Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 13-14/2016

Eksperyment z udziałem popielic | 2

Na terenie Nadleśnictwa Kozienice prowadzone są nowatorskie badania, mające na celu określenie znaczenia wczesnoletniego pokarmu na dynamikę populacji popielicy (Glis glis). Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa założyli, że pokarm dostępny bezpośrednio po hibernacji może być decydującym czynnikiem modyfikującym kondycję tych zwierząt, parametry rozrodu populacji, strukturę płci młodych oraz ich przeżywalność.

Od redakcji | 3

W końcu czerwca ukazało się stanowisko Polskiego Towarzystwa Leśnego w sprawie Puszczy Białowieskiej. Publikujemy ten głos w całości na s. 42. Organizacja optuje za realizacją na 80% powierzchni Puszczy ochrony czynnej, która może zachować właściwy stan zdrowotny i sanitarny oraz bogactwo przyrodnicze lasów Puszczy Białowieskiej dla przyszłych pokoleń.

Interdyscyplinarność w lesie | 7

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu jest unikalny. Na czym polega jego niepowtarzalność, zapytaliśmy Antoniego Michnowicza, nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież

Targi KWF 2016 | 8-9

Targi KWF w Niemczech (9–12 czerwca) uważane są za drugą co do wielkości tego typu imprezę w Europie. To właśnie na nich prezentowane są najnowsze trendy i osiągnięcia w dziedzinach leśnych i okołoleśnych.

Bioróżnorodność pod napięciem | 10

Tereny leśne pod liniami elektroenergetycznymi przez lata kojarzyły się z plantacjami świerków na bożonarodzeniowe choinki. Te wąskie fragmenty leśnych gruntów były mocno niedoceniane.

Myśliwy na straży różnorodności biologicznej | 11-13

Czy łowiectwo, którego jednym z dogmatów jest sterowanie liczebnością zwierząt, chroni różnorodność biologiczną? A może potęguje tempo jej utraty?

Rębnia przerębowa w małopolskich lasach | 14-17

Rębnia przerębowa figurowała we wszystkich kolejnych nowelizacjach „Zasad hodowli lasu”. Do niedawna przykłady jej celowego stosowania należały w Polsce jednak do wyjątków. O „przerębówce” nie zapomnieli małopolscy leśnicy, którzy sukcesywnie wdrażają ją w karpackich jedlinach. Upowszechnienie tej wartościowej rębni wymaga przede wszystkim przełamania stereotypów i schematów dotychczasowego działania oraz doskonalenia umiejętności terenowej Służby Leśnej.

Inwentaryzacja jeleni według pozyskania i rocznego przyrostu zrealizowanego populacji | 18-19

Prezentowane w niniejszym artykule metody mogą zostać wykorzystane do prostej i taniej oceny liczebności jeleni, jak również do weryfikacji liczebności populacji tego gatunku, otrzymanych przy pomocy innych metod (pędzenia, tropienia, termowizja).

Jak się mają absolwenci? | 20-21

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi badanie ekonomicznych losów absolwentów. Dostępne są raporty programu ilustrujące losy osób, które uzyskały dyplom w 2014 roku. Przyjrzyjmy się, jak wypada w nich leśnictwo.

Przymrozki późne w uprawach jodłowych | 22-23

Jodła pospolita należy do gatunków wrażliwych na przymrozki późne i wyraźnie cierpi w okresie wegetacyjnym wskutek ich występowania. Jakie elementy powinniśmy brać pod uwagę podczas planowania upraw, żeby zmniejszyć ewentualne ryzyko ich wystąpienia?

Harwestery w pielęgnowaniu lasu | 24-26

Maszynowe pozyskanie drewna ma coraz większe grono zwolenników. Coraz częściej jest też wykorzystywane przy cięciach pielęgnacyjnych. Jaki wpływ ma na przyszłość pielęgnowanych w ten sposób drzewostanów?

Sadzić każdy może…? | 27-29

Sprzedaż nieruchomości znajdujących się na gruntach Lasów Państwowych rodzi różne sytuacje. Oto przypadek, który dotyczy niegdysiejszych mieszkań nauczycieli technikum leśnego.

Sytuacja po wiatrołomach | 30

O niedawne straty w lasach spowodowane przez huragany pytamy Konrada Tomaszewskiego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Lasy w dobrych rękach | 31-33

Niemieccy leśnicy twierdzą, że prowadzą jedyną gospodarkę, która korzysta z zasobów przyrody i jednocześnie ją chroni. Gospodarkę powodującą, że ekonomia i ekologia współistnieją w zgodzie.

Biegiem przez Dolomity | 34-35

Jest wieczór 10 czerwca w uroczym Forno di Zoldo, w samym sercu włoskich Dolomitów. Na starcie blisko 350 osób z kilkunastu krajów. 103 km dalej meta ultramaratonu Dolomiti Extreme Trail. Zważywszy na sumę podbiegów – przeszło 7000 m – ten dystans można porównać do dziesięciokrotnego zdobycia najwyższego szczytu Bieszczadów, Tarnicy z Wołosatego.

Ludzie od runa | 36-38

Wprawdzie nie złotego, ale przynoszącego złoty dochód. W jeden sezon zarabiali tyle, że mogli za to żyć rok albo i dłużej. Bogacili się na jagodach, grzybach, szyszkach, ślimakach. Na wszystkim, co dawał las. Stworzyli jednak legendę ludzi, dla których pieniądze miały krótkotrwałą wartość.

Twarz pełna emocji | 39

Tadeusz Wasylewicz, były nauczyciel w Technikum Leśnym w Rogozińcu, to człowiek z twarzą pełną emocji, niekiedy przykry, ale zawsze sprawiedliwy. Dzięki niemu uczniowie mogli doświadczać obecności prawdy w swojej przestrzeni. Mogli też doznawać radości płynącej z poznawania lasu i trudnej pracy leśników.

Układ hamulcowy – rodzaje i typowe usterki | 40-41

Wyjazd na wakacje? Często równa się staniu w korku, a to z kolei zużytym hamulcom. Układ hamulcowy obok kierowniczego to jeden z najważniejszych układów naszego auta. Od niego zależy bezpieczeństwo zarówno nasze, jak i innych uczestników ruchu. Jego zadaniem jest bezpieczne zmniejszanie prędkości jazdy, zatrzymanie pojazdu oraz unieruchomienie w trakcie postoju.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Leśnego w obronie bogactwa przyrodniczego Puszczy Białowieskiej | 42

Tylko ochrona czynna może zachować właściwy stan zdrowotny i sanitarny oraz bogactwo przyrodnicze lasów Puszczy Białowieskiej dla przyszłych pokoleń – czytamy w stanowisku wydanym 22 czerwca przez PTL.

Rynek drzewny | 43

Komisja Drzewna Po pierwszym spotkaniu Szwedzka promocja drewna Zaprosili projektantów z UK Ludzie biznesu 12 w pierwszej setce

Przewodnia rola leśnika, czyli łabędzi śpiew | 46

– A ja tam lubię kornika! – powiedział podleśniczy Bolesław Kolano, witając się z nadleśniczym Jelonkiem.

Klęska nad jeziorem Narocz | 46

„Na ryby…”, śpiewał Kabaret Starszych Panów. Czas urlopu sprzyja temu relaksacyjnemu zajęciu, jednak ponad 80 lat temu był źródłem konfliktu na linii chłopi-rybacy i leśnicy.