Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 2/2016

Od redakcji | 1-3

Kiedy się do segregowania śmieci przyzwyczaić, nie sprawia szczególnego kłopotu. Dodatkowy kosz, trochę miejsca na dwa kolorowe worki. Za to miesięczny rachunek o kilka złotych niższy i co jakiś czas przebłysk cennej refleksji na temat tego, co dzieje się dalej z zawartością koszy na odpady. Cennej, bo pomagającej budować świadomość, że problem śmieci nie ginie, gdy tylko je same sprzątnąć z oczu, a mechaniczna czynność dzielenia rzeczy niepotrzebnych ma sens głębszy niż dno śmietnika. Jednak warszawska firma, która zabiera moje odpady, postanowiła wyposażyć mnie w jeszcze jeden argument o celowości segregacji i do harmonogramu wywozu dopisała: Tylko w 2015 roku dzięki odzyskowi papieru przez L. uratowano ponad 160 tys. drzew przed wycinką.

Informacje | 4-7

Instytut Badawczy Leśnictwa – Bilans po roku jubileuszu Gdańsk – Miejski myśliwy DGLP – Porozumienie z PZŁ Prawo łowieckie – Nowela goni nowelę Sprzedaż drewna w LP – Czas submisji Puszcza Białowieska – Każdy ma swoje racje

Pilna potrzeba naprawy i rozwoju | 8-12

W Lasach Państwowych istnieje wielka konieczność podjęcia wielu działań o charakterze naprawczo-rozwojowym. Będzie je można zrealizować dzięki zintegrowanemu programowi, obejmującemu prawie 30 projektów – mówi dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski.

Przebadają i posadzą | 7

Arnika górska, pełnik europejski, parzydło leśne, naparstnica zwyczajna – to niektóre gatunki roślin rzadkich i chronionych, jakie będą hodować leśnicy z Nadleśnictwa Hajnówka wspólnie z naukowcami z Politechniki Białostockiej. Mówi Andrzej Antczak, zastępca nadleśniczego.

Stanowisko Ligi Ochrony Przyrody w sprawie kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej | 13-14

Liga Ochrony Przyrody stoi na stanowisku, że przyszedł najwyższy czas, aby podjąć działania związane z ograniczaniem populacji kornika drukarza, zgodnie z obowiązującym prawem i w trosce o zachowanie różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej.

Stosowanie rębni zupełnych w drzewostanach sosnowych | 15-17

W obecnie obowiązujących „Zasadach hodowli lasu” (od 2012 r.) względem rębni Ia zniesiono „moratorium” na jej stosowanie w PGL LP. Czy zatem rębnia zupełna wielkopowierzchniowa powróci do polskich lasów?

Grzyb Phlebiopsis gigantea przeciwko hubie korzeni w nowej formulacji – Rotstop WP Verdera Oy | 18-19

Dotychczasowe wyniki badań Zakładu Ochrony Lasu IBL potwierdzają dużą skuteczność preparatu Rotstop w warunkach terenowych, zweryfikowaną pozytywnie w trwających pięć lat badaniach w drzewostanach sosnowych oraz trzyletnich doświadczeniach w drzewostanach świerkowych.

Bądźmy mądrzy przed szkodami | 20-21

Czasami naprawdę najciemniej jest pod latarnią i najprostsze metody ochrony przed szkodami od zwierzyny bywają najskuteczniejsze. Pośrednie, takie jak przygotowanie gleby pod odnowienia, dobór wysadzanych gatunków czy odpowiednia pielęgnacja halizn, mają spory a niewykorzystywany potencjał. Ponadto są najtańsze i naturalne.

Czy eksperci odnajdą szczątki ofiar UPA sprzed 72 lat? | 22-23

W 1944 r. w Bieszczadach Ukraińska Powstańcza Armia zamordowała żonę i brata gajowego Kazimierza Hankusa. Ciała najpewniej pogrzebano w sąsiedztwie gospodarstwa. Instytut Pamięci Narodowej na wniosek leśników próbuje odnaleźć miejsce pochówku ofiar. Pomagają pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Maty absorpcyjne, czyli parawany sensu | 24-25

Oleje do smarowania układu tnącego pilarek, rozpryskiwane całymi litrami po lesie, najczęściej wcale nie są biodegradowalne. W takiej sytuacji wychwytywanie na macie absorpcyjnej paru kropel podczas tankowania jest jak wylewanie wiadrem wody z tonącego Titanica.

Związki pytają o mobbing | 26-27

42% ankietowanych stwierdziło, że w ich jednostkach tworzy się opresyjną atmosferę pracy, 35% wskazało na istniejące przesłanki mobbingu. Czy powstanie specjalna komórka do interwencji w związanych z nim przypadkach?

Coś zaczęło się zmieniać | 28

Skąd bierze się mobbing w Lasach? Pytamy Grażynę Zagrobelną, przewodniczącą Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.

Odejdźmy od kija i marchewki | 29-30

Stosowany w zarządzaniu zatrudnionymi w Lasach system nagród i kar nie ma z punktu widzenia zarządzania żadnych zalet, posiada za to mnóstwo wad. Niszczy stosunki międzyludzkie i współpracę, ogranicza autonomię. Jak zatem pozytywnie motywować pracowników? Rozmawiamy z Janem Kowalem, nadleśniczym Nadleśnictwa Międzyrzec.

