Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 18/2017

Informacje | 4

Warszawa – Loret wreszcie w stolicy; RDLP w Lublinie – Regionalny Dzień Lasu; RDLP w Krośnie – Ku czci podhalańczyków; RDLP we Wrocławiu – Uczcili powstanie Solidarności; XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę – Modlitwa w intencji Puszczy; Europejski Trybunał Sprawiedliwości – LP już realizują środek tymczasowy.

Sypnęło grzybami | 7

Artur Mazur, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice, dzieli się obserwacjami dotyczącymi urodzaju grzybów w Puszczy Kozienickiej

Czas trudnej kampanii | 8

Firmy drzewne dostają, wskutek klęski w lasach, niebywałą szansę rozwoju. Oby chciały z niej skorzystać na zdrowych zasadach, bez przejawów żerowania na tragedii. Nasze podejście jest autentycznie rynkowe, życzliwe dla kontrahentów i przepojone troską o interes Skarbu Państwa – mówi Janusz Kaczmarek, dyrektor RDLP w Toruniu.

Ilu leśników potrzebuje ojczyzna? | 11

Wskutek powszechności studiów leśnych dojdziemy z czasem do standardu kadrowego, który Służbę Leśną uczyni dostępną niemal wyłącznie absolwentom wyższych uczelni i to mocno „przesianym”. W jakim kierunku powinna zmierzać edukacja w leśnych szkołach technicznych, by kształciły ludzi autentycznie przydatnych lasom – a potrzebna jest nie tylko administracja leśna.

Targi leśne w Rogowie po raz XIII | 14

Targi Leśne w Rogowie doczekały się już trzynastej edycji. Impreza, która odbywa się w cyklu dwuletnim, stawia sobie za cel prezentowanie nowości z zakresu szeroko rozumianych technologii leśnych, a także pozwala na integrację środowisk okołoleśnych.

Leśne przemyślenia z Tlenia | 16

Ochrona bierna stwarza równocześnie dogodne możliwości dla wielu gatunków wymagających specyficznych warunków. W związku z tym stanowi istotne narzędzie w zachowaniu różnorodności biologicznej, ale nie jest remedium na spadek bioróżnorodności na niektórych obszarach leśnych – brzmi jeden z wniosków wypracowanych na konferencji naukowej w Tleniu.

Kradzież drewna – doświadczenia z DNA | 18

W ubiegłym roku Nadleśnictwo Dojlidy po raz pierwszy prowadziło sprawę kradzieży drewna, w której wykorzystano analizę DNA. Dzięki temu udało się niezbicie ustalić, że przetarte drewno znajdujące się na posesji oskarżonego pochodziło z kradzieży.

Konsekwencje prawne wpisania Puszczy Białowieskiej na listę UNESCO (cd.) | 20

W poprzedniej części poświęconego tej tematyce artykułu sformułowałem wniosek o dosyć niejednoznacznych i zróżnicowanych konsekwencjach wynikających z objęcia Puszczy Białowieskiej, jako obiektu światowego dziedzictwa naturalnego, statusem UNESCO. Chciałbym rozwinąć to zagadnienie.

Dwa ganki i wyróżnienie | 22

Organizatorzy konkursu „Modernizacja Roku” muszą oceniać tak różne działania, jak przebudowa leśniczówki i… wybieg dla pingwinów.

Szkody od huraganu – czy mogliśmy im zapobiec? | 23

Największa klęska w historii leśnictwa, jaka kiedykolwiek miała miejsce. 45 tys. ha lasu legło pokotem od wiatru o sile huraganu. Wiadomość podawana przez telewizję na każdym słuchającym i oglądającym musiała zrobić wrażenie.

Jak można poprawić PR Lasów Państwowych | 24

Do niedawna polscy leśnicy cieszyli się ogromnym prestiżem. Teraz, gdy wizerunek ten został mocno nadszarpnięty, trzeba wykorzystywać różne okazje, aby go podreperować.

Zasadniczym obowiązkiem Państwa jest… | 25

Tekst, który „Las Polski” wydrukował w 1929 r., stał się zarysem rozporządzenia Prezydenta RP o zagospodarowaniu lasów państwowych. Adam Loret opublikował go, będąc wówczas nadzwyczajnym delegatem ds. administracji lasów państwowych.

Jak reklamować drewno? | 26

Ciągle dyskutujemy, na czym powinna się skupiać edukacja leśna. Drewno czy przyroda? Edukatorzy od dawna już wiedzą, że nie można rozdzielać tych kwestii.

Dobrze zaplanowane korytarze migracyjne dla zwierząt mogą być tańsze nawet o 75% | 27

Dobrze zaplanowane korytarze migracyjne dla zwierząt mogą być tańsze nawet o 75%. Grzyby jako sterowniki różnorodności biologicznej.

Markerowanie drewna z harwestera | 28

Na terenie RDLP w Pile, m.in. wnadleśnictwach Wronki, Tuczno oraz Lipka, od kilku lat z powodzeniem praktykuje się technologię oznaczania sortymentów farbą przy użyciu harwesterów. W jaki sposób nowe możliwości wpływają na jakość pracy operatorów i leśniczych?

Czas na harwardery? | 30

Jedno urządzenie zastępujące wiele innych. To co na rynku m.in. elektroniki jest dziś normą, w leśnictwie wkracza do użycia za sprawą harwarderów.

Dlaczego giną owady? O bazie pożytkowej pszczół | 32

Jakie działania podjąć, by powstrzymać tzw. kryzys zapyleń i spadek liczebności owadów zapylających? Należy zadbać o właściwą bazę pożytkową pszczół, czyli tzw. pastwiska pszczele, zespół surowców pochodzenia roślinnego, które stanowią ich pokarm. Jego naturalnym dostarczycielem od zawsze pozostaje las.

Kartki z grzybobrania | 34

Przedwojenna Polska uchodziła za kraj najbardziej – po Syberii – zasobny w grzyby. Szczególnie we wschodniej, ubogiej części kraju grzyby stanowiły istotny składnik dochodu wiejskiej ludności. Były też dość ważnym towarem eksportowym.

Z zagranicy | 36

Szwecja - Pozyskanie drewna w 2016 roku; Austria - Drewniany znaczek na 20-lecie; Czechy - Wstrzymanie pozyskania świeżego drewna świerkowego i sosnowego; Stany Zjednoczone - Lasy federalne wspierają innowacyjne projekty; Niemcy - Samo sadzenie drzew nie ustabilizuje klimatu.

Rynek drzewny | 37

Drewno poklęskowe - Dodatkowa procedura sprzedaży; Drewno z Puszczy Białowieskiej - Lista „złych”.

Nie tylko złotówki, nie tylko plany | 38

To co się wydarzyło w lasach pomorskich nadleśnictw, to nie tylko klęska żywiołowa.

Nawojowa była pierwsza | 38

Po wycieczce polskich leśników do zachodnich Niemiec, czyli, jak wówczas mówiono – „enerefu”, w kolejnym roku miała miejsce rewizyta leśników niemieckich.

Z wydawnictw | 35

„Żywoty drzew”, „W puszczy” Julian Ejsmond