Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 24/2015

Od redakcji | 3

Myśli pogodnych jak niebo nad lasem, radości promiennej blaskiem śniegu, rozmów wspólnych niczym poszum drzew na świąteczny, bożonarodzeniowy czas, a także darów Boru przez cały Nowy Rok
życzy redakcja „Lasu Polskiego”

Serwis | 4-7

Rada Konsultacyjna przy dyrektorze generalnym LP – Nowa lista doradców Lasy Państwowe – Zmian ciąg dalszy Statystyka leśna – Kłopotliwa lesistość Seminaria IBL – Rak jodły – szkoda realna czy wizualna? Seminaria IBL – Drzewa w obliczu zmian klimatu

Powiedzieli nam | 7

Pierwszą regionalną submisję drewna cennego zorganizowała w końcu listopada br. RDLP w Radomiu. Jej wyniki referuje Artur Ratusznik, nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa

Z perspektywy? Znakomicie! | 8-10

Ogromny postęp techniczny i wir politycznej rywalizacji wokół Lasów – to jedne ze zmian, jakie po 45 latach pracy w Lasach Państwowych dostrzega Bogdan Gieburowski, do niedawna zastępca dyrektora RDLP w Katowicach.

Gleba – fundament lasu i gospodarki leśnej | 11-13

Rok 2015 został ogłoszony przez FAO Międzynarodowym Rokiem Gleb. To świetna okazja, aby przypomnieć najważniejsze pedologiczne problemy prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej w Polsce.

Co w glebie „piszczy”? | 14-16

Szybka diagnostyka czynników patogenicznych w szkółkach leśnych jest dziś możliwa do przeprowadzenia na podstawie analiz DNA.

Innowacyjny monitoring kopytnych | 18-19

Rozpoczęty przez nas w mijającym roku projekt naukowy, mający na celu opracowanie nowej metody inwentaryzacji kopytnych, jest w znacznym stopniu pionierski. To jedna z pierwszych prób jednoczesnego wykorzystania dronów i termowizji do monitoringu dzikich zwierząt.

70 lat górskiego IBL | 20-21

Od 1945 r. po górskich lasach wędrują naukowcy Instytutu Badawczego Leśnictwa. Jubileusz jednostki stał się okazją do przypomnienia burzliwej historii strażników górskich lasów.

Rabatowałki alternatywą dla powierzchni o średnim zabagnieniu | 22-23

Doświadczenia Nadleśnictwa Sławno z rabatowałkami są niemałe. W stosunku do innych mechanicznych metod awansowego przygotowania gleby w latach 2012–14 stanowiły one 25–34% ogólnej długości wszelkich pasów, bruzd itp.

Powierzchnia lasów. Definicja definicji nierówna | 24-26

Kluczowe znaczenie dla wielkości i zmian powierzchni lasów zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym ma stosowana definicja lasu. Różnice w definiowaniu lasów przez poszczególne gremia powodują, że ich powierzchnia nie jest wielkością stałą – nie można jej dokładnie ustalić.

Uprawy z siewu | 27-29

Wprowadzanie nowego pokolenia lasu może odbywać się poprzez sadzenie, siew czy odnowienie naturalne. W Nadleśnictwie Warcino, będącym jednym z nadleśnictw LKP Lasy Środkowopomorskie, stosujemy wszystkie wymienione sposoby odnowienia. W tym artykule chciałbym przedstawić nasze doświadczenia związane z siewem.

Przystanek Klepacze – start wielkiego projektu | 30-31

„Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie woj. świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” to innowacyjny i unikalny projekt w skali Lasów Państwowych. RDLP w Radomiu zaprosiła do jego realizacji dziesiątki partnerów regionalnych i lokalnych.

Rzetelne stawki | 32-33

Nadleśnictwa i zule mają inne zdanie nt. solidności kalkulacji kosztów prac leśnych. Jak nie mylić matematycznie poprawnych rachunków z rzetelnym rachunkiem? Posłużę się paroma prostymi przykładami.

Ile lasu w lekcjach przyrody? | 34

Kontynuujemy tematykę podręczników szkolnych i tego, jak przedstawiają temat lasu i leśnictwa. Tym razem pod lupę idą książki do przyrody dla klas IV–VI.

„Kultura to czas płynący wolno” | 35

Ten nauczyciel miał czas dla uczniów w szkole, gdyż przebywał w niej przez cały roboczy dzień, miał go też w internacie, który odwiedzał często. Wyznawał własną filozofię czasu, która stała się jego kluczem do głębokiego zrozumienia przyrody oraz sedna edukacji i wychowania.

Z zagranicy Finlandia | 36

Finlandia Kontrowersje wokół kalkulacji pochłaniania leśnego

Z zagranicy Wielka Brytania | 36

Wielka Brytania Certyfikacja małych projektów sekwestracyjnych

Z zagranicy Łotwa | 37

Łotwa LVM wyeksportowały ponad 9 mln sadzonek

Rynek drzewny | 37

Nowoczesne technologie w tartacznictwie  Próżniowa suszarnia
Jeszcze więcej energii z biomasy Niebawem ruszy kocioł w EC Siekierki
Przemysł tartaczny Samowystarczalność energetyczna