Kim był pierwszy dyrektor Lasów Państwowych po II wojnie światowej? | 31-33

Powojenna odbudowa struktur Lasów Państwowych była przedmiotem różnych opracowań, m.in. Edwarda Więcko, Edwarda Kamińskiego, Jana Świądera czy Józefa Brody. Wśród wielu leśników pojawia się w nich nazwisko inż. Feliksa Osińskiego. Kim był ten leśnik i jaką rolę odegrał w procesie odtwarzania administracji LP w 1944 roku?

Dni różnorodności biologicznej w LKP Lasy Środkowopomorskie | 34

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Polanów, Warcino i Karnieszewice – od siedmiu lat organizują „Dni Różnorodności Biologicznej”.

Razem dla edukacji | 35

Obecność na lokalnym podwórku podmiotów realizujących edukację przyrodniczą, ekologiczną czy stricte leśną otwiera przed nami mnóstwo możliwości współpracy.

Z zagranicy 2/2016 | 36-37

Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy Leśny szef z konkursu

Finlandia
Wydzielenia zestawiane z kwadratów

Republika Czeska
Rekordowa wpłata LČR do budżetu

Pełna treść >>>

Z zagranicy Finlandia | 36

Finlandia Wydzielenia zestawiane z kwadratów

Z zagranicy Republika Czeska | 37

Republika Czeska Rekordowa wpłata LČR do budżetu

Rynek drzewny | 37

Sprzedaż drewna Podsumowanie ub. roku Rynek meblarski Duński Tvilum zainwestuje w Polsce

Felieton z drzagą - Ballady z hodowli lasu | 38

Ballady z hodowli lasu Dopóki nie usłyszałem słów na temat „Zasad hodowli lasu”, które wypowiedział pewien inspektor podczas kontroli kompleksowej, notabene postrach całej dyrekcji, człek wprawdzie uczciwy, ale bez serca, święcie wierzyłem, że owa Biblia leśników to zbiór samych mądrości leśnych. Cóż powiedział pan inspektor w przypływie szczerego gniewu, widząc literalne stosowanie ZHL w lesie? – Jeden dureń napisał, a drugi stosuje (sic).

Czyn ludu polskiego | 38

Czyn ludu polskiego
„Okupanci – Niemcy wyniszczyli prawie doszczętnie lasy w „Puszczy Myszynieckiej”, albo kurpiowskiej. To przestrzenie poleśne objął w zarząd, jako nadleśniczy lasów państwowych p. Stanisław Gaczeński. Widząc dokoła puszczę, z pod której wyłoniły się wydmy piaszczyste, p. Gaczeński umyślił sobie najpierw nazbierać gdzie tylko można szyszek nasiennych, potem je gdzie się da posiać, otrzymać tak sadzonek wielką ilość, a potem obsadzić niemi przestrzenie po wytępionych przez niszczycieli lasach. Pomysł chwalebny. Rząd nie mógł mu przecie dostarczyć ani sadzonek, ani nawet robocizny, bo nie takie rzeczy miał w głowie…

Instytut Badawczy Leśnictwa - Bilans po roku jubileuszu | 4

W minionym roku Instytut obchodził 85. rocznicę powstania. Jaki to był rok? Dowiedzieliśmy się o tym podczas dorocznego spotkania dyrektora prof. Janusza Czerepko z pracownikami (17 grudnia).

Pełna treść >>>

DGLP - Porozumienie z PZŁ | 4-5

Dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski i przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Lech Bloch podpisali 12stycznia porozumienie o współpracy LP z PZŁ. Pełna treść >>>

Gdańsk - Miejski myśliwy | 5

Problem dzikich zwierząt w miastach nie jest niczym nowym. Coraz bardziej rozrastające się aglomeracje, zwłaszcza te otoczone lasami, coraz częściej i liczniej odwiedzane są przez leśne zwierzęta. Głównie dziki, które szukają łatwego dostępu do pożywienia.

Pełna treść >>>

Prawo łowieckie - Nowela goni nowelę | 6

Najprawdopodobniej wrzawa medialna i pospolite ruszenie organizacji antyłowieckich doprowadziły do wycofania projektu Prawa łowieckiego, opracowanego przez grupę posłów PiS, którego założenia prezentowaliśmy w LP nr 1/2016.

Pełna treść >>>

Sprzedaż drewna w LP - Czas submisji | 6

21 stycznia odbyła się 25. Międzynarodowa Aukcja Cennego Drewna Dębowego, zorganizowana przez RDLP w Poznaniu.

Pełna treść >>>

Puszcza Białowieska - Każdy ma swoje racje | 7

Ze swoimi postulatami wyszli na ulice Warszawy (17 stycznia) obrońcy Puszczy Białowieskiej. Problem tylko w tym, że jednego dnia pod hasłem obrony puszczańskich lasów odbyły się aż dwie manifestacje. Niewtajemniczeni obserwatorzy mogli być nieco zdezorientowani.

Pełna treść >>>