Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 1/2017

RDLP we Wrocławiu - Rocznica stanu wojennego | 4

XXXV rocznica wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji zakładów Polar (obecnie Whirlpool) we Wrocławiu odbyła się 9 grudnia ub. roku z udziałem dolnośląskich leśników z MSPL NSZZ „Solidarność”. Pełna treść >>>

KSZNOŚiL NSZZ "Solidarność" - Konkluzje po Kongresie | 4

Podczas Kongresu Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” (13 grudnia ub. roku) w Nagórzycach związkowcy skrytykowali politykę informacyjną prowadzoną przez Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe. Pełna treść >>>

Dotacje na upul - DGLP określiła cenę jednostkową | 5

Znamy już wysokość orientacyjnych kosztów jednostkowych (zł/ha) wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu. Ustalone decyzją dyrektora generalnego LP stanowią górny limit dla starostw, które zechcą się ubiegać o dofinansowanie upul ze środków funduszu leśnego. Pełna treść >>>

Nadleśnictwo Lubin - Wigilia dolnośląskich leśników | 5

6 grudnia 2016 r. miało miejsce uroczyste spotkanie opłatkowe Leśników z MSPL NSZZ „Solidarność” z terenu RDLP we Wrocławiu. Honorowym gościem był ks. bp Tadeusz Lityński, Krajowy Duszpasterz Leśników. W spotkaniu wzięli również udział duszpasterze regionalni Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa, księża Tomasz Zając i Witold Hyla, oraz nadleśniczy Marek Nieruchalski wraz z kierownictwem Nadleśnictwa Lubin. Pełna treść >>>

Wycinka drzew - "Wolnoć Tomku" | 6

Od początku roku do wycinki niektórych drzew z prywatnej posesji nie jest potrzebne zezwolenie. W piątek 16 grudnia ub. roku Sejm przyjął zmiany w ustawie o ochronie przyrody i ustawie o lasach. Zatwierdził je bez poprawek także Senat (20 grudnia) i zaakceptował prezydent. Projekt zmian w ustawie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, co pozwoliło ominąć długie procedowanie legislacyjne (m.in. konsultacje społeczne). Pełna treść >>>

Nadleśnictwo Hajnówka - Remont wąskotorówki | 7

W Nadleśnictwie Hajnówka remontowanych jest 3,5 km torów kolejki wąskotorowej. Wiąże się to z wymianą ok. 5 tys. podkładów. Podlegają jej także mocowania i podbudowania torowiska. Z pierwotnej konstrukcji pozostaną szyny, które zostały położone 100 lat temu przy budowie pierwszych torowisk wąskotorowych w Puszczy Białowieskiej. Koszt przedsięwzięcia finansowanego z funduszu leśnego to prawie 1,2 mln zł. Pełna treść >>>

Gramy z WOŚP! | 7

Redakcja „Lasu Polskiego” już po raz czwarty włączy się w akcję zbierania pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestrę wspierać będziemy poprzez aukcje internetowe na portalu Allegro.pl. Wystąpimy tam pod banderą wydawcy naszego dwutygodnika – Oficyny Wydawniczej Oikos jako użytkownik oikos_wosp). Do wylicytowania będą ciekawe przedmioty, m.in. kalendarze, książki, kubki. Znajdziecie tam również przedmioty przekazane na WOŚP przez redakcje „Drwala”, „Braci Łowieckiej” i „Bez Pługa”.

(Nie)kłopotliwe sąsiedztwo | 7

Czy sąsiedztwo Nadleśnictwa Pieńsk z terytoriami dwóch krajów (Niemcy i Czechy) ma wpływ na prowadzoną gospodarkę leśną? Zapytaliśmy nadleśniczego Mariusza Jędrzejczaka

W Beskidach dużo jest jeszcze do zrobienia | 8-10

O przemianach w leśnictwie i klęskach przyrodniczych z perspektywy 43 lat pracy w LP i 15 lat kierowania jedną z największych i najtrudniejszych dyrekcji LP mówi były dyrektor RDLP w Katowicach Kazimierz Szabla.

Gospodarka leśna a ochrona przyrody – spór o przyrodę czy wartości? | 11-13

W centrum sporu leśnictwa z naukami przyrodniczymi nie znajduje się przyroda, lecz człowiek. Jego istotą są wartości, ku którym dążą leśnicy i przyrodoznawcy, mocno związane z potrzebami realizowanymi przez jednych i drugich poprzez użytkowanie i ochronę lasów.

Bez rewolucji w lasach | 14-16

Mamy możliwość wpływania na poprawę bilansu CO2 w ekosystemie leśnym. Czasami należy pójść za procesami naturalnymi, niekiedy je wyprzedzić, wcale nie czyniąc rewolucji w gospodarce leśnej – mówi dr hab. Andrzej M. Jagodziński, pracownik naukowy Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku oraz poznańskiego wydziału leśnego.

Sposoby na trudne tematy | 17-19

Prędzej czy później niemal każdy leśnik musi się zmierzyć z trudnymi tematami w kontakcie ze społeczeństwem, które – chcemy czy nie – bacznie przygląda się naszej pracy.

Kto zdecyduje o zasadach sprzedaży drewna? | 20-21

Lasy Państwowe najprawdopodobniej nie zostaną przekształcone w agencję budżetową. Niemniej zanosi się na to, że Ministerstwo Rozwoju zechce uzyskać wpływ na kształtowanie zasad sprzedaży drewna.

