Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 15-16/2016

Geocaching, czyli współczesne podchody | 2

Drzewiej najpopularniejszą grą terenową były podchody: jedna uciekająca grupa zostawiała po drodze strzałki i polecenia, a druga, pościgowa, miała za cel podążać jej śladem, odnajdywać listy z zadaniami i je rozwiązywać. Prosta, a dostarczająca emocji zabawa. Potrzeba do niej było jednak uciekających i goniących. Współczesne podchody, czyli geocaching ...

Gubińska – nadzwyczajna! | 7

Sosna zwyczajna, dominująca w lubuskich lasach tylko w rejonie Gubina, ma lokalną odmianę ekotypową zwaną sosną gubińską. Andrzej Nowacki, specjalista SL ds. ochrony ppoż. w Nadleśnictwie Gubin, pasjonat gubińskiej odmiany sosny, uważa ją za nadzwyczajną.

Gospodarka leśna psychologią miarkowana | 8-10

W planach urządzenia lasu na próżno szukać uszczegółowienia celów, zwłaszcza pozagospodarczych. W nadleśnictwach poddanych dużej presji społecznej, w zakresie udostępniania czy ochrony przyrody, należałoby wydzielić niektóre funkcje lasu i przypisać im rolę wiodącą, co powinno zostać ujęte w kolejnych edycjach pul – mówi Marek Zeman, nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk.

Susza przystawia pieczęć | 11-12

O liściastym najlepiej na razie zapomnieć – słyszą odbiorcy drewna w wielu nadleśnictwach podległych RDLP we Wrocławiu. – Siła wyższa.

Monitoring leśnej turystyki | 13-15

Universität für Bodenkultur w Wiedniu realizuje temat badawczy, którego celem jest opracowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności wykorzystania obiektów turystycznych Lasów Państwowych. Wdrożenie nowych metod zbierania i analizy danych dotyczących ruchu turystycznego stanie się wsparciem koncepcji LP w zakresie zarządzania turystyką i rekreacją na terenach leśnych.

Przetargi 2015 – podsumowanie | 16-17

LP po raz drugi przeprowadziły ankietę nt. postępowań przetargowych. Widać wyraźnie konsolidację zamówień i gremialny zwrot w kierunku kryteriów pozacenowych.

Stowarzyszeniowa praca u podstaw | 18-19

Cele są zbieżne, ale dopóki pozycja prawna prywatnych właścicieli lasów nie ulegnie zmianie, dopóty Lasy Państwowe będą mieć pozycję monopolisty, która ogranicza możliwości szerszej współpracy, uważa Władysław Pędziwiatr, prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.

Drogi dwie | 20-21

Budować i modernizować leśne drogi można na różne sposoby. Dziesięć lat temu wprowadzono jedynie wytyczne w tej mierze zebrane w poradniku technicznym „Drogi leśne”.

Związki zawodowe a sprawa mieszkań | 22-23

Propozycje unormowania kwestii mieszkaniowych w Lasach Państwowych od lat składają organizacje związkowe: Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” i Związek Leśników Polskich w RP. Oba związki przedstawiły swoje postulaty. Streszczamy je pokrótce.

Szczeciński standard na leśniczówkę | 24-25

Od pięciu lat na terenie RDLP w Szczecinie nowe leśniczówki powstają wg jednolitego standardu. Jak on wygląda i jakie są doświadczenia w jego realizacji?

Kiedy podatek za leśniczówkę? | 26-27

Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości zarządzanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zasadniczo obciąża ich posiadaczy, czyli pracowników Służby Leśnej lub najemców. Prawidłowe ustalenie podatnika nie jest jednak możliwe bez poprawnego ustalenia charakteru danej nieruchomości.

Rozliczajmy pochłanianie CO2, a nie zmiany w zasobach magazynowanego węgla | 28-30

Koncentrowanie się na maksymalizacji magazynowania węgla w drzewach zamiast na pochłanianiu CO2 doprowadziz czasem do sytuacji, w której wszystkie lasy we wszystkich krajach przekształcą się z pochłaniaczy w źródła emisji.

Lasy w bilansie emisji – propozycja Komisji Europejskiej | 31

Projekt unijnego rozporządzenia określającego rolę sektorów LULUCF w polityce klimatycznej UE nie przewiduje przepływu jednostek CO2 między gospodarką leśną a przedsiębiorstwami objętymi Europejskim Systemem Handlu Emisjami.

Jak leśnicy niemieccy chronią las | 32-33

Troska o ochronę przyrody towarzyszy niemieckim leśnikom na każdym kroku. Od lat umiejętnie łączą ją z edukacją leśną społeczeństwa.

Paulownia. Hit czy kit? | 34-37

Drzewa osiągające wymiary 80-letnich dębów w niespełna dekadę. Istna plantacja desek, na której wciąż z tych samych drzew co kilka lat można pozyskać niezłej jakości surowiec. Brzmi idealnie?

Ciekawy okaz świerka pospolitego | 38

Na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka (leśnictwo Żelazno, oddz. 275 c), stwierdzono bardzo ciekawą, niespotykaną formę świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. Karst).

O znaczeniu lasów śródziemnomorskich | 39

Polskich leśników napełnia duma ze stale wzrastającej lesistości. Tuż po wojnie lasów było 21%, dziś stanowią 29,4%. Za 34 lata lesistość ma osiągnąć 33%. Na mapie Europy nie jesteśmy jednak pod tym względem wyjątkowi, czego przykładem może być region śródziemnomorski.

Oswoić „pismaka”, czyli edukacja medialna edukatora | 42

Krótko, ciekawie i najlepiej z zapadającym w pamięci przykładem lub błyskotliwą anegdotą. Do tego pozytywne nastawienie, schludny wygląd i obowiązkowy make-up gwarantują medialny sukces wypowiedzi.

Rynek drzewny | 43

Instytut Technologii Drewna Zmiana dyrektora Stolarka okienna Fakro vs. Velux
Barlinek Korupcja przy dotacjach?
Certyfikacja biomasy System V-Bioss INiG

Wespół, ale nie w zespół! | 46

Jedną z efektywniejszych form działania jest współzawodnictwo. Zdawałoby się, że w tak wspaniałym organizmie, jakim są Lasy Państwowe, najlepiej funkcjonowałaby współpraca, ale, jak pokazują lata doświadczeń, współpraca w polskim modelu leśnictwa przysparza jedynie kłopotów, wprowadza zbędne zamieszanie i nikt jej tak naprawdę nie lubi.

O zachowaniu gaików odosobnionych | 46

W każdej majętności ziemskiej, znajdują się także ustronia i kawałki ziemi, które w uprawie ornej nie przynoszą pożytku; na takich miejscach najwłaściwiej zaprowadzić hodowanie drzew stosownych do własności gruntu. Nie rzadko też widzieć można wśród pól małe gaiki brzozowe, w mokradłach olszyna, na miejscach piaszczystych kępy sosnowe.