Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 20/2016

Wiedza naukowa z niezależnego źródła | 8-10

O powołaniu Rady zdecydowało oczekiwanie pani premier posiadania wiedzy czysto naukowej na temat polskiego leśnictwa. Tym samym niezależnej politycznie, niewypreparowanej w toku procedur administracyjnych, niezdeformowanej przez różnorodne konsensusy – mówi prof. dr hab. Janusz Sowa z WL Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przewodniczący Naukowej Rady Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów RP.

Sprzedaż drewna cennego – doświadczenia RDLP w Katowicach | 11-13

Katowicka submisja drewna cennego jest wyjątkowa choćby przez to, że pomimo niekorzystnych czynników wpływających na gospodarowanie tutejsza dyrekcja jest na trzecim miejscu pod względem ilości pozyskanego surowca. Czym charakteryzują się miejscowe submisje i jak wyglądają ich poszczególne etapy?

Eksperyment pełen kleszczy | 14-15

W zakładach doświadczalnych Wydziału Leśnego UP w Poznaniu, przy pomocy studentów i pracowników wydziału, przeprowadzono „kleszczowy eksperyment”. Do „zebrania” 550 kleszczy potrzebne było poświęcenie ze strony prawie 20 osób. Na czym polegało badanie? Co udało się ustalić?

Usługi leśne – jakie reguły? | 16

Zbliża się termin ogłaszania przetargów na usługi leśne. Tej tematyce poświęcone było trzecie posiedzenie Komisji Wspólnej LP i zuli, które odbyło się 27 września.

Geomatyczne rozterki | 18-19

Co dwa lata aula wykładowa CEPL w Rogowie wypełnia się po brzegi. Wszystko za sprawą konferencji „Geomatyka w Lasach Państwowych”. Rozwój tej dziedziny nauki dosłownie pędzi naprzód, a leśnicy nie mogą zwalniać tempa.

Ile lasu i leśnictwa w „Planie Morawieckiego”? | 20-22

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wydaje się rodzajem pustego oświadczenia. Ogólniki w postaci kilku zdań, powielonych z innych dokumentów, nie mogą w sposób odpowiedzialny kwitować istnienia lasów w Polsce.

30% za umowy o pracę | 23-25

Charakterystyczne dla ubiegłorocznych przetargów na usługi leśne było wprowadzenie w ocenie oferty punktacji za zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Przyjrzyjmy się, jak to wyglądało w jednostkach, które przyznały w tym zakresie najwięcej punktów.

Roczny przyrost zrealizowany populacji zwierząt łownych | 26-27

Roczny przyrost zrealizowany oraz ocena liczebności populacji powinny być podstawą planowania pozyskania zwierząt łownych. Niestety, tocząca się obecnie dyskusja nad regulacją liczebności przegęszczonych populacji zwierzyny grubej skupia się głównie na metodach inwentaryzacji dzikich kopytnych, całkowicie pomijając metodykę prac związanych z obliczaniem rocznego przyrostu zrealizowanego populacji.

Czas na nowe światło w temacie ochrony przed zwierzyną | 28-29

Koszty ochrony lasu przed zwierzyną były, są i będą. Musimy je jedynie trochę ujarzmić i zaakceptować. Wydatki, które LP ponoszą na nowe grodzenia i chemiczne zabezpieczenia, płyną dziś zbyt szerokim strumieniem.

Bartne dziedzictwo Rzeczpospolitej | 30-31

14 października w krakowskich Sukiennicach członkowie Bractwa Bartnego odebrali decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o umieszczeniu bartnictwa na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W ten oto symboliczny sposób bartnictwo stało się oficjalnym elementem naszej tradycji i tożsamości narodowej.

Czy nastąpi reaktywacja PWL-u? | 32-33

W 1933 r. (roku dojścia w Niemczech do władzy Hitlera) powołano w Polsce Przysposobienie Wojskowe Leśników, w ramach którego przeszkolono przed wojną ponad 11 tys. leśników. Obecnie leśnicy ze wschodnich terenów Polski zwrócili się do ministrów środowiska i obrony narodowej z propozycją powołania podobnej organizacji paramilitarnej.

XX Festiwal Nauki – IBL dla młodych (i starszych) naukowców | 34

Instytut Badawczy Leśnictwa już po raz 20. czynnie włączył się w organizację Festiwalu Nauki, którego głównym projektodawcą jest Uniwersytet Warszawski.

Polskie żubry robią „muuu” | 35

„Mikrokosmos”, „Makrokosmos” i „Oceany” to były prawdziwe hity filmu przyrodniczego. Niestety ostatnie dzieło ich autorów, „Królestwo”, w którym główną rolę odgrywa las, trudno określić inaczej niż blamaż.

Rynek drzewny | 37

Zasady sprzedaży 2017 Wciąż niewiadoma Branża drzewna Wzrost produkcji Ukraina Koniec z łapówkami za drewno

Leśny ogień z wodą | 38

Nadchodzi taki dzień w życiu niejednego podleśniczego, kiedy otrzymuje u miłej pani kadrowej pismo, z którego czarno na białym wynika, że ze względu na uzasadnioną potrzebę pracodawcy (a czyż ma on inne potrzeby niż owe „uzasadnione”?), w dniu takim to a takim zmienia mu się miejsce pracy z leśnictwa A na leśnictwo B.