Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 2/2017

Leśniczówka z klimatem | 7

Jak powinna być urządzona leśniczówka i jej otoczenie? Zapytaliśmy Mirosława Kabacika, leśniczego leśnictwa Białusny Lasek (Nadleśnictwo Myszyniec), laureata konkursu na najładniejszą osadę leśną na terenie olsztyńskiej RDLP

Wigry i Białowieża – dwa oblicza kornikowej klęski | 8-10

O kryzysie świerka w Wigierskim i Białowieskim PN oraz związanych z aktywną ochroną przyrody dylematach rozmawiamy ze Zdzisławem Szkiruciem, byłym (obecnie na emeryturze) dyrektorem obu wymienionych jednostek.

Sarna – kiedy szkody są szkodliwe? | 11-13

Przyroda przystosowała sarny do tego, aby żywiły się roślinami, również tymi istotnymi dla gospodarki leśnej. Zgryzanie zatem nie jest równoznaczne ze szkodą. Staje się nią dopiero wtedy, kiedy przekroczy znośną miarę.

Porównanie zasad wywozu drewna z lasów państwowych w UE | 14-17

W żadnym – z wyjątkiem jednego – państwowym gospodarstwie leśnym, należącym do porównywanej dziesiątki, nie jest wymagana obecność przedstawiciela lasów państwowych przy załadunku pojazdu wywozowego.

Ekonomiczny i hodowlany efekt szkód od zwierzyny | 18-19

Zarówno materialny, jak i przyrodniczy wymiar wpływu jeleniowatych na drzewostany gospodarcze starali się ocenić naukowcy z IBL-u w ramach projektu „Efekt hodowlany i ekonomiczny szkód od zwierzyny w Lasach Państwowych”.

Archeologiczne ciekawostki w Puszczy Białowieskiej | 20-21

Archeolodzy dotąd niechętnie zapuszczali się na puszczańskie tereny. Do czasu, aż na teren Puszczy Białowieskiej zajrzano również z powietrza. Wiele śladów obecności ludzi na tych terenach ujawniło się dopiero na zdjęciach lotniczych. Ich weryfikacja w terenie zaskoczyła badaczy.

PTL w sprawie szacowania szkód | 22

Przedstawiamy stanowisko Komisji Łowieckiej Polskiego Towarzystwa Leśnego w sprawie rządowego projektu ustawy Prawo łowieckie.

Utrzymanie dotychczasowego systemu to dobre rozwiązanie | 23

O komentarz do przytoczonego obok stanowiska Komisji Łowieckiej PTL w sprawie projektu nowelizacji prawa łowieckiego poprosiliśmy jego autora Janusza Mikosia.

Stan faktyczny organizacji zrzeszeń leśnych | 24-25

We wcześniejszych artykułach cyklu dotyczącego zrzeszeń leśnych sygnalizowałem, że istniejąca obecnie w polskim porządku prawnym forma organizacyjna zrzeszeń leśnych jest nieskuteczna w prowadzeniu trwałej gospodarki leśnej. Jako właściwszą jej odmianę należałoby wskazać nie stowarzyszenie, ale raczej spółkę administracyjną.

Zaświadczenia kłopotliwe w miastach | 25

Opisany w liście na s. 34 problem z uzyskiwaniem zaświadczeń o objęciu planem urządzenia lasu jest powszechny. Szczególnie dotkliwy staje się w miastach, gdzie obrotowi podlegają niemal wyłącznie nieruchomości zabudowane bądź przeznaczone do zabudowy.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji – co warto wiedzieć? | 26-27

Dane osobowe i chronione przez nas informacje to cenne aktywa organizacji, których bezpieczeństwo jest często bagatelizowane. Dlatego tak istotna staje się Polityka Bezpieczeństwa Informacji, nakierowana na ochronę podmiotów, których danymi dysponujemy, oraz interesów naszej jednostki.

Leśnik w wielkim mieście | 28-29

Czy urząd miasta, w dodatku dużego, może być miejscem pracy dla leśnika? Oczywiście. I nie tylko w zakresie zadań obejmujących gospodarkę leśną. O swoich doświadczeniach pisze Przemysław Barszcz, specjalista do spraw leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody w krakowskim urzędzie miejskim.

Dzieje bartnictwa w Puszczy Augustowskiej | 30-31

Historia Puszczy Augustowskiej byłaby niepełna bez historii bartników. A jest ona długa – już po 1422 r. zaczęto bowiem na stałe rozdawać jeziora, łąki puszczańskie i bory bartne na terenie ówczesnej Puszczy Przełomskiej pomiędzy zaufanych poddanych.

Bo książki są z… drewna | 32

To jednak nie jedyny powód, dla którego warto ich używać w codziennej pracy edukatora leśnego. Są doskonałym narzędziem edukacji, również przyrodniczej. Dlaczego?

