Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 19/2017

Informacje | 4

CBOS o LP – Coraz więcej negatywnych ocen; Lasy prywatne – Pomoc po nawałnicach; Puszcza Notecka – Ćwierć wieku po pożarze; Święto Lasu w Żarach – Przygraniczne spotkanie; Mistrzostwa Polski Drwali 2017 – Powalczyli w Koszęcinie; Usługi leśne – Przeciwni zakupowi maszyn; Puszcza Białowieska – Dowody? Seminaria IBL – Najnowsze wieści o jesionach.

Refleksja z Bieszczadów | 7

W lasach bieszczadzkich rozpoczął się spektakl, który można nazwać jesiennym misterium przyrody. Swoimi refleksjami dzieli się Wojciech Głuszko, nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród:

Przyroda kocha prawdę | 8

Leśnicy są powołani do budowy harmonii między człowiekiem i przyrodą, uczciwości wobec siebie i podwładnych, wzajemnego szanowania się i umacniania więzi, które wspólnotę zawodową czynią bracią leśną. Zarządzanie olbrzymim majątkiem państwowym nakłada na nich szczególny obowiązek dbania o najwyższe standardy przejrzystości – mówi prof. dr hab. Tomasz Borecki z Wydziału Leśnego SGGW, doktor honoris causa i były rektor tej uczelni.

Huragan z perspektywy firm drzewnych | 11

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego (PIGPD) zorganizowała 29 sierpnia w Fojutowie (Bory Tucholskie) otwartą naradę, której celem była dyskusja nad problemami związanymi z zagospodarowaniem pohuraganowego drewna.

Ortofotomapy pomagają | 13

Ortofotomapy wspomagają leśników przy szacowaniu rozmiaru szkód po huraganie. Zakończyły się prace nad tymi opracowaniami dla czterech nadleśnictw poznańskiej RDLP.

Lasy w bilansie emisji – decyzja Parlamentu Europejskiego | 14

Przyjęte przez PE unijne rozporządzenie określające rolę sektorów LULUCF w polityce klimatycznej UE nie przewiduje przepływu jednostek CO2 między gospodarką leśną a przedsiębiorstwami objętymi Europejskim Systemem Handlu Emisjami. Dopuszcza jednak ujmowanie produktów drzewnych w bilansie.

Nowa-stara uczelnia w Tucholi | 15

Kierunek leśny w Tucholi powstał jako czwarty w Polsce, a jednocześnie pierwszy po 1990 r., co uzasadnia nazywanie naszej szkoły wyższej nową-starą. Jeszcze ważniejsze jest to, że program nauczania leśnictwa tworzyliśmy wg standardów wzorowanych na uczelniach tradycyjnych – mówi dr Krzysztof Kannenberg, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Fosforyny w obronie dębów | 18

Przez ostatnich pięć lat w lasach dębowych w rejonie Płyty Krotoszyńskiej badano przyczyny nasilającego się okresowo zamierania tych drzew, próbowano zaradzić temu zjawisku i ocenić efekty tych prób przy pomocy fotowoltaicznego dronu.

Pierwokup – ewaluacja po półtora roku | 19

Potrzebna jest głębsza ocena, czy wykonywanie prawa pierwokupu leśnego w nikłym zakresie uzasadnia potrzebę jego utrzymywania w formie ustawowej? Czy to dobrodziejstwo w incydentalnych przypadkach powinno być hamulcem dla płynnego obrotu ziemią? – pyta notariusz z Warszawy.

117. Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego | 22

W Gnieźnie, pierwszej stolicy państwa polskiego, gościł doroczny zjazd PTL. Jego hasłem przewodnim było „Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych”.

Uchwała 117. Zjazdu Delegatów PTL | 24

Obradujący w dniu 8 września 2017 r. w Gnieźnie 117. Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, po wysłuchaniu referatów wygłoszonych na sesji naukowej, głosów w dyskusji oraz przeanalizowaniu wniosków zgłoszonych przez delegatów Zjazdu,stwierdza, że:

450-lecie ustawy leśnej króla Zygmunta Augusta | 25

Jednym z ważniejszych dokumentów w naszej historii dotyczących lasów była tzw. ustawa leśna z 1567 r., podpisana w Knyszynie przez króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta II Augusta (1520–72).

