Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 13-14/2017

Informacje | 4

ASF – Płot wzdłuż granicy?; EXPO 2017 – Polskie lasy w Kazachstanie; Interpelacje poselskie – Nowy znak dla leśników?; Mistrzostwa Polski Stihl Timbersports – Mistrz z rekordem; Zjazd PTL – Dyskusja ospołecznych oczekiwaniach; Puszcza Białowieska – Pozew już wTrybunale UE

Powiedzieli nam | 7

Dlaczego edukację leśną warto łączyć z edukacją archeologiczną? Zapytaliśmy Janusza Koczkodaja, inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Bobolice

Przyzwyczajenie silniejsze od ekonomii | 8

Przez lata nie udawało się naszej jednostce organizacyjnej przeforsować propozycji, by nadleśnictwo wykonywało odpłatnie nie tylko pozyskanie, ale i zrywkę drewna dla uprawnionych do korzystania z prawa serwitutowego. Stało się to możliwe w br. dzięki zarządzeniu nr 46/2016 dyrektora generalnego LP – mówi Zbigniew Dąbrowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko.

Leśna batalia o węgiel | 11

Wybrane nadleśnictwa wytypowały już wydzielenia i zdecydowały się na działania dodatkowe w gospodarce leśnej w ramach pilotażowego projektu LGW, którego głównym celem jest zwiększenie pochłaniania CO2 i akumulacji węgla organicznego przez ekosystemy leśne.

#puszczabiałowieska | 15

Gdyby o konflikcie w Puszczy Białowieskiej sądzić wyłącznie na podstawie tego, co rozgrywa się na Facebooku, można odnieść wrażenie, że trwa wojna. Rykoszety ostro biją w leśników.

Koszty wynagrodzeń leśników w UE | 18

Jak wypadają Lasy Państwowe na tle innych dużych samofinansujących się państwowych gospodarstw leśnych w UE? Porównujemy udział kosztów wynagrodzeń pracowników na stanowiskach nierobotniczych w kwocie stanowiącej równowartość przychodów ze sprzedaży drewna.

Szwedzki leśny projekt węglowy – pomiary i koszty | 20

Opcjonalność obejmowania pomiarami martwej materii organicznej i gleby jest podyktowana nieprawdopodobieństwem tego, że zasoby węgla w tych rezerwuarach zmienią się w stopniu umożliwiającym ich mierzenie w sposób efektywny kosztowo.

Jak zmieniały się powojenne normy na drewno? | 22

Określanie jakości drewna jest tak stare, jak sam handel drewnem. Warto prześledzić zmiany normalizacji drewna wielkowymiarowego sosnowego w powojennych dziejach Lasów Państwowych.

Zbiorówki w OHZ z nadziemnych stanowisk | 24

Od października 2019 r. wszystkie klasyczne polowania zbiorowe w obwodach zarządzanych przez jednostki LP będą się musiały odbywać z wykorzystaniem nadziemnych (wyniesionych nad powierzchnię gruntu o min. 90 cm) stanowisk myśliwskich.

Wzrost przed śmiercią, czyli jak zrozumieć umieralność drzew na podstawie ich słojów | 25

Na skutek historycznej suszy, jaka przeszła przez Kalifornię i spowodowała uschnięcie ponad 100 mln drzew, temat ich umieralności stał się jeszcze bardziej donośny.

O Puszczę naszą i waszą | 26

„Stop wycince”, „Szyszko niszczy wszystko” – z takimi transparentami pikietowali różnej maści aktywiści zakochani w Puszczy Białowieskiej w piątek 14 lipca pod siedzibą DGLP w Warszawie.

Jak zrobić barć? | 27

To pytanie zdaje się proste i banalne. Jednak ze względu na najróżniejsze formy, jakie przybierają tworzone współcześnie barcie w Lasach Państwowych, jest ono jak najbardziej zasadne.

Konsekwencje prawne wpisania Puszczy Białowieskiej na listę UNESCO | 30

Ostatnio toczy się w Polsce ożywiona dyskusja nt. wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Podnoszone są argumenty związane z ewentualnym naruszeniem statusu tego obszaru jako obiektu światowego dziedzictwa UNESCO.

Ochrona drzew w Polsce i w Niemczech – wybrane zagadnienia | 32

W numerze 10/2017 „Lasu Polskiego” poruszyłem problematykę ochrony drzew i krzewów na przykładzie regulacji prawnych Wielkiej Brytanii. Dla komplementarności obrazu warto też zwrócić uwagę na przepisy prawne naszych sąsiadów. Przyjrzyjmy się, jak sprawy te rozwiązano w Niemczech.

Las jaki jest, każdy widzi. I krytykuje | 34

Las to dla nas wszystkich generator emocji. Jego widok jest przy tym tak oczywisty, że każdy mieni się jego rzecznikiem i znawcą. Łatwo występuje z krytyką, uznając, że za argumenty wystarczą własne obserwacje i porównania, szczególnie z odległej przeszłości.

Pierwszy przewodnik turystyczny po Puszczy Białowieskiej | 36

Dziś, gdy turyści szeroką falą płyną do Puszczy Białowieskiej, warto przypomnieć pierwszy przewodnik turystyczny po tym terenie. Na księgarskie lady trafił on w 1925 r., a napisał go leśnik Wiktor Szymański. Pozycja ta przez wiele lat cieszyła się dużą popularnością wśród odwiedzających żubrowy matecznik.

Nieznany „czwarty” wydział leśny | 39

Jak wiemy, w okresie międzywojennym istniały w Polsce trzy ośrodki dydaktyczno-naukowe, w których można było uzyskać dyplom inżyniera leśnictwa: Wydział Leśny SGGW w Warszawie, Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Poznańskiego i Wydział Rolniczo-Lasowy Politechniki Lwowskiej. Chętnych do studiowania leśnictwa nie brakowało.

VW Golf Country – rzadki egzemplarz na rynku | 41

Ten model wypełnia lukę pomiędzy rasowymi terenówkami a samochodami osobowymi. Dziś można go już zaliczyć do motoryzacyjnych perełek o znaczeniu wręcz zabytkowym. Ze względu na jego nowatorskie cechy chciałbym przedstawić go jednak braci leśnej.

Rynek drzewny | 42

PIGPD - Podsumowują działania; Drewno poużytkowe - Silva znagrodą; PAGED - Poza giełdą?; Ceny w I półroczu - Dąb W0 – średnio 700 zł.

Jak zorganizować warsztaty dla nauczycieli? | 43

I to takie, które zrealizują cele edukacji leśnej? Od czego zacząć?

Z zagranicy | 44

Nowa Zelandia - Subsydiowanie zalesień; Czechy - LČR naprawiły szlak na granicy z Polską;
Finlandia - Zużycie drewna okrągłego w 2016 roku; Irlandia - Coillte wspiera Internet Drzew; Litwa
Wdrażanie fotooptycznego - pomiaru drewna; Niemcy - Pozyskanie drewna w 2016 roku.

Kufajkowanie drzewostanów | 46

Kiedy nadleśniczy Rajmund Jelonek napotkał w lesie podleśniczego Bolesława Kolano, zadał mu wielce podchwytliwe pytanie:

„Mistrz Kierownicy” OTL | 46

Organizowane z rozmachem i na skalę ogólnopolską konkursy „Mistrz Kierownicy” Ośrodków Transportu Leśnego co roku gromadziły kierowców takich jednostek.

Z wydawnictw | 39

Agnieszka Pruska „Zwłoki powinny być martwe”