poprawek? | 34

Z „Zasadami hodowli lasu” można się wielokrotnie zetknąć, będąc jeszcze uczniem technikum leśnego lub studentem leśnictwa. Aby zaliczyć kolejne kolokwium, trzeba zapamiętać m.in. elementy poszczególnych rębni oraz pożądany skład gatunkowy odnowienia wg typów siedliskowych lasu. Następnie nauka „idzie w las”. Pytanie brzmi, czy w ten gospodarczy, czy jedynie przysłowiowy. Czy obecna forma „Zasad hodowli lasu” sprawdza się w leśnej rzeczywistości? W tej kwestii odpowiedzi udzieliło 40 leśników.

Klub seniora – wyzwanie jakich mało | 35

W tym odcinku chciałabym się z wami podzielić moimi doświadczeniami z pracy edukatora z grupami seniorów. Kiedyś wydawało mi się, że osoby starsze to po prostu dorośli (jak moi studenci niestacjonarni) i że sprawdzą się w tej grupie metody i narzędzia stosowane na co dzień. Jakże się myliłam…

Z zagranicy | 36

Szwecja - Biologiczne zwalczanie szkodników brzozy; Austria - Klęskowe gradacje kornika; Czechy - Testują system pomiarowy firmy Dralle; Litwa - Sprzedaż drewna z lasów państwowych; Federacja Rosyjska - Spadek pozyskania drewna.

Rynek drzewny | 37

Tartacznictwo - Spodziewany wzrost produkcji w Europie; Światowy rynek drzewny - Nielegalne drewno z Wietnamu w UE?; Tartacznictwo - Problemy z ubezpieczeniami; Technologie - Centrum inżynieryjne HOMAG; Meblarstwo - Swiss Krono wzorową firmą.

Wszystkie grzyby nasze są! | 38

Najazd trwał w najlepsze. Nieprzeliczone hordy, wyposażone w koszyki, nożyki i gumiaki najróżniejszych kolorów, penetrowały każdy, nawet najdzikszy ostęp w lesie, w poszukiwaniu borowików, podgrzybków i koźlarzy.

Na plantacji mebli | 39

Na plantacji mebli