Natura 2000 i PZO dla lasów prywatnych | 26

Stanowienie planów i zarządzanie obszarami Natura 2000 jest zdecydowanie mniej doprecyzowane prawnie w przypadku lasów prywatnych niż tych w zarządzie Lasów Państwowych.

O lesie wielofunkcyjnym raz jeszcze | 28

Na marginesie sporu o metody ochrony Puszczy Białowieskiej często dochodzi do dyskusji na temat wielorakich funkcji lasu i objawia się tu różnica zdań co do możliwości ich spełniania przez różne kompleksy leśne.

Dlaczego po raz ostatni zalegalizuję pozyskanie | 29

Tylko laikowi może się wydawać, że wycięcie drzewa we własnym lesie to prosty czyn z użyciem piły i siekiery. Nie wie, profan, że to ważne zadanie z zakresu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Do którego kontroli państwo angażuje całą moc swojej powagi.

Listy do redakcji | 30

Choć sam nie noszę leśnego munduru, jako leśnik z wykształcenia bacznie obserwuję umundurowanych kolegów. Dostrzegam, że do łask wróciła leśna maciejówka. Mam jednak wątpliwości, czy dobrze się stało…
 Jesteśmy nauczycielkami w Przedszkolu nr 8 w Staszowie w grupie integracyjnej dzieci sześcioletnich. Chciałybyśmy opowiedzieć o niezwykłej współpracy z Nadleśnictwem Staszów w ramach projektu edukacji leśnej.

VW Amarok V6 – pick-up w najmocniejszej odsłonie | 32

Włodarze VW od kilku lat oferują na rynku swojego pick-upa dostępnego w kilku specyfikacjach. Wyposaża się go głównie w silniki diesla o pojemności 2,0 w kilku wersjach. Od 2016 r. do gamy oferowanych modeli dołączył rzadko spotykany w tej klasie aut silnik diesla V6 o pojemności 3,0. Czy ten sztandarowy model sprawdzi się w rękach leśnika?

Zanim powstał Warszawski Oddział PTL | 34

Utworzenie w 1927 r. Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego poprzedziły, mniej lub bardziej udane, próby powołania Towarzystwa Leśnego zrzeszającego polskich leśników i właścicieli leśnych. Były to sekcje lub wydziały Towarzystw Rolniczych.

Z zagranicy | 36

Austria - Wyniki finansowe ÖBf w 2016 roku; Czechy - Portal internetowy do walki z kornikami; Turyngia, Niemcy - Drony do wczesnego wykrywania korników;

Rynek drzewny | 37

Klęska 2017 - Wyniki sprzedaży drewna; IKEA w Stalowej Woli  - Będą produkować pellet; Lasy prywatne po huraganie - Nie tylko wyciąć, ale i odnowić.

Jak podleśniczy Kolano dzieci w lesie edukował | 38

Nadleśniczy Rajmund Jelonek tłumaczył zaskoczonemu podleśniczemu Bolesławowi Kolano, że w związku z tym, iż jest on najstarszy w całym nadleśnictwie, a co za tym idzie – najmądrzejszy i najbardziej doświadczony, poprowadzi zajęcia edukacyjne z grupą przedszkolaków.

Tracz | 38

To słowo, którego znaczenie kojarzymy dziś już wyłącznie z ptakiem (nurogęś, szlachar i bielaczek).

Z wydawnictw | 25

Dąbrowy Krotoszyńskie
Monografia przyrodniczo-gospodarcza
Władysław Danielewicz (red.)


Z zagranicy | 36

Austria - Walka o uratowanie jesionu; Litwa - Zamysł reformy państwowego leśnictwa; Świat - Seul gospodarzem Światowego Kongresu Leśnictwa 2021; Łotwa - Darowizny LVM na cele społeczne; Czechy - Służbowe SUV-y dla leśniczych.