Leśnicy i górale | 22-23

Ustawa o lasach mówi, że gospodarka leśna w parkach narodowych uwzględnia przepisy o ochronie przyrody. Trudno, żeby nie zważali na nie leśnicy na obszarze LP. Skąd więc przekonanie, że lasy parków narodowych są czymś zupełnie innym niż pozostałe?

Rachunkowość zarządcza w Lasach Państwowych? | 23

Źródło: K. Adamowicz, P. Szczypa. 2014. Możliwości wykorzystania rachunkowości zarządczej w lasach państowywch. „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr XXX 2014, ISSN 1899-3192.

Jak wyznaczyć docelowe zagęszczenie zwierzyny grubej? | 24-25

Dla jeleni, danieli, saren i muflonów docelowe zagęszczenia populacji, planowane do osiągnięcia w bieżącym roku, należy oprzeć na relacjach pomiędzy zagęszczeniem populacji a poziomem uszkodzeń wyrządzanych przez te gatunki w odnowieniach leśnych.

Odstrzały na bobry rozpoczęte | 26-28

Rolnicy i drogowcy w Podkarpackiem odetchnęli z ulgą – zapadła zgoda na redukcyjny odstrzał bobrów. Od października myśliwi mogą na nie polować, a tuszę brać na własny użytek. Warunek jest jeden – muszą wcześniej przejść wewnętrzne przeszkolenie w kołach łowieckich.

Strażnicy na quadach | 29-31

Walka z quadami i motorami w lesie trwa od kilkunastu lat. W niektórych nadleśnictwach Straż Leśna wykorzystuje do niej z powodzeniem własną broń wandali, czyli quady. Sprawdziliśmy, jak zdają one egzamin w nierównej potyczce z „leśnymi szkodnikami” i co powoduje, że kolejne jednostki planują zakup takich maszyn.

25 lat polskiej ustawy o lasach | 32-33

1 stycznia 1992 r. weszła w życie ustawa o lasach, która scaliła zagadnienia dotyczące lasów państwowych (ustawa o państwowym gospodarstwie leśnym) i prywatnych (ustawa o zagospodarowaniu lasów niestanowiących własności państwa). Jaki wygląda bilans ćwierćwiecza?

Żałobna karta | 33

Zenon Matyga (1943–2016)

Rynek drzewny | 37

Sprzedaż drewna Zakończony pierwszy etap Stolarka otworowa Polska liderem w Europie
Źródło ciepła Spalanie drewna jest ekologiczne

Kto i kogo w lesie może kopnąć | 38

Kiedy poinformowano nadleśniczego Rajmunda Jelonka, że audyt dotyczący przestrzegania zasad leśnych certyfikatów przeprowadzony będzie w nadleśnictwie, którym kieruje, okazało się, że nadleśniczy nic a nic się nie boi. Ba! Pogwizdywał sobie nawet wesoło, co wydało się przedstawicielowi dyrekcji podejrzane. Obawiano się wręcz, że nadleśniczy zwariował.

Kadr z przeszłości | 38

Na wybiegu Gdy oglądamy różne zdjęcia z czasów peerelu, bodaj takie zbiorowe z przedszkola, mamy wrażenie, że to jedna odbitka – ta sama scenografia, wychowawczynie, ubrania i zabawki. Zmieniają się tylko twarze dzieci. Czy podobnie, w odniesieniu do innych branż, jest w przypadku zdjęć, które znaleźliśmy w przepastnym archiwum „Lasu Polskiego”? Jak widać, mundur leśny, jako „bliższa ciału koszula”, od zawsze pochłaniał uwagę leśników. Zmienia się moda, a z nią fason, krój i stylizacja modeli. Na wybiegu pewnie nie wybrzmiewał topowy wówczas „Wonderful life”, za to te kotary – kwintesencja epoki…Red.

Z wydawnict - Podróże nieudacznika | 31

Pod tym nieco kokieteryjnym i przewrotnym tytułem kryje się pozycja niezwykła. Oto utalentowany naukowiec, mający na swoim koncie ponad 350 prac naukowych i popularnonaukowych, opisuje swoje peregrynacje po świecie. Na co dzień profesor WL Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjalizujący się w ochronie przyrody, estetyce lasu, kulturalnych aspektach łowiectwa i akarologii (nauce o roztoczach), występuje w roli podróżnika i autora literatury podróżniczej.

Z wydawnictw - Podróże nieudacznika | 31

Pod tym nieco kokieteryjnym i przewrotnym tytułem kryje się pozycja niezwykła. Oto utalentowany naukowiec, mający na swoim koncie ponad 350 prac naukowych i popularnonaukowych, opisuje swoje peregrynacje po świecie. Na co dzień profesor WL Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjalizujący się w ochronie przyrody, estetyce lasu, kulturalnych aspektach łowiectwa i akarologii (nauce o roztoczach), występuje w roli podróżnika i autora literatury podróżniczej. Pełna treść >>>

Z wydawnictw - Przedsiewne traktowanie nasion drzew, krzewów, pnączy i krzewinek | 19

W październiku ub. roku ukazał się podręcznik, którym zainteresują się nie tylko szkółkarze, ale też m.in. studenci leśnictwa czy amatorzy uprawiający przydomowe ogrody. Pełna treść >>>