Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 6/2018

Informacje | 4

RDLP w Katowicach i Krośnie - Pracodawcy przyjaźni pracownikom; Ministerstwo Środowiska - Dymisje wiceministrów; Raport NIK - O zieleni w miastach; Film animowany o Włodzimierzu Korsaku - Upamiętnili przyrodnika; Nadleśnictwo Oleszyce (RDLP w Krośnie) - Hołd powstańcom; Nadleśnictwo Szklarska Poręba - Narciarscy mistrzowie; BHP w lesie - PIP o bezpieczeństwie
pracy w zulach.

Wiosna w lesie | 7

Tegoroczna lekka zima zapowiada w wielu nadleśnictwach dość ciężką wiosnę. Zapytaliśmy o to Tadeusza Lewandowskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Karnieszewice:

Edukacja: skuteczna czy sprawozdawcza? | 8

Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa to wydarzenie, które na stałe wpisało się na listę konferencji z zakresu nauk leśnych. Jubileuszowa X sesja ZSL została poświęcona palącemu problemowi komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie.

Quo vadis, polskie łowiectwo? | 11

Sejm i Senat przyjęły nowelizację prawa łowieckiego. Mimo zapowiedzi złagodzenia zmian przyjęte prawo będzie niekorzystne dla myśliwych.

Polityka leśna, czyli krajobraz w trakcie bitwy (II) | 12

Kontynuując zapoczątkowaną na łamach „Lasu Polskiego” dyskusję nt. polityki leśnej i w tym kontekście zarządzania lasami publicznymi przez PGL LP, chcielibyśmy przypomnieć kilka fundamentalnych i wciąż aktualnych pytań o przyszłość leśnictwa w Polsce.

Do kogo mówić? | 15

W obliczu nieznanej dotąd krytyki polskiego leśnictwa wymownie widać, że nie powinno się ono obejść bez promocji, działań wizerunkowych i potrzeby dialogu. Z kim go jednak prowadzić? Do jakiej grupy odbiorców działań marketingowych i edukacyjnych mówić?

Drony w szwedzkiej gospodarce leśnej | 16

Wykorzystanie dronów do rozmaitych celów stało się popularnym tematem. W Szwecji w tym roku zostaną sfinalizowane pierwsze projekty poświęcone użyciu dronów w gospodarce leśnej.

Etykietki dla drzew | 18

Zieleni miejskiej poświęca się coraz więcej uwagi, zarówno w debacie społecznej, jak i urzędowo. Zarządzanie terenami zieleni podlega kontrolom, choćby Najwyższej Izby Kontroli. To m.in. dzięki raportowi NIK o zarządzaniu drzewami w miastach do opinii publicznej trafiła leśna ciekawostka rodem z Krakowa.

W nadzorowanych lasach | 20

Sierpniowa nawałnica spowodowała w Nadleśnictwie Tuchola szkody w drzewostanach na ok. 2350 ha, z czego powierzchnia otwarta szkód to ponad 300 ha. Szacowana masa połamanych i wywróconych drzew to ok. 213 tys. m3.

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz | 20

Piąte wydanie obszernego komentarza do ustawy o ochronie przyrody uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2018 roku.

Perfidne metody ochrony przyrody (na bis) | 21

„Dzikie Życie” czytam od jego zarania, bo warto (wcale nie żartuję). Dla niezorientowanych wyjaśniam, że jest to miesięcznik wydawany przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, znaną z dosyć radykalnych poglądów na ochronę przyrody i takich też działań.

Co z tym wilkiem? | 22

Od wielu lat objęty całkowitą ochroną słono kosztuje podatnika. Społeczeństwo, niegdyś przychylnie nastawione do tych zwierząt, dziś już nie akceptuje wzrostu ich nadmiernej populacji. Od kilkunastu lat coraz mocniejsze są głosy dotyczące wprowadzenia jego odstrzału.

Z lasu na Grunwald (i do serialu) | 24

Historią interesował się od najmłodszych lat. Kolejna pasja – leśnictwo – przyszła z chwilą podjęcia nauki w technikum leśnym. Tę pierwszą rozwija dziś z powodzeniem w bractwie rycerskim, a ostatnio zagrał nawet w serialu historycznym „Korona królów”. O przenikaniu się dwóch pasji mówi Tomasz Bylina, nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska.

Survival dla malucha a rola leśnika | 26

Leśne przedszkola, o których pisaliśmy w poprzednim numerze („Las Polski” 5/2018), to jedna z propozycji dzisiejszego rynku edukacyjnego. Obecna moda na nie być może skończy się za jakiś czas. Jednak zjawisko, jakim się stały, powinno skłonić włodarzy Lasów Państwowych do refleksji związanych z edukacją prowadzoną przez leśników.

Płatności europejskie dla leśnych obszarów Natura 2000 | 28

Jak powszechnie wiadomo, polskie lasy to przede wszystkim obszary zarządzane przez PGL LP. Powierzchnia lasów prywatnych to nieco ponad 19%. Najnowsza, chociaż wcale już nie nowa, prawna forma ochrony przyrody w Polsce, czyli obszar Natura 2000, często położona jest w lasach także niepublicznych. Z uwagi na to, że jego ustanowienie, tak jak i innych prawnych form ochrony przyrody, pociąga za sobą dla właściciela lasu pewne ograniczenia, powstaje pytanie o ewentualną rekompensatę, jaka mu z tego tytułu przysługuje.

Aspekt drzewny kulturotwórczej roli lasu | 30

Znamy i cenimy rejestr szczególnie wyjątkowych obiektów, zazwyczaj nazywany „Listą Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego”.

Uśmiech z drewna | 31

Projekt „The Smile” pochodzącej z Kanady architekt Alice Brooks jest objawieniem festiwali architektonicznych. Nagrodzono go na Festiwalu Architektury Światowej 2017, najważniejszym wydarzeniu branży architektonicznej.

Polski las | 31

oanna i Piotr Kapusta uraczyli miłośników przyrody okazałym albumem „Polski las” pod redakcją Moniki Wróbel i Anny Willman.

Jak żołnierze i więźniowie pomagali leśnikom w Bieszczadach | 32

Dzięki żołnierzom i więźniom leśne drogi w Bieszczadach zbudowano po wojnie znacznie szybciej, niż początkowo planowano. Wojsko dysponowało najlepszym sprzętem mechanicznym, a poborowi i skazani stanowili ogromną siłę roboczą.

Czy nadleśnictwo może funkcjonować bez edukatora? | 35

Tym razem zapytaliśmy pracowników LP, czy nadleśnictwo może prawidłowo funkcjonować bez pracownika pełniącego zadania edukatora?

Z zagranicy | 36

Niemcy - Unowocześnienie tablic zasobności drzewostanu; Austria - Większy outsourcing pozyskania drewna w ÖBf; Szwecja - Rekompensaty dla właścicieli lasów w 2017 roku; Łotwa - Nagroda dla LVM za otwartą bazę danych.

Rynek drzewny | 37

Rynek papierniczy - Abris kupi Velvet Care?; Papiernia w Kwidzynie - Podpalenie?; Wietnam - 9 mld dol. z sektora leśno-drzewnego; Produkcja tektury - VPK zwiększa moce przerobowe.

Ciężki los człowieka w podróży | 38

Wyobraźmy sobie człowieka podróżnego. Otóż idzie przez rozmaite okolice, mija wszelkie rzeczywistości, bez pośpiechu zmierza do celu swej wędrówki. Śpiewa wesołe piosenki, jest nad wyraz miły, a i uśmiechnięty o wiele częściej niż wynosi średnia w kraju nad Wisłą.