Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 22/2016

Spróbujmy reaktywować PWL | 7

Warto wskrzesić ideę Przysposobienia Wojskowego Leśników. Taka organizacja mogłaby działać zarówno w duchu krzewienia umiejętności proobronnych, jak też upamiętniania historii leśnictwa – mówi Tomasz Michał Gałęzia, nadleśniczy Nadleśnictwa Głęboki Bród.

Zwiększanie pochłaniania – wyzwanie i szansa | 8-10

Sukcesem jest porozumienie paryskie, stawiające na redukcję emisji CO2 i pochłanianie, włączając w ten proces wszystkie lasy, w tym polskie – mówi dr Leszek Karski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Leśne Gospodarstwa Węglowe – start w 2017 | 12-13

Leśne Gospodarstwa Węglowe, jeden z flagowych programów rozwojowych Lasów, nabiera kształtu. Na obecnym etapie 26 nadleśnictw z całej Polski dokonuje wyboru wydzieleń, na których od przyszłego roku mają być realizowane działania wspomagające sekwestrację, czyli tzw. działania dodatkowe.

Dyskutowali o zmianach | 13

Blisko 270 osób wzięło udział w konferencji zatytułowanej „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”. Spotkanie naukowe na ten jakże bieżący temat zorganizował Instytut Dendrologii PAN w Kórniku.

Wpływ rzeźby terenu na wzrost sosny na wydmach | 14-16

Relief warunkuje występowanie regularnej zmienności warunków siedliskowych, co wpływa na przestrzenne zróżnicowanie dynamiki wzrostu drzew. Występowanie tej zależności sygnalizowane było dla warunków górskich. Czy ma ona miejsce również na polach wydm śródlądowych?

Podcinanie korzeni – czy to jeszcze ma sens? | 17-19

Wydaje się, że w temacie podcinania korzeni powiedziano już wszystko, a kolejne badania to wyważanie otwartych drzwi. Wciąż jednak zwiększa się rozmiar produkcji na szkółkach kontenerowych. Czy architektura systemu korzeniowego „z bryłką” okaże się lepsza od tej uzyskanej po zabiegu szkółkowania czy podcinania korzeni?

Szkoła ucząca się | 20-21

O młodzieży wybierającej kształcenie w szkole leśnej, sytuacji szkół leśnych w planowanej reformie oświaty oraz codzienności przeplatanej sukcesami rozmawiamy z Barbarą Serafin, dyrektorem Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Spójnie o rozwoju turystyki | 22-23

Koncepcja zagospodarowania turystycznego, jaką stworzono na terenie Nadleśnictwa Elbląg, to pierwsze w kraju opracowanie tego typu. Z równą uwagą potraktowano w nim wszystkie tereny i obiekty w zasięgu jednostki Lasów Państwowych, niezależnie od formy własności.

Bliskość natury mamy w naturze | 24-25

Jakie są źródła tęsknoty za naturą i powody, dla których kontakt z przyrodą czyni nas dojrzalszymi? Przy okazji XI Kongresu Obywatelskiego zapytaliśmy o to dr Joannę Bagniewską, zoologa, popularyzatora nauki i wykładowcę z Uniwersytetu w Reading w Wielkiej Brytanii.

Bartnictwo „dzieje się” w Lasach | 26-27

Z zainteresowaniem przeczytałem artykuł „Bartne dziedzictwo Rzeczypospolitej” (nr 20/2016). Cieszą dokonania Bractwa Bartnego na rzecz poprawy warunków bytowania pszczół w lasach, co jest wspólną troską bartników i leśników. Duże nadzieje daje fakt umieszczenia bartnictwa na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Gdańskie doświadczenia współpracy międzynarodowej | 28-29

Niebawem minie dekada współpracy transgranicznej realizowanej przez RDLP w Gdańsku. Kapitał budowany w trakcie realizacji kolejnych wspólnych przedsięwzięć przynosi wymierne efekty.

Jak spacyfikować nauczyciela? | 30

Ten temat powinniśmy poruszyć w naszej rubryce już dawno. O co chodzi? O współpracę z nauczycielami i włączanie ich do zajęć prowadzonych przez edukatorów.

Na ile ekologiczne są Lasy Państwowe? | 31-33

Lasy Państwowe to instytucja odpowiedzialna za zdecydowaną większość polskiej przyrody. Odpowiedzialna również w znaczeniu świadomości i solidności. Czy to jednak zwalnia z podejmowania działań ekologicznych na innych płaszczyznach funkcjonowania? Czy LP nie mogłyby być awangardą, która własnym przykładem promuje np. rozwiązania niskoemisyjne?

Po co hodowano w Bieszczadach jelenie? | 34-35

Początkiem lat 60 ub. wieku utworzono w Bieszczadach Ośrodek Hodowli Jelenia Karpackiego. Objął niemal wszystkie nadleśnictwa i miał powierzchnię ponad 120 tys. ha. Kto i po co powołał do życia ten leśno-hodowlany moloch?

Rynek drzewny | 37

Skandynawska innowacyjność Praktyki na polskim gruncie Nowe zasady sprzedaży drewna Przedsiębiorcy wytykają wady

Leśna ewolucja | 38

Kiedy człowiek pierwotny w zamierzchłych czasach po raz pierwszy dokonał świadomej wycinki drzewa, celem spożytkowania go w swoim, wprawdzie jaskiniowym, ale zawsze gospodarstwie domowym, nawet przez myśl mu nie przeszło, że jego odlegli potomkowie, w ten sposób zainicjowaną gospodarkę leśną, zamienią w twór o tak wysokim poziomie skomplikowania.

Puszcza Białowieska (cz. 2) | 38

Poniżej pałacu stoi pierwotny dworek myśliwski Aleksandra III, który mieści obecnie restaurację i kawiarnię, prowadzoną przez Kasyno Przysposobienia Wojskowego Leśników. Restauracja może pomieścić równocześnie około 100 osób. Jedna z sal służy dla dancingu.