Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 10/2018

Informacje | 4

Puszcza Białowieska - Skład zespołu eksperckiego; LGB Kostrzyca - Docenieni za ochronę genów; X Małopolski Konkurs -Sygnalistów Myśliwskich Zadęli w róg w Niepołomicach; Nagrody „Kobieta z charakterem” - Leśniczka wyróżniona; Centrum Promocji LP - Wielkie otwarcie; Ochrona przyrody - Polska przewodniczy sieci Integrate+; Ochrona przyrody w lasach - Powrót do współpracy z NGO; Targi Silva Regina - Brno stolicą lasów.

Sztuka dialogu | 7

Jak skutecznie rozmawiać z partnerami społecznymi w ramach konsultacji projektu pul? Mówi
o tym Bożydar Neroj, szef produkcji w zarządzie BULiGL:

Słowa nie zastąpią pracy | 8

Nikt się nie spodziewał, że odnowienie lasu, czyli clou działalności leśników, może być postrzegane w złym świetle. A jednak medialna nagonka trwa, leśnicy są znowu bombardowani, nawet jeśli w tej kwestii niewiele mają do powiedzenia. O odnowieniu lasu w Puszczy Białowieskiej mówi Mariusz Agiejczyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka.

Mechanizacja prac odnowieniowych – odpowiedź na braki kadrowe? | 10

Mechanizacja prac leśnych jest obserwowana od dłuższego czasu, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania i zrywki surowca drzewnego, lecz w znikomym stopniu dotyczy to odnowień i zalesień (przy czym częściej można ją zauważyć w drugim przypadku). Z powodu problemów z obsadą zuli zaczyna się to zmieniać.

Polityka leśna, czyli krajobraz w trakcie bitwy (VI) | 12

Przyjmując tzw. model kanadyjski, jako narzędzie dokumentowania i prognozowania udziału lasów w ochronie klimatu, twórcy LGW pogłębili modelowe uproszczanie rzeczywistości, sprowadzając polskie uwarunkowania do kanadyjskich. Uzyskany wynik symulacji stawia pod znakiem zapytania przydatność tego modelu w warunkach polskiego leśnictwa.

Komisja Wspólna – szóste spotkanie | 15

Do kolejnego spotkania Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz grupowego interesu przedsiębiorców leśnych doszło 25 kwietnia w siedzibie DGLP. Było to pierwsze posiedzenie po objęciu przez Andrzeja Koniecznego funkcji dyrektora generalnego LP.

W lesie nie widzę przyszłości | 16

Krzysztof, drwal w pełni sprawności fizycznej z 18-letnim doświadczeniem, odchodzi z etatu w firmie leśnej. Stawia na rolnictwo, bo w lesie nie widzi już przyszłości. Jak z jego punktu widzenia wygląda problematyka niedofinansowania przez Lasy Państwowe wykonawstwa prac leśnych?

Gdzie do pracy potrzeba leśników? | 20

Nie jest tajemnicą, że Lasy Państwowe nie są w stanie wchłonąć w swoje szeregi wszystkich absolwentów szkół leśnych. Wielu z nich prędzej czy później zada sobie pytanie: co jeśli nie Lasy? Gdzie mogą oni znaleźć pracę i wykorzystać swoją wiedzę?

Uregulowania „lasu” w przepisach wybranych krajów (cz. 2) | 22

Przeprowadzona w dwóch częściach artykułu analiza posłużyła wskazaniu zarówno podobieństw, jak i różnic normatywnego rozumienia „lasu” w regulacjach poszczególnych krajów. Na tym tle konieczne wydaje się nowe unormowanie polskiej definicji lasu, zgodne m.in. z kierunkiem unijnych regulacji prawnych.

Historia odbita w desce | 25

Twórczym natchnieniem Natalii Tejs jest las. To z niego czerpie ona artystyczną wrażliwość, tworząc niezwykłe obrazy, które odbite w deskach stanowią z nimi unikalną jedność.

Po drugiej stronie lustra | 26

Jak kwestie gospodarki łowieckiej są postrzegane z perspektywy gmin i jaka jest w tym względzie rola leśnika? W każdym przypadku to właśnie on może się stać ogniwem łączącym gminy i koła łowieckie dla obustronnie korzystnej współpracy.

Powierzenie dodatkowych obowiązków pracownikowi Lasów Państwowych | 28

Często się zdarza, że pracownik, np. z powodu choroby, przez dłuższy czas wykazuje absencję w pracy. Pracodawca decyduje się wtedy przeważnie na rozłożenie jego obowiązków na współpracowników. Warto wiedzieć, na jakich zasadach można komuś powierzyć zadania nieobecnego
pracownika.

Jaką wielkość mają plamy oleju powstałe podczas pracy pilarki? | 30

Wśród praktyków i naukowców wciąż pokutuje pogląd, że olej stosowany na powierzchni zrębowej jest rozlewany na stosunkowo duży obszar, popierany przez tzw. kłamstwo statystyczne. A przecież już 20 lat temu w Katedrze Techniki Leśnej w Poznaniu określono wielkość plamy powstającej z oleju opuszczającego układ tnący trzech najpopularniejszych pilarek dostępnych wówczas na polskim rynku.

Ornitologia nie tylko dla myśliwych | 31

Książek poświęconych ptakom na rynku wydawniczym można znaleźć wiele – od kieszonkowych przewodników dla amatorów po fachowe opracowania i monografie kierowane do profesjonalistów.

Tajemnica śmierci leśniczego Felicjana Runowskiego | 32

Na cmentarzu w Białowieży są groby, które w szczególny sposób przyciągają uwagę. Jeszcze w latach 70. zaintrygowała mnie mogiła leśniczego Felicjana Runowskiego, który – jak wynikało z napisu na tabliczce – został skrytobójczo zamordowany pod koniec 1939 roku. Sprawa ta przez lata nie dawała mi spokoju.

Z zagranicy | 36

Czechy - Wstrzymanie pozyskania drewna świeżego; Brandenburgia, Niemcy - Restrukturyzacja państwowego leśnictwa; Litwa - Ruszył portal internetowy VMU; Słowacja - Wyłączą lasy puszczańskie z użytkowania.

Rynek drzewny | 37

Stolarka okienna - DOVISTA jeszcze większa; Japonia - Niepalne drewno; Rosja - Przymusowy przerób drewna.

Królowa nauk leśnych | 38

Któż wskaże, która spośród wielu nauk leśnych jest najważniejsza? Któż odpowie na pytanie, która z nich dzierży palmę pierwszeństwa i wśród tylu leśnych dyscyplin może być nazwana królową?