Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 11/2016

Kornik też na Pomorzu | 2

W ostatnich miesiącach o istnieniu kornika drukarza dowiedzieli się bodaj wszyscy Polacy. Dzieje się tak za sprawą gradacji tego chrząszcza w Puszczy Białowieskiej. Jednak zagraża on nie tylko świerczynom na wschodzie czy południu kraju (Beskidy), lecz także na Pomorzu. W Nadleśnictwie Lębork (RDLP w Gdańsku) udział powierzchni drzewostanów ze świerkiem jako gatunkiem panującym zmalał w ostatnim dziesięcioleciu z 3,3% do 1,9%. Sytuacja wygląda podobnie w sąsiednich nadleśnictwach.

Od redakcji | 3

Codzienna, rozsądna interpretacja prawa nie przynosi tak spektakularnego poklasku, jak jego nowelizowanie czy choćby nawet deklaracje wprowadzenia zmian – mówi w wywiadzie na s. 8 prof. Adam Habuda.

Populacja ponad miarę | 7

Moratorium na odstrzał łosia wprowadzone 15 lat temu sprawia, w powiązaniu z łagodnymi zimami, że ta populacja rozrasta się ponad miarę. Mówi o tym Grzegorz Cekus, nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz

Zamiast zmieniać, przepisy porządkujmy i integrujmy | 8-11

Polskie przepisy dotyczące lasów nie wymagają zasadniczej zmiany, a raczej korekty. Należałoby je też zintegrować w jednym akcie prawnym, mówi prof. Adam Habuda, redaktor wydanej niedawno monografii „Polskie prawo leśne”. To pierwsze kompleksowe opracowanie prawnych problemów leśnictwa w Polsce.

Czy prace nad NPL-em będą kontynuowane? | 12-14

O celach, ich realizacji i dalszych losach Narodowego Programu Leśnego rozmawiamy z prof. Kazimierzem Rykowskim, koordynatorem z ramienia Instytutu Badawczego Leśnictwa.

W szyku leśno-samorządowym | 15-17

I Zjazd reaktywowanego Forum Leśno-Samorządowego potwierdził, że ten zespół doradczo-pomocniczy dyrektora generalnego LP ma do spełnienia dużą rolę w zakresie rozwiązywania problemów na styku LP i lokalnych środowisk. Radni-leśnicy, których mamy aż 535, stanowią niejako pas transmisyjny między samorządami terytorialnymi a administracją leśną.

Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej | 18-19

I konflikt wokół niej nie ustają. Przeniesione do tzw. głównego nurtu jeszcze przybierają na sile. Pomni dewizy, że dyskusja jest matką porozumienia, przedstawiamy po raz kolejny głos grona przyrodników, którzy wysuwają postulat objęcia całej polskiej części Puszczy Białowieskiej ochroną w formie parku narodowego, wskazując przy tym na jej wyjątkową wartość.

Zarządzenie w sprawie imprez pracowniczych | 20-21

Jako podmiot państwowy, poddany szerokiej kontroli społecznej, musimy w każdej sferze być bardzo przejrzyści, dokładni i działać zgodnie z przepisami – mówi dr inż. Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP, w kontekście kwestii związanych z zarządzeniem nr 15, w sprawie systemu imprez pracowniczych w LP.

Warszawa zalesia Mazury | 21

28,6 mln zł – tyle wyniosły płatności zrealizowane w latach 2007–14 w ramach działania zalesieniowego PROW 2007–14 w Biurze Powiatowym ARiMR Warszawa Zachód. To najwięcej w skali całego kraju.

Szwajcarska kasa na polską przyrodę | 22

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię 10 państwom członkowskim Unii Europejskiej. Z pieniędzy z dobrym skutkiem skorzystała także Polska.

Uwarunkowania ekonomiczne utylizacji pozostałości zrębowych | 23-25

Uprzątanie powierzchni pozrębowych generuje spore koszty. Czy zrębkowanie może się nadleśnictwu jednak opłacić?

Spory polityczne wokół rozliczania lasów w bilansie emisji | 26-27

Rozliczanie efektów doskonalenia gospodarki leśnej powinno opierać się na porównywaniu rozmiaru pochłaniania węgla z atmosfery przez lasy w danym roku z rozmiarem takiegoż pochłaniania w historycznym roku bazowym.

Historia zamknięta w garażu | 28-29

Zaczynając przygodę z kolekcjonerskim hobby, należy mieć na względzie powierzchnię, którą zbiór będzie w przyszłości zajmował. Czasem to kilka półek, klaser lub gablota. Niekiedy jednak potrzeba znacznie więcej miejsca.

Jak „Żubr” krzewił sport i rekreację | 30-32

W 1957 r. z inicjatywy m.in. AZS i LZS w Warszawie zawiązało się Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Była to odpowiedź na potrzebę stworzenia organizacji popularyzującej sport masowy, którym do wojny zajmowało się Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Lokalne komórki TKKF powstały także w leśnych zakładach pracy.

Zrównoważony rozwój niestereotypowo | 33

Spotkania z edukatorami z innych krajów, warsztaty, ale i własna, codzienna działalność edukatorska. Cały czas ewoluuje nasze podejście do pokazywania pracy leśnika. Okazuje się, że na niektóre pytania nie ma jednej odpowiedzi, różni ludzie mogą widzieć odmienne rozwiązania i każde może być równie dobre.

Jeep Wrangler, protoplasta wszystkich terenówek? | 34-35

Żaden inny samochód terenowy nie kojarzy się bardziej z wojskiem i polem bitwy. Wrangler pozostaje ponadczasowy i mimo wielu zmian nadal bez problemu znajdziemy cechy wspólne z pierwszym modelem. Czy najbardziej rozpoznawalna terenówka świata może być codziennym towarzyszem leśnika?

Rynek drzewny | 37

Wydział Leśny UR w Krakowie Nabór na przetwórstwo drewna Komisja Drzewna Korekta zarządzenia Wichury na Mazurach i Podlasiu Trwa szacowanie szkód

Sztuka wieszania fotopułapek | 38

Nadleśniczy Rajmund Jelonek patrzył na komendanta posterunku Straży Leśnej nieco zaskoczony: – Na co panu strzelby gładkolufowe, o które pan wnioskuje?

„Naprawa krzywd” | 38

(…) W szeregu procesów, wytoczonych przez powstańców i ich spadkobierców o zwrot majątków, skonfiskowanych przez rząd rosyjski, za udział w powstaniach 1831 i 1863 r. (…)