Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 3/2016

Dziki ASF - Odstrzał sanitarny | 4-5

Zaczęło się w grudniu ub. roku od pisma ministra Andrzeja Koniecznego (pełnomocnik MŚ ds. Puszczy Białowieskiej) do przewodniczącego ZG PZŁ i dyrektora generalnego LP, w którym zalecono zredukowanie liczebności dzików w pasie 50 km od wschodniej granicy kraju (dokładne granice polecono uzgodnić z Głównym Lekarzem Weterynarii) oraz ograniczenie ilości wykładanej na nęciskach karmy.

Pełna treść >>>

Nadleśnictwo Gdańsk - Liczą turystów, licząc na poprawę relacji | 4

Nadleśnictwo Gdańsk bierze udział w badaniach ankietowych i pomiarze intensywnego ruchu rekreacyjnego – w pięciu punktach pomiarowych w wybraną sobotę ub. jesieni odnotowano aż 2607 osób.

Pełna treść >>>

Zespół Kontrolingu Terenowego - Interwencja i prewencja | 5

W strukturze Inspekcji Lasów Państwowych od niedawna funkcjonuje Zespół Kontrolingu Terenowego. Ta podległa dyrektorowi generalnemu jednostka zajmuje się sprawną identyfikacją i rozwiązywaniem problemów terenowych.

Pełna treść >>>

Ministerstwo Środowiska - Bilans otwarcia | 6

Minister środowiska Jan Szyszko wraz z podsekretarzami stanu zaprezentował 22 stycznia bilans otwarcia resortu. Podsumowanie pracy poprzedników z koalicji PO-PSL wypadło bardzo niekorzystnie.

Pełna treść >>>

Bilans otwarcia MŚ - Komentarz byłych ministrów | 7

Po bilansie otwarcia resortu środowiska (obok) wywołani do tablicy ministrowie środowiska w latach 2007–15 odpowiedzieli na zarzuty stawiane przez ich następcę z PiS.

Pełna treść >>>

Z zagranicy 3/2016 | 36-37

Niemcy
Emerytura dla właścicieli lasów po nowemu?

Łotwa
Jeden tablet w miejsce różnych urządzeń przenośnych

Bawaria, Niemcy
Daglezja nie zagraża bioróżnorodności

Kanada
Gospodarka naśladująca zaburzenia naturalne

Pełna treść >>>

Auto do lasu - Isuzu D-Maz pod lupą | 32-33

Marka Isuzu nie jest nazbyt popularna na naszym rynku, sporadycznie spotkamy Troopera, Midi bądź europejską odmianę pick-upa – Opla Campo. Czy debiutujący na rynku na początku XXI w. D-Max okazał się godnym konkurentem Navary, Hiluxa czy L 200?

Pełna treść >>>

Z wydawnictw - Drzewa Polski | 13

"Drzewa Polski"
Paweł Zarzyński, Robert Tomusiak, Krzysztof Borkowski
Wyd. PWN 2016, s. 496 Najgrubsze, najstarsze, najsłynniejsze. Ponad 300 wyjątkowych drzew (i grup drzew należących do 58 gatunków, zarówno rodzimych, jak i obcych dla naszej flory) autorzy wybrali i opisali w wydanym właśnie albumie. Pełna treść >>>

Epizod zimy | 2

Początek lutego, a za oknem… wiosna. Odwilż zapanowała już chyba w lasach całej nizinnej Polski. W Borach Tucholskich widziano nawet żurawie. Wygląda na to, że zima miała swój krótki, dwutygodniowy epizod: śnieg leżał dokładnie 19 dni, a temperatura spadła maksymalnie do –17oC. Szczęśliwie zdążyłem w tym czasie odwiedzić Nadleśnictwo Tuchola.

Narada leśników w Kielcach | 8-11

Morze zielonych mundurów i zawroty głowy od mnogości pomysłów na funkcjonowanie Lasów Państwowych w najbliższych latach. Sporo się działo podczas Narady Leśników w Kielcach.

Od redakcji | 3

W styczniu kilkaset osób miało okazję zapoznać się z rozmachem zmian, jakie planuje nowy dyrektor generalny LP. Na naradę do Kielc (s. 8) zjechało z Polski grubo ponad pół tysiąca leśników.

