Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 6/2017

Tempo po huraganie | 7

Czy można mówić o rekordowo szybkim uprzątnięciu lasu po huraganie? Jeśli tak, to jak ten rekord osiągnąć? Zapytaliśmy Marka Miścierewicza, zastępcę dyrektora ds. Gospodarki Leśnej RDLP w Łodzi

Innowacyjny cel – optymalizacja | 8-10

Pozyskiwanie nowych danych m.in. teledetekcyjnych i z LMN, ich wszechstronna analiza dzięki nowoczesnym narzędziom informatycznym, warunkującym także wysoką zdolność wnioskowania i prezentowania wyników, to efekty innowacyjności w projektowaniu infrastruktury leśnej – mówi Janusz Bańkowski, dyrektor BULiGL Oddział w Brzegu.

Co dziś zagraża łowiectwu? | 11-13

Kontrowersje wokół łowiectwa, myślistwa czy generalnie zabijania zwierząt występują w całej Europie. Dlaczego właśnie w naszym kraju jesteśmy świadkami tak wielkich napięć, a myśliwi bywają odsuwani na margines akceptowalnych społecznie aktywności?

Rola Polskiego Związku Łowieckiego w ochronie przyrody | 14-16

Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej realizują szereg działań z zakresu szeroko rozumianej ochrony przyrody. Są to różnokierunkowe przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym ukierunkowane na poprawę warunków bytowania zwierzyny, jak również ograniczania potencjalnych źródeł zagrożeń.

Co dalej z polskim łowiectwem? | 17

Pod takim hasłem odbyła się druga edycja Wszechnicy Łowieckiej (7 marca, IBL). O czym dyskutowali rolnicy, myśliwi, leśnicy i naukowcy?

Zamknięty rozdział | 18-19

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych powstało w 1992 roku. Od 1993 r. organizacji tej przewodził Jan Kubiak, wybierany w kolejnych wyborach na prezesa Zarządu Głównego. 1 marca zrezygnował z tej funkcji. W rozmowie opowiada o ćwierćwieczu społecznej działalności.

Podsumowanie sezonu submisji | 20-21

Submisje i aukcje cennego drewna cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Co roku ceny surowca są coraz wyższe, w efekcie wystawiające je jednostki Lasów Państwowych nieźle na nim zarabiają.

Kompleks intoksykacji w Nadleśnictwie Świerklaniec | 22-23

Południowe rejony Polski kojarzą się z licznymi zakładami o charakterze wydobywczym i przemysłowym. Działalność kopalń i hut wpływa nie tylko na zdrowie ludzi, ale także na stan i kondycję drzewostanów. Przykładem tego jest Nadleśnictwo Świerklaniec.

Przełammy chemiczny mainstream w ochronie lasu | 24-25

W naszych lasach nadal panuje chemiczne zabezpieczanie upraw. Tymczasem przeprowadzone przeze mnie na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski siedmioletnie obserwacje dowiodły, że ta metoda ochrony lasu ma najmniejszą skuteczność. Czas na przełamanie „chemicznego głównego nurtu”.

Systemy informatyczne i ich zabezpieczenie w LP (cz. 1) | 26-27

Internet to dobrodziejstwo, ale i zagrożenie, szczególnie gdy styk z siecią publiczną posiadają systemy informatyczne. Jak chroniony jest SILP, a także służbowe informacje, dokumenty i korespondencja przetwarzane w systemach informatycznych Lasów Państwowych?

Usuwanie zadrzewień. Stan prawny na 1 stycznia 2017 roku | 28-29

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o ochronie przyrody radykalnie zmieniające ochronę prawną zadrzewień. Co właściwie wolno, a czego nie mogą „właściciele” drzew?

Nowe rozwiązania w przepisach | 30-31

W ostatnim czasie zostało wprowadzonych kilka zmian w przepisach ustawy o lasach, które zgodnie z intencją ustawodawcy mają usprawnić prowadzenie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Warto przyjrzeć się bliżej tym regulacjom.

Drukarnia pod sosną | 32-33

Okupacyjna gazetka „Dla Ciebie Polsko” była jednym z najpopularniejszych tytułów prasy podziemnej w Wielkopolsce. W latach 1940–43 ukazało się 120 numerów tego pisma, w którego druk i kolportaż zaangażowanych było wielu leśników.

O edukacji pół żartem, pół serio | 34

Każdemu, kto zajmuje się edukacją leśną dzieci i młodzieży, zdarzają się sytuacje zaskakujące. Zapadają w pamięć, pobudzają do refleksji, samooceny albo po prostu wzbogacają wzajemne relacje edukator – uczeń.

Co jeszcze mogą nam powiedzieć słoje drzew o przeszłości Ziemi? | 35

Naukowcy z Uniwersytetu w Oxfordzie opublikowali bardzo ciekawe znalezisko. Odkryli nową drogę określania dat wielkich wydarzeń z prahistorii. Jest nią astrochronololgia, która w tym wypadku używa do datowania słojów drzew.

Deficyt na drewno w Królestwie Kongresowym | 35

Spotykamy się z poglądami, że dawniej, nawet jeszcze 100–200 lat temu, dominowały w Polsce rozległe puszcze, głównie ze starymi drzewostanami liściastymi. Mało kto ma świadomość, że stan lasów np. w Królestwie Polskim (Kongresowym) pod zaborem rosyjskim na początku XIX w. był bardzo zły. Ich zasobność znajdowała się w stanie krytycznym, drewno stało się towarem deficytowym.

Rynek drzewny | 37

Eksport z Ukrainy Korzystne moratorium Spotkanie Komisji Drzewnej Dyskusje i emocje

Nie od razu, miły, nie od razu! | 38

„Żeby mnie chociaż na staż do nadleśnictwa przyjęli! Wszystkim bym pokazał!”, marzy sobie młody człowiek po ukończeniu szkół (obecnie rozmaitych, a wcześniej leśnych). Kiedy marzenie jego się ziści, czuje, jakby złapał Pana Boga za nogi. Pełen zapału i ochoczości zrywa się ze swego posłania rankiem, aby ku chwale trwałej, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, pośród wszelkiego mozołu i trudu dbać o drzewostany dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń.

Tratwy na Czarnej Hańczy | 38

Obok systemu kolejek wąskotorowych to Czarna Hańcza pozostawała istotną drogą dla wysyłki drewna z Puszczy Augustowskiej w okresie międzywojennym.

Z wydawnictw | 31

Superdrwal. Książka o rąbaniu

Z wydawnictw | 27

Żubry z Kamiennego Bagna

Informacje | 4

Raport NIK – Leśne drogi pod lupą; Buczyny karpackie – Nie trafią na listę UNESCO; Straż Leśna – Szkolą się nowi instruktorzy; Kolejny projekt Prawa łowieckiego – Szkody w ARiMR i państwowe łowiectw; Grzyby kwarantannowe – Nowe zagrożenie sosen.