Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 19/2010

Czytając Conan Doylea | 34

Ze źródeł dobrze poinformowanych (wróble przysiadające na dachu Ministerstwa Środowiska) dowiedziałem się, że resort prowadzi prace nad zniesieniem (lub zawieszeniem) moratorium na odstrzał łosi. Próbowałem uzyskać potwierdzenie tej informacji w zespole prasowym resortu, ale, w odróżnieniu od innych pytań na które uzyskiwałem w miarę szybkie odpowiedzi, tym razem zapadła martwa (nomen omen) cisza. Co też jest jakąś informacją.

W tucholskim leśnikum | 35

Położony w niewielkiej Tucholi Zespół Szkół Leśnych co roku przyciąga absolwentów gimnazjów nie tylko z najbliższej okolicy, lecz także z całego regionu czy nawet bardziej odległych zakątków kraju. Dla nich przygoda z nową szkołą zaczyna się 31 sierpnia, w momencie przybycia do internatu.

Rynek drzewny | 33

Artykuły Gazety Wyborczej. Bez sprostowania; Koniunktura. Realne znaki poprawy; Nowe paliwo z sosny. Drewno w baku

Sęki a surowiec drzewny | 30

Sęki, jako najpoważniejsza wada drewna, w sposób bardzo zróżnicowany wpływają na surowiec drzewny. Zależy to od całego wachlarza czynników.

Z zagranicy | 32

Niemcy. Stanowisko AGDW wobec polityki leśnej UE; Bawaria, Niemcy. Zakładowy fundusz zabezpieczenia emerytalnego; Bawaria, Niemcy. Parkowi naukowcy chwalą kornika; Turyngia, Niemcy. Pada ostatni bastion administracji leśnej; Francja. Bilet na rykowisko

Sprawdzone | 29

Numer ewidencyjny z chipem; Nowa generacja siekier; Skrobak i strug przeciw spałowaniu

Dzika w świecie dostatek | 26

Ósme międzynarodowe sympozjum dotyczące dzika odbyło się w dniach 1-4 września w Yorku, w Wielkiej Brytanii. W obradach uczestniczyło 116 naukowców i ekspertów z 27 państw reprezentujących wszystkie kontynenty.

Sposób na ogniska gradacyjne | 27

Ogniska rozrodu owadzich liściożernych szkodników sosny są miejscami inicjowania wielkoobszarowych pojawów najgroźniejszych foliofagów. Od tego roku w Lasach Państwowych obowiązują ramowe zasady wyznaczania i prowadzenia gospodarki w takich miejscach.

Od łowiectwa do leśnictwa | 24

Nazwisko mają najwyraźniej pasujące do profesji. Doszukując się rodowodu nazwiska Smereczański ani chybi natrafiamy na słowo smrek – świerk.

Z żałobnej karty | 23

Roman Gadzikowski (1927–2010); Janusz Zwoliński (1952–2010)

Czy na pewno zagrożenie? | 22

Przez lata funkcjonowały, a może i nadal istnieją, dwie obiegowe opinie. Pierwsza w środowisku leśników, że aby las doprowadzić do zniszczenia, należy go włączyć do parku narodowego.  Przyrodnicy nie pozostawali dłużni, uważając, że leśnik w lesie widzi tylko deski i ma największą przyjemność, jeśli coś w lesie zerżnie i zabije.  Obie tak samo krzywdzące i nieprawdziwe.

U wyspiarza | 20

Wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło rozproszenie kompleksów leśnych, wielokrotnie natrafia się na sąsiadujące z tą frazą słowo problem. To małe, nierzadko hektarowe skrawki połaci leśnej. Fragmentacja siedlisk i praca dla wytrwałych? Państwowy skarb pośród prywatnych pól?

U Czechów | 18

Ekonomia i ekologia – to dziedziny, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki przemian koncepcji hodowlanych. Racjonalizacja postępowania i kompromis z przyrodą są głównymi celami, które przyświecają czeskim leśnikom wobec zmieniających się wyzwań oraz potrzeb gospodarki leśnej.

Z zagranicy | 16

Unijne płatności przyrodnicze

Leśni piromani | 14

Podpalenie lasu trudno zaliczyć do czynu chlubnego. Kłęby szarego dymu, płomienie liżące pnie drzew czy palące się jak pochodnie korony sosen to koszmar każdego leśnika, przynajmniej polskiego…

Ubezwłasnowolnienie | 12

Rządzący dotrzymali słowa! Nie będzie prywatyzacji lasów w Polsce. Jest natomiast finansowe ubezwłasnowolnienie ich zarządcy. Czy w perspektywie oznacza to likwidację Lasów Państwowych?

Zgoda buduje | 10

O wypowiedzi na temat planowanych zmian poprosiliśmy osoby związane z leśnictwem, w tym byłych ministrów środowiska i byłych dyrektorów generalnych Lasów Państwowych. Warto dostrzec, że mimo dzielących naszych rozmówców różnic – w tym odmiennych przekonań politycznych – są oni zgodni w twierdzeniu, że zmiany te są szkodliwe dla gospodarki leśnej i dla ochrony zasobów naturalnych w Polsce.

Na własne życzenie? | 8

Przyjęty przez Radę Ministrów Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2010–13 autorstwa ministra Rostowskiego zakłada włączenie PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych. Skąd ten pomysł?

Więcej pytań niż odpowiedzi | 7

Projekt zmian w Ustawie o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia ministra finansów zakłada, że dyrektor generalny Lasów Państwowych ma zdolności profetyczne, pozwalające przewidzieć liczbę i rozmiar klęsk żywiołowych z co najmniej rocznym wyprzedzeniem.

Informacje | 4

Manifestacja Solidarność - Leśnicy przyjdą pod URM; 110. Zjazd PTL - w lasach Bieszczadów; 90 lat RDLP w Warszawie - Wystawa w Łazienkach Królewskich; Żołnierzom Września w Bykowcach - Rekonstrukcja ku pamięci; RDLP w Katowicach - Sprzątanie Świata z Zieloną Ligą

Nikomu tego nie oddawajcie! | 2

14. Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę zgromadziła 10 tys. delegatów i członków ich rodzin. W sobotę 18 września wielokrotnie powracano do tematu planowanych zmian dotyczących samodzielności finansowej LP.