Mobbing: leczyć skutki, ale przede wszystkim usuwać przyczyny | 12-13

Działania antymobbingowe powinny zacząć się przede wszystkim od zapobiegania i eliminowania przyczyn. O kilku z nich chciałbym powiedzieć.

Jaki model edukacji leśnej społeczeństwa? | 14-16

Edukacja leśna formę obligatoryjnego zadania dla Służby Leśnej przyjęła wraz z powołaniem LKP-ów, zarządzenie nr 57/2003 było pierwszym formalnym uregulowaniem jej działalności, a od 2004 r. w każdym nadleśnictwie obowiązuje „Program edukacji leśnej”. Co, biorąc pod uwagę te fundamenty, powinien zawierać nowy akt wykonawczy, określający kierunki rozwoju działalności edukacyjnej?

Pochłanianie CO2 przez lasy | 17

Pierwsze w tym roku seminarium Instytutu Badawczego Leśnictwa było okazją do szerszego zapoznania się z tematem pochłaniania CO2 przez lasy. Tematu coraz bardziej na topie.

Szwedzki zul od hodowli | 18-20

Sadzą i wykonują czyszczenia w południowej Szwecji. Ich kadrę stanowią niemal wyłącznie Polacy, z których pracy są bardzo zadowoleni. Odwiedzamy firmę Sundins Skogsplantor.

Dekada Portalu Leśno-Drzewnego. Refleksje z przeszłości | 21-23

10 lat temu diametralnie zmieniły się zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Przypomnijmy początki i ewolucję tego systemu. Zastanówmy się, jak mógłby wyglądać w przyszłości.

O przydatności prac nad Narodowym Programem Leśnym | 24-25

Chciałbym odnieść się do wątpliwości zawartych w wywiadzie z dyrektorem generalnym LP („Las Polski”, nr 2/2016), gdzie poruszony został problem prac nad NPL oraz bezpośrednio osoba „głównego kierownika tematu”. Nakreślony w rozmowie obraz bez niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień pozostałby niepełny, a wykonana praca narażona na zbagatelizowanie.

Czas zaklęty w drewnie | 26-27

Chciałbym przedstawić dość ciekawe praktyczne zastosowanie dendrochronologii, z którą zapoznałem się podczas wykładów na Uniwersytecie Przyrodniczym (Universität für Bodenkultur) w Wiedniu w Instytucie Badań nad Drewnem.

Dlaczego niektórzy nie rozumieją „oczywistych przemian” | 28-29

W „Lesie Polskim” nr 20/2015 ukazał się mój artykuł „O inżynierze epoki peerelu, będący niejako wspomnieniem o mgr. inż. Wiesławie Walkowiaku, dyrektorze PNTL w Trzciance. Spotkał się on z niesłuszną w mojej ocenie krytyką.

Leśniczy z prawego brzegu | 30-31

10 lutego 1940 r. to dzień wbity w pamięć pokoleń leśników z terenów wschodniego pogranicza II Rzeczpospolitej. Wg klucza „leśnik” gajowych, leśniczych, nadleśniczych wywożono bez wyjątku z całymi rodzinami z ziem zajętych przez sowietów w głąb ZSRR.

Studenckie obozy i badania Koła Naukowego Biologów UMK w lasach | 34

Terenowe obozy badawcze Koła Naukowego Biologów UMK w Toruniu w lasach, zapoczątkowane w latach 80. ub. wieku, przyniosły wiele efektów naukowych.

Studencka edukacja – zastrzyk nowej energii | 35

Jak to jest, gdy zajęcia w ośrodku edukacyjnym zamiast edukatora prowadzą studenci? Okazuje się, że takie doświadczenie oferuje wszystkim stronom wielorakie korzyści.

Rynek drzewny | 37

Komisja Leśno-Drzewna Reaktywacja Zasady sprzedaży Szykują się zmiany Sprzedaż drewna Podsumowanie ub. roku

Walka z nawykami | 38

Nadleśniczy Rajmund Jelonek był przez swoich kolegów nadleśniczych uznawany za wielkiego oryginała i dziwaka, zaś najdziwniejsze dla wszystkich było to, że kiedy opowiadali sobie na rozmaitych spotkaniach, u kogo pracują głupsi pracownicy i jak żenujący poziom wiedzy reprezentują, nadleśniczy Jelonek z tajemniczą miną oświadczał, że kadra pracująca w nadleśnictwie świadczy wyłącznie o tym, kto ją zatrudniał.