Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 22/2017

Informacje | 4

DGLP – Z lasu do biurowca; Lasy państwowe na świecie – Wynagrodzenia szefów; Mistrzostwa Świata Stihl Timbersports 2017 – Srebrni Polacy!; Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – Pamiątki leśnictwa w skansenie; RDLP w Krakowie – Szkolenie leśnych fotografów.

Urodzaj zawodzi | 7

Urodzaj żołędzi w br. jest niezły. Szczególnie obficie obrodził dąb szypułkowy, ale z reguły w latach nasiennych jest on bardziej wydajny niż bezszypułkowy. A jak wygląda sytuacja w Nadleśnictwie Okonek? Nadleśniczy Marian Kuś:

Składy drewna energetycznego – nowe cele, liczne funkcje | 8

Dłuższe przechowywanie surowca drzewnego na składach drewna energetycznego jest korzystne z punktu widzenia magazynowania węgla organicznego. Musi być on jednak upłynniony w czasie, gdy posiada jeszcze wartość kaloryczną spełniającą oczekiwania odbiorców energetycznych.

Centrum na miarę XXI wieku | 12

Jak przemysłową, ciemną halę zamienić na nowoczesne, multimedialne Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze? Wiedzą o tym dobrze w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

Kadry rezerwowe – nowy projekt w katowickiej RDLP | 14

Coraz częściej w otaczającej nas przestrzeni można dostrzec kartki z napisem „Pracownik poszukiwany”. Nie inaczej jest w Lasach – tu także zaczyna się problem z kadrami. Jak temu zaradzić? Choćby przez przygotowywanie kadr rezerwowych, jak to robią w dyrekcji katowickiej.

Nowy suweren nas pogodzi! | 17

Od lat uczestniczę w spotkaniach przedsiębiorców leśnych z leśnikami i zastanawiam się, czy uda nam się kiedyś dojść do prawdziwego porozumienia. Bo jakkolwiek interes mamy wspólny, to punkty widzenia diametralnie różne.

Komisja Wspólna – piąte spotkanie | 20

Do kolejnego spotkania Komisji Wspólnej Lasów Państwowych i organizacji działających na rzecz grupowego interesu przedsiębiorców leśnych doszło 30 października w siedzibie DGLP.

Łowiectwo w zarządzaniu środowiskiem | 23

Konferencja „Miejsce i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem”, którą 18 października w Suszcu zorganizowały miejscowy urząd gminy, Śląska Izba Rolnicza oraz ZO PZŁ w Katowicach, zogniskowała uwagę wokół niewątpliwego konfliktu na styku rolnictwa i łowiectwa.

Umiejętne stosowanie ogrodzeń i ich znaczenie dla zmniejszenia szkód od zwierzyny | 24

Pracując w Nadleśnictwie Bytnica (RDLP w Zielonej Górze), które znane jest ze spektakularnych rykowisk i liczby ogrodzeń, których sumaryczna długość znacząco przekracza odległość z Zielonej Góry do Warszawy, z wielką uwagą i zainteresowaniem przeczytaliśmy artykuł w nr. 20/2017 „Lasu Polskiego” pt. „Wpływ grodzeń odnowień leśnych na szkody wyrządzone przez jeleniowate”.

Sortymenty zadawalają | 26

W wyniku wichury w Nadleśnictwie Bytów powstały szkody na powierzchni ok. 4,9 tys. ha. W tym na 3,7 tys. ha uszkodzenia sięgnęły ponad 50% miąższości. Do odnowienia jest ponad 2 tys. ha. Szacunki masy do pozyskania wykonane tuż po wichurze opiewały na ok. 600 tys. m3.

Las obszarem wartości kulturowych | 27

Nie zawsze pamiętamy i doceniamy fakt, że bez lasów i pochodzącego z nich drewna nie byłoby wspaniałych obiektów, arcydzieł kultury i sztuki, budownictwa oraz ogromnej różnorodności sprzętów domowych i gospodarskich.

Z wydawnictw | 27

Profesor Wiesław Szczerbiński (1900–1972)

Trybunał Sprawiedliwości UE o ochronie przyrody w Puszczy Białowieskiej | 28

Niedawno na łamach „Lasu Polskiego” przedstawiałem prawne okoliczności sporu wokół usuwania drzew w Puszczy Białowieskiej, zwracając szczególną uwagę na konsekwencje wynikające z umieszczenia Puszczy na liście UNESCO. Tym razem chciałbym przedstawić Czytelnikom sytuację w Puszczy Białowieskiej z innej perspektywy – biorąc pod uwagę ewentualne naruszenie przepisów prawa UE.

O wilku mowa | 30

Chodzę za wilkami, ustawiam w lasach fotopułapki, ale spotkania z dzikimi osobnikami to długo wspominana rzadkość. One są naprawdę bardzo szybkie, skryte i ostrożne, a po wieloletniej eksterminacji dokonywanej przez ludzi panicznie się nas boją – pisze w poczytnej książce „Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami” dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo.

Jak edukować nauczycieli? | 32

Blisko 70 nauczycieli wzięło udział w warsztatach zorganizowanych przez RDLP w Lublinie i lubelski oddział Ligi Ochrony Przyrody pod hasłem: „Zasady zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej”. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w tej dyrekcji LP na tak szeroką skalę.

Badanie jakości edukacji – czy ma to sens? | 33

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad obserwuje się znaczny wzrost liczby organizacji i instytucji oferujących różnorodne usługi wramach edukacji ekologicznej. Pojawiła się w związku z tym potrzeba badania jej jakości. Dostępne są różne narzędzia, sprawdzające zarówno jakość edukacji, jak i określające miejsce edukatorów na ścieżce rozwoju zawodowego.

Leśnicy i myśliwi – dwie strony barykady? | 34

Do napisania tego tekstu zbierałam się bardzo długo. Miała to być refleksja po XXI konferencji WZELS w Rogowie „Trudne tematy w edukacji przyrodniczo-leśnej” 2016, a ponieważ kolejne spotkanie już za chwilę (6–7 grudnia), to najwyższy czas podzielić się z Czytelnikami tym, co nurtuje mnie od kilku miesięcy.

Z żałobnej karty | 35

Grażyna Kowalczyk (1969–2017)

Z zagranicy | 36

Litwa - Sondaż przed reformą państwowego leśnictwa; Brandenburgia, Niemcy - Projekt „Szklane Gospodarstwo Leśne”; Niemcy - 35% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; Niemcy - Projekt „Las – Akumulator Węgla”;  Finlandia - O wiele mniej wilków.

Rynek drzewny | 37

Sprzedaż drewna - 42 mln m3 na rok 2018

Nie tylko wyciąć i wywieźć! | 38

Sezon kornikowy Anno Domini 2017 definitywnie można uznać za zakończony.