Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 7/2016

Mała retencja w górach – ciąg dalszy nastąpi? | 1-2

Wiosną ub. roku miałem okazję przyjrzeć się efektom projektu małej retencji górskiej, który realizowany był w latach 2009–15 przez 55 nadleśnictw z terenów wyżynnych i górskich. Od Gór Izerskich na zachodzie po krańce Bieszczad udało się zbudować, odbudować lub przebudować ok. 3500 obiektów, a ilość zretencjonowanej wody przekroczyła 1,4 mln m³.

Od redakcji | 3

Gdy w kraju trwa dobra zmiana, w trakcie Zimowej Szkoły Leśnej w IBL (s. 8) też sporo mówiło się o zmianach. Ale nie politycznych, a klimatycznych (choć głos, że zmiany klimatyczne są na wskroś upolitycznione, wcale nie jest rzadki). Nikt już chyba nie ma wątpliwości, że takie zmiany mają miejsce.

Z pomocą ciepłolubnym! | 7

W trakcie klasyfikacji zbiorowisk roślinnych stwierdzono w kilku oddziałach Nadleśnictwa Pińczów występowanie siedliska przyrodniczego zwanego ciepłolubną dąbrową. O jej ratowaniu opowiada nadleśniczy Andrzej Wójciak

Nauka idzie w las | 8-11

Od ośmiu lat w podwarszawskiej siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa odbywa się Zimowa Szkoła Leśna (15–17 marca). Porusza najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia nurtujące leśnictwo.

Dbajmy i o klimat, i o polskie lasy | 12-13

Polska chce inwestować w czyste technologie, jak również chronić i wzmagać pochłanianie CO2 przez swoje lasy. Problemem staje się sytuacja, gdy czyni się jedno w miejsce drugiego. Właściwe rozwiązanie to stymulowanie i ochrony lasów, i procesu inwestycyjnego, a nie poświęcanie jednego dla drugiego.

Dlaczego martwe świerki są potrzebne w Puszczy Białowieskiej? | 14-16

Chcąc zachować wysokie walory przyrodnicze Puszczy Białowieskiej, należy zostawić zamierające świerki bez ingerencji i zorganizować kampanię edukacyjną w celu pokazania wartości przyrodniczych tego terenu.

Zespoły doradczo-pomocnicze | 17-20

W liczbie 12 wesprą działania dyrektora generalnego w różnych obszarach funkcjonowania Lasów. Działające od dwóch miesięcy zarządzenie istnienie zespołów potwierdza, reaktywuje, jeszcze inne powołuje, jak np. Zespół Duszpasterski. W czym będą doradzać i pomagać poszczególne z nich?

Odnowione i nowe oczekiwania | 21-23

Zjazd Sprawozdawczy ZLP w RP upomniał się o realizację postulatów znajdujących się w resortowej i „dyrekcyjnej” zamrażarce. Zgłosił też kilka nowych propozycji.

Choroby bakteryjne drzew leśnych | 24-25

Wiedza o organizmach patogenicznych oraz powodowanych przez nie chorobach drzew leśnych staje się szczególnie ważna w kontekście łatwości i szybkości przemieszczania się nowych inwazyjnych patogenów, niespotykanych dotąd w warunkach Polski.

Gdzie tkwią kamienie milowe edukacji | 26-27

Edukacja leśna jest rzeczywiście świadectwem zmian, jakie dokonały się w leśnictwie od lat 90. Ale nie dajmy się uwieść wrażeniu, że w tej dziedzinie wszystko zaczęło się co najwyżej dwie dekady temu. Znakomite przykłady znajdziemy i wcześniej.

Z kroniki białowieskich kolejek leśnych | 28-30

Miłośnicy kolejek leśnych w północno-wschodniej Polsce doczekali się w tym roku stulecia ich istnienia. Dzięki wysiłkowi i determinacji wszystkich pracowników białowieska kolejka leśna w dalszym ciągu przemierza kompleksy leśne.

Żubr, debata i prywata | 31

Coraz częściej na temat żubrów tworzy się jakąś dziwną mitologię, zamiast mówić, jak było czy jest. Taka postawa otwiera drogę dla coraz liczniejszych „sensacyjnych” doniesień o zabijaniu żubrów przez leśników i myśliwych.

Muzykoterapia w edukacji leśnej? | 35

Warsztaty z muzykoterapii, w których brałam udział, uświadomiły mi, że każdy jest w stanie powtarzać dźwięki, a do zajęć w lesie z elementami muzyki wystarczą kamienie, patyki czy suche liście pod nogami.

Rynek drzewny | 37

Drewniane słupy Zakład z Pisza podbija świat Przemysł płytowy Pfleiderer Grajewo SA – efekty finansowe Nowe technologie Szyby z drewna? Kronospan Stawiają na recykling

Niekonwencjonalna ochrona lasu | 38

– Otóż domagam się nagrody! – powiedział podleśniczy Bolesław Kolano do nadleśniczego Rajmunda Jelonka, kiedy spotkali się w lesie (nadleśniczy miał dziwaczny obyczaj przechadzania się na przełaj przez leśne ostępy). – Za jakież to wybitne osiągnięcie tym razem, panie Bolesławie? – zapytał nadleśniczy. – Za wkład w walkę ze szkodami od zwierzyny leśnej na uprawach!

Hajnówka. Strajk w fabryce chemicznej „Grodzisk” trwa nadal | 38

Hajnówka. Strajk w fabryce chemicznej „Grodzisk” trwa nadal
Strajk w fabryce chemicznej „Grodzisk” trwa z niesłabnącą siłą. Wśród robotników panuje całkowita solidarność i pragnienie walki aż do zwycięstwa. Nawet kilku niedobitków enperowskich, którzy chcąc się wysługiwać firmie, zwrócili się do policji, że chcieliby pracować, nie ośmielają się stanąć do pracy, a niegodny swój postępek tłumaczą tem, że chcieli przed firmą wykazać, iż oni nie chcą strajkować. (…)

Z życia Fundacji Pomoc Leśnikom | 39

Ponad rok temu nagle stałam się osobą niepełnosprawną. Przeżyłam udar krwotoczny i w efekcie prawą stronę ciała miałam praktycznie nieczynną. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Nie mówiłam, nie chodziłam, miałam bezwładną rękę, leżałam jak kłoda…