Lepiej zwalczać nielegalną produkcję drewna niż konsumpcję | 33

Źródło: Zhang X., B. Xu, L. Wang, A. Yang, H. Yang. 2016. Eliminating Illegal Timber Consumption or Production: Which Is the More Economical Means to Reduce Illegal Logging? "Forests” 2016, 7, 191.

Listy do redakcji | 34-35

Plantacje a bioróżnorodność Za gęste sito pierwokupu

Rynek drzewny | 37

Polskie tartaki Mamy 18 firm, które w 2016 r. przetarły powyżej 100 tys. m3
Södra Tarcica w cenie
Sprzedaż drewna Kolejna dogrywka

Nie bać się przejrzystości | 38

Wiele głosów oburzenia słychać pośród polskich leśników, którzy nie mogą pojąć, dlaczego społeczeństwo, a przynajmniej wielka jego część, za nic nie chce zaakceptować trwałej, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Duża część owego społeczeństwa uważa leśników za szkodników, a, jeśli się dokładnie przyjrzeć niektórym forom internetowym, to nawet i za złodziei.

Kadr z przeszłości | 38

Gajowy po kursach

UNESCO w Puszczy Białowieskiej - Plan na sesję w Krakowie | 4

Ministerstwo Środowiska zakończyło konsultacje projektu założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska. Pełna treść >>>

OKL w Gołuchowie - Pałac za 20 mln zł | 5

Koniec ub. roku był dla spadkobierców Czartoryskich bogaty. Państwo odkupiło od Fundacji Książąt Czartoryskich za ok. 0,5 mld zł kolekcję dzieł sztuki. Jej perłą jest bez wątpienia „Dama z łasiczką” Leonarda da Vinci, choć w zbiorach znalazły się też dzieła m.in. Rembrandta. Niewiele osób jednak wie, że targi z Czartoryskimi dotknęły także Lasy Państwowe. Pełna treść >>>

Żubry w Polsce - Przesiedleńcy do Bułgarii | 6

Kampania przeciw odstrzałowi redukcyjnemu żubrów rozwija się. Jej inicjatorzy proponują, by zamiast strzelać, symbol polskiej ochrony przyrody przesiedlać. Dokąd? Pełna treść >>>

Nowelizacja prawa łowieckiego - Na szkody zabrakło czasu | 6

Rządowym projektem zmian w prawie łowieckim, m.in. pomysłem, by to LP szacowały i likwidowały szkody w uprawach rolnych, zajmuje się specjalna podkomisja. 10 stycznia odbyło się jej pierwsze posiedzenie. Pełna treść >>>

Nadleśnictwo Skarżysko - Bezmyślny wandalizm | 7

Możemy się tylko domyślać, jakie słowa cisnęły się na usta leśniczemu z leśnictwa Budki, który 27 grudnia ub. roku natrafił na swoim terenie na powalone sosny. 111 drzew, popodcinanych na wysokości kilkudziesięciu centymetrów nad ziemią (do połowy obwodu), szalejący kilka dni wcześniej orkan „Barbara” powalił jak zapałki. Pełna treść >>>

Z wydawnictw - Sarna w Europie | 13

Gdański oddział SITLiD podjął się uzupełnienia zasobu polskojęzycznej literatury fachowej o publikację traktującą o jednym z najważniejszych, zarówno z punktu widzenia gospodarki łowieckiej, jak i leśnej, gatunków polskiej fauny. Pełna treść >>>

Z wydawnictw - Nasz las i jego mieszkańcy | 27

Książka Dyakowskiego, podróżnika, biologa, pedagoga, a przede wszystkim piewcy idei ochrony przyrody i współzałożyciela Ligi Ochrony Przyrody, swoją premierę miała u schyłku XIX wieku. Zaskakuje więc, jak bardzo jest aktualna. Doczekała się siedmiu wydań (sześć jeszcze przed II wojną światową i ostatnie w 1947 r.). Wznowienie książki z 2016 r. wymagało dodania przypisów, wyjaśniających choćby aktualny stan prawny ochrony niektórych gatunków zwierząt. Pełna treść >>>  

Z wydawnictw - Korzenie i korony. Leśny przyczynek do 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego | 35

Wiesław Moliński to na co dzień szkółkarz w śląskim Nadleśnictwie Namysłów. Znany ze swych pasji historycznych ma na koncie pewną liczbę opracowań nt. leśnictwa w regionie. Tym razem zabrał się za podsumowanie udziału leśników w ruchu „Solidarności”. Pełna treść >>>

Z zagranicy | 36

Stany Zjednoczone - Ponad 100 mln martwych drzew w Kalifornii; Finlandia - Pozyskiwanie drewna harwesterem; Szwecja - Składniki pokarmowe wracają do lasu; Finlandia - Nominacja do Nagrody Europa Nostra 2017.