Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 8/2016

Silva Regina 2016 | 1-2

Główną leśną imprezą wystawienniczą w Czechach są odbywające się Międzynarodowe Targi Leśnictwa i Myślistwa Silva Regina, organizowane w cyklu dwuletnim na terenach wystawowych w Brnie (16. edycja, 3–7 kwietnia).

Od redakcji | 3

Historia w leśnictwie powinna być czymś wręcz oczywistym, choćby z uwagi na specyfikę uprawy, którą zajmuje się leśnik. Mało komu jest dane widzieć, jak sadzi się i ścina te same drzewa.

Symptomy synantropizacji | 7

W ciągu 40 lat liczba niedźwiedzi na Podkarpaciu wzrosła dziesięciokrotnie. Czy zbliżamy się do dopuszczalnej granicy liczebności tych drapieżników? Zapytaliśmy Jana Mazura, nadleśniczego Nadleśnictwa Stuposiany

Tamte decyzje były konieczne | 8-11

35 lat temu na sali sękocińskiego IBL-u ścierały się poglądy na przyszłość leśnictwa, wykuwały podwaliny nowej ustawy o lasach. Ile z założeń udało się zrealizować? W którą stronę poszły zmiany w Lasach? O czasach przełomu mówi Andrzej Rodziewicz, dyrektor generalny LP w latach 1992–93.

Las nocą w Rogowie | 12-13

Nowe techniki obserwacyjne powodują, że las nocą staje się coraz bardziej dostępny dla badaczy przyrody. Dzięki temu coraz więcej dowiadujemy się nt. krajowych gatunków zwierząt, które w przypadku ssaków prowadzą nocny tryb życia.

Pozwólmy leśniczemu być leśnikiem! | 14-17

W cenniku detalicznym drewna jest ponad 130 sortymentów (bez cennych), a mogłoby i powinno być nie więcej niż 20. Tak duża liczba sortymentów połączona z manipulacją na terenie lasu sprawia, że leśniczy 70% czasu poświęca na pozyskanie i gospodarkę drewnem – mówi Zbigniew Wijas, nadleśniczy Nadleśnictwa Stąporków.

O potrzebie historii w leśnictwie | 18-19

Cenne zjawisko, jakim jest dla naszego środowiska natężone w ostatnim czasie zainteresowanie historią leśnictwa, wymusza potrzebę koordynacji działań zarówno w kwestii różnorodnych opracowań o charakterze historycznym, jak i zasięgu ich oddziaływania.

Z sąsiadem drogą przez las | 19

Myślę, że zarówno leśnicy, jak i społeczeństwo dojrzeli już, aby rozmawiać o rzeczach trudnych w sposób rzeczowy i bez niedomówień. Czas przestać skrywać niewygodne tematy, a zacząć rozmawiać otwarcie i szczerze.

Zamieranie sosen | 20-22

W drugiej połowie 2015 r. na terenie RDLP w Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu zaobserwowano niepokojący – z racji udziału sosny w naszych lasach – proces wydzielania się sosen w starszych drzewostanach (od III klasy wieku).

Oto są pytania – odnośnie artykułu „Ciąć albo nie ciąć…” | 24-25

W ramach konstruktywnej wymiany zdań chciałbym podzielić się z Czytelnikami „Lasu Polskiego” kilkoma uwagami do artykułu prof. Kazimierza Rykowskiego „Ciąć albo nie ciąć, czyli Hamlet we wsi Białowieża” (nr 4/2016).

Tańczący z zulami (i SILP-em) | 26-27

Na ilu płaszczyznach funkcjonuje dzisiejszy leśniczy? I w relacji z iloma podmiotami? Kierownictwo nadleśnictwa, zakłady usług leśnych, odbiorcy drewna, przewoźnik. Do tego kontrola planowa i wszędobylski SILP. A doba z gumy nie jest. Gdzie szukać oszczędności czasowych i uproszczeń procedur?

Uniform dla emeryta | 28-30

Dyrektor generalny LP zarządzeniem nr 2/2016 ustanowił uniform leśny m.in. dla emerytowanych pracowników Służby Leśnej. Uniform ten odpowiada wyglądem wyjściowemu mundurowi leśnika, ale pozbawiony jest elementów stanowiących odwzorowanie godła narodowego. Dystynkcje zaś zastępują naszywki o określonych wzorach, z zachowaniem stopni.

Edukacyjna papierologia | 31

W dobie wszechogarniającej nas biurokracji nawet leśnik parający się edukacją nie ucieknie od precyzyjnej dokumentacji swojej działalności. Jakie najważniejsze dokumenty obowiązują w naszej pracy?

Jak goprowiec z leśnikami uratowali zagubionego niedźwiadka | 32-33

Informacje były trzy. Pierwsza, że ktoś widział snującego się przy drodze małego niedźwiadka. Druga, dwa dni później, że ktoś nagrał podobno miśka telefonem, ale obraz był zamazany. Wreszcie trzecia, z 1 kwietnia, że zwierzak siedzi na skarpie nad potokiem i dogorywa.

Ludwik Plater – pierwszy dyrektor generalny lasów rządowych | 34-35

Przypominamy postać Ludwika Platera, wybitnego leśnika, dyplomaty, działacza gospodarczego i społecznego, pierwszego dyrektora generalnego lasów rządowych (państwowych) w latach 1816–30, obecnie osobę raczej zapomnianą, także w środowisku zawodowym leśników.

Wartości ujemne | 38

Firma z tradycjami, a Lasy Państwowe nigdy się od tradycji nie odżegnywały, powinna posiadać jakieś wartości nadrzędne, wpajane pracownikom, przekazywane adeptom. Wartości, które są istotne zarówno dla maluczkich owej firmy, jak i najważniejszych jej postaci. Stażysta, podleśniczy, naczelnik, dyrektor wszelkiego szczebla et cetera winien się z nimi identyfikować.

ŚWIĘTO LASU „Lasy w Rzeczypospolitej Polskiej” | 38

Święto Lasu. Po raz pierwszy uczczone przez leśników 29 kwietnia 1933 roku. Obchodzone dorocznie, tradycyjnie w ostatnią sobotę kwietnia. Cofnijmy się do przedwojnia. Co pisano dwa lata po pierwszych obchodach?