Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 20/2017

Informacje | 4

Parki narodowe – 20 mln na nowe technologie; RDLP w Lublinie – Biegam, bo lubię lasy; GIS w leśnictwie – Python w lasach; Zule – Są przedsiębiorcami czy nie?; Zmarł prof. Andrzej Szujecki – Żegnamy wybitnego naukowca; Nadleśnictwo Kliniska (RDLP w Szczecinie) – Maraton i grzybobranie.

Na co dzień z zającami | 7

Nadleśnictwo Świebodzin prowadzi hodowlę zajęcy, za co kilka lat temu otrzymało tytuł Lidera Polskiej Ekologii. Doświadczeniami dzieli się nadleśniczy Lech Kołdyka:

Leśnicy mają szczególną łaskę… | 8

Świętowanie wybranych gatunków flory czy fauny zionie bałwochwalstwem. Inny wymiar mają Dni Lasu, gdyż jest w nich odniesienie do Stwórcy. Las jako złożony byt żywy jest dziełem stworzenia, kryjącym w sobie ludzkie wartości, jak myśl przyrodnicza, tradycja i żywotnie praca, której Bóg u zarania udzielił błogosławieństwa – mówi ks. kanonik, doktor teologii, mgr inż. leśnictwa Wiesław Oleszek z Hrubieszowa, kapelan leśników regionu lubelskiego.

Nadleśnictwo wyszło ze wspólnoty | 11

Po trwających cztery lata perypetiach Nadleśnictwu Radzyń Podlaski udało się wydzielić kłopotliwy udział we wspólnocie gruntowej. Jak do tego doszło?

Ciężko na żyznych siedliskach | 13

Sławetny huragan położył w Nadleśnictwie Runowo niespełna 700 tys. m3, co stanowi ponad 11-letni etat głównego użytkowania. Szkody powstały, wg wstępnego oszacowania, na 5,6 tys. ha.

Przybywa szkodników technicznych – nowy gatunek kornika w Polsce południowo-zachodniej | 14

W 2015 r. w Nadleśnictwie Kamienna Góra został stwierdzony, na podstawie chrząszcza odłowionego do pułapek feromonowych na kornika zrosłozębnego, północnoamerykański kornik z gatunku Gnathotrichus materiarius. Jako że symptomy jego występowania bardzo przypominają zasiedlanie drewna przez drwalniki, oba gatunki zestawiono, podkreślając ich cechy różniące.

Wpływ grodzeń odnowień leśnych na szkody wyrządzane przez jeleniowate | 16

Na terenie czterech nadleśnictw wchodzących w skład RDLP we Wrocławiu przez dwa lata badano wpływ udziału powierzchni grodzonych odnowień leśnych na szkody wyrządzane przez jeleniowate na niegrodzonych powierzchniach upraw i młodników.

Bioróżnorodnie po rekultywacji | 19

Leśno-wodny kierunek rekultywacji wyrobisk, w połączeniu z działaniami ochronnymi powstałej szaty roślinnej, może prowadzić do większej bioróżnorodności w porównaniu do tej, jaka była przed wydobyciem kruszyw. Ogromne znaczenie dla zmian zachodzących we florze ma zwiększona wilgotność powietrza dzięki pozostawionym zbiornikom wodnym.

Teledetekcja na pomoc leśnikom | 22

Wichura z nocy z 11 na 12 sierpnia przyniosła ze sobą wiele problemów iwyzwań. Pierwszym z nich było podstawowe pytanie: „gdzie i jakie są straty?” Okazało się, że odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta.

WAMBAF, czyli jak lasy wpływają na Bałtyk | 24

Instytut Badawczy Leśnictwa uczestniczy w międzynarodowym projekcie na rzecz ochrony wód w zlewni Bałtyku. Międzynarodowa wymiana doświadczeń ma pomóc w skutecznym zarządzaniu procesami na rzecz ochrony jakości wód.

125 lat IUFRO | 26

Jubileuszowy kongres najstarszej na świecie leśnej organizacji naukowej miał miejsce we Fryburgu (Niemcy) w dniach 19–22 września. W ciągu czterech dni wygłoszono aż 1430 wystąpień!

Skaning laserowy w kontroli dróg leśnych | 27

Drogi leśne odgrywają bardzo ważną rolę w wielu operacjach w leśnictwie.

Historii potrzeba większej uwagi | 28

Konferencja „Las i historia” została zorganizowana w przez Ośrodek Kultury Leśnej po raz czwarty. Tegoroczna wysoka liczba referatów i doniesień (w sumie 37) stanowi dowód na wzrost zainteresowania historią leśnictwa i być może zachętę, by następne edycje organizować częściej niż w cyklu dwuletnim.

Prawo leśne a prawo ochrony środowiska i przyrody | 29

Problematyka prawnych kwestii związanych z leśnictwem, ale też z ochroną środowiska i przyrody, jest ostatnio szczególnie widoczna w życiu społecznym i politycznym. Media niejednokrotnie przedstawiają leśnictwo w opozycji do ochrony przyrody. Do Redakcji wpłynęło niedawno pytanie o relacje między prawną regulacją leśnictwa (prawem leśnym) a prawną regulacją ochrony środowiska i przyrody.

Z wydawnictw | 31

„Użytkowanie lasu nie jest złe” Barbara Czołnik i in.

Ekologia zaczyna się w domu i szkole | 32

Ogólnopolska akcja Sprzątanie Świata organizowana jest co roku od niemal ćwierć wieku. Refleksjami nt. lokalnego oblicza ekologii dzieli się pedagog ze Szkoły Podstawowej im. I. Fika w Przeciszowie.

Wszyscy jesteśmy edukatorami | 33

Na barkach edukatorów spoczywa odpowiedzialne zadanie – nauczyć kolegów leśników, jak ciekawie opowiadać o swojej pracy. A przede wszystkim o dostarczaniu drewna. Nie bójmy się mówić o tym głośno.

Odnowienia sosną. A może „metoda wieloletnia”? | 34

Szybki wzrost sosny, będący efektem przyjętych metod hodowlanych, powoduje powstawanie drewna o słabych cechach wytrzymałościowych. Nieodpornego na huraganowe wiatry. Drzewa rosnące w początkowym okresie pod okapem wzrastają wolniej i mają znacznie lepsze cechy wytrzymałościowe.

Z zagranicy | 36

Łotwa - Ambasada leśna w Rydze; Francja - Kolegium Konsultacyjne ds. Lasów Zamorskich; Łotwa - Współpraca przy redukcji szkód od zwierzyny; Szwecja - Podwójna certyfikacja lasów Sveaskogu; Hesja, Niemcy - Po naukę do heskich leśników; Finlandia - Pozyskanie drewna w 2016 roku.

Rynek drzewny | 37

Ceny - W 2017 plus 4%; PIGPD - Niezadowoleni z zagospodarowania drewna poklęskowego.

Swoje widzą, swoje piszą | 38

Według CBOS ponad jedna trzecia Polaków źle ocenia LP. Już widzę oczami wyobraźni, jak rzesze leśników popłakują w kątach kancelarii na terenie całego kraju nad czarną niewdzięcznością społeczeństwa i nad niesprawiedliwością tej oceny!

Wynalazczość i racjonalizacja | 38

To hasła, które w polskim leśnictwie brylowały na przełomie lat 1960/70.