Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 4/2016

Od redakcji | 1-3

Przywykliśmy już do tego, że na przełomie roku w co drugiej niemal RDLP odbywa się licytacyjna sprzedaż cennego surowca drzewnego. Sztuki drewna o najbardziej pożądanych cechach, ułożone równiutko na składnicy, oglądają i za ciężkie pieniądze kupują nabywcy z różnych państw Europy. Oferta opublikowana w Internecie, terminy niemal stałe i żaden problem przyjechać z takiej Austrii czy Estonii.

Ćwierć wieku aukcji w Krotoszynie | 8-11

25 lat temu w Krotoszynie zorganizowano po raz pierwszy po wojnie aukcję drewna. Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz i jak dotąd tylko tutaj można bezpośrednio licytować surowiec.

Ciąć albo nie ciąć – czyli Hamlet we wsi Białowieża | 12-15

Przez Polskę przetacza się fala wywiadów, opinii, stanowisk, oświadczeń, deklaracji. Wszystko wokół pytania: ciąć czy nie ciąć? Gdy chodzi o regulację statusu Puszczy Białowieskiej warto przypomnieć ideę utworzenia Lasu Narodowego.

Kruszewicz, bóbr i kura znosząca złote jajka | 16-17

„Weranda Country” to czasopismo typowo działkowe: przepisy, porady, inspiracje. I różne informacje, np. o naszych sąsiadach: jeżach, szpakach, bobrach. W nr. 1/2016 Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo i znany ornitolog, zaprezentował czytelnikom krótki esej o bobrze właśnie.

Odbudować zająca i kuropatwę | 18-20

O populacji zwierzyny drobnej na terenie OHZ-etów „Kozłówka” i „Rawityn”, zarządzanych przez Nadleśnictwo Lubartów, rozmawiamy z dr. inż. Andrzejem Tyrawskim, głównym specjalistą ds. łowiectwa w RDLP w Lublinie.

Kornik drukarz – zwalczać czy przeczekać? | 21-23

W ostatnim czasie toczy się szeroko zakrojona dyskusja nt. przyszłości Puszczy Białowieskiej. Jednym z ważniejszych w niej wątków jest gradacja kornika drukarza. Jedni postulują czynną ochronę i usuwanie wszystkich zaatakowanych przez owady drzew, inni uznają trwającą gradację za naturalny element przyrody.

Leśne gospodarstwa węglowe po szwedzku | 24-27

Od siedmiu lat szwedzkie lasy państwowe realizują przy udziale partnerów pilotażowy projekt „Gospodarcze lasy borealne jako pochłaniacz CO2”. Przedsięwzięcie pokazuje, w jaki sposób trwale zrównoważona gospodarka leśna może być włączona w system handlu emisjami, a co ważne projektem objęci są także drobni prywatni właściciele lasów.

Fiński patent | 28-29

W związku z rozwojem szkółkarstwa kontenerowego na świecie od wczesnych lat 60. ub. wieku szukano skutecznych metod i narzędzi do sadzenia tak wyhodowanych drzewek. Testowano różnego rodzaju motyki, kostury, szpadle i rury do sadzenia, szukając narzędzia zapewniającego zmniejszenie wysiłku fizycznego, poprawę ergonomii pracy, wzrost wydajności i optymalną jakość nasadzeń.

Fotopułapka do montażu – zrób to sam | 30-31

Leśnicy z Nadleśnictwa Knyszyn sami skonstruowali fotopułapkę z materiałów wartych ok. 400 zł. Nie chodzi tylko o oszczędności, ale przede wszystkim o projekt w trybie open source, który każdy może wykorzystywać i doskonalić.

Jak Jaroszewicz na niedźwiedzie polował | 32-33

W Ostrem pod Polaną niedźwiedź trzasnął krowę przez grzbiet, zaciągnął do lasu i pożarł. Parę dni później w Hulskiem rozpłatał potężnego byka. Potem brunatny olbrzym pogonił chłopa z zaprzęgiem. Spłoszone konie urwały uprząż, a wóz runął ze skarpy w przepaść. Chłop cudem ocalał. Na sprawcę szkód zapolować postanowił sam Piotr Jaroszewicz.

„Sokół” z Goraja | 34

Zygmunt August Sokołowski był nauczycielem poprawnej polszczyzny, zafascynowanym kulturą, co wszczepiał uczniom w przekonaniu, że przyszły leśnik musi mieć nie tylko fachową wiedzę, ale także godny wizerunek w środowisku. – Nie błyszczą doktoraty – mawiał – jak ktoś jest chamowaty.

Leśniczy ds. edukacji | 35

Chciałbym przedstawić swój skromny głos w odniesieniu do artykułu Tadeusza Chrzanowskiego z RDLP w Toruniu, pt.: „Jaki model edukacji leśnej społeczeństwa?” („Las Polski”, nr 3/2016).

Rozwój edukacji przyrodniczo-leśnej | 35

Edukacja przyrodniczo-leśna jest integralną częścią edukacji ekologicznej. Jej fundamentalnymi zadaniami są: upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, dostarczanie informacji na temat zrównoważonej gospodarki leśnej, budowanie zaufania społecznego do leśników.

O wyższości drona nad leśnikiem | 38

Instynkt samozachowawczy dawno winien był podpowiadać leśnikom, że nadmierna mechanizacja i komputeryzacja wyślą ich wszystkich na śmietnik historii.

Przysposobienie wojskowe leśników składa hołd Wodzowi Narodu | 38

Przysposobienie wojskowe leśników okręg małopolski, zorganizowało w dn. od 21 do 23 ub. m. pielgrzymkę do Krakowa, celem złożenia hołdu Wodzowi Narodu i zadokumentowania wiernej służby Jego ideałom. Pielgrzymka, licząca ponad 800 uczestników, zwróciła uwagę społeczeństwa na tę mało znaną organizację, która ma przed sobą zadania specjalne, a wykonanie tych zadań, będzie prawdziwym i wielkim pomnikiem, ofiarowanym Wodzowi przez rzesze leśników.