Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 19/2015

Zielonym rowerem do szkół | 2

Szósta edycja programu edukacyjno-warsztatowego „Zielony Rower”, organizowanego przez Nadleśnictwo Świeradów, już za nami. 70 edukatorów reprezentujących cztery RDLP (najliczniej stawiły się Warszawa i Wrocław) odwiedziło 36 placówek szkolnych, docierając do przeszło dwóch tysięcy uczniów. 

INFORMACJE | 4-7

Kongres w Durbanie – O lasach 2050
Nadleśnictwo Gidle – Ku czci „leśnych ludzi”
Mistrz Mowy Polskiej – ZSL w Lesku kuje… słowa
Nowelizacja ustawy – Kto bardziej kocha lasy?
Nadleśnictwo Dukla – Święto Lasu w nowej siedzibie
XIX Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę – Ekologia i antropologia

Powiedzieli nam | 7

Las Modelowy
Siedemnastu sygnatariuszy podpisało deklarację w sprawie utworzenia Lasu Modelowego na terenie Nadleśnictwa Oborniki. Mówi o tym nadleśniczy Włodzimierz Kowal

Szacunki – kurs na uproszczenie | 8-11

Tegoroczne zarządzenie w sprawie szacunków brakarskich uprościło je. Niemniej Związek Leśników Polskich w RP wciąż postuluje kolejne uproszczenie pracochłonnych szacunków, przez wprowadzenie metody obrębowej dla drzewostanów rębnych. W powiązaniu z modyfikacją sortymentacji i systemu sprzedaży drewna zmiany te pozwolą lepiej wykorzystać czas pracy w leśnictwach.

Docenić fachowość leśników | 12-13

O dwóch powołaniach – leśnym i kapłańskim, pracy krajowego duszpasterza leśników, a także problemach targających środowiskiem leśników rozmawiamy z bp. Edwardem Janiakiem.

Sprostowanie | 13

Sprostowanie

Najważniejsze przyczyny zamierania świerka | 14-16

Udział świerka w składzie drzewostanów systematycznie się zmniejsza. To, czy przyszłe pokolenia będą oglądały ten gatunek, zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych jest ocieplenie klimatu. Tegoroczna klęska suszy z pewnością jeszcze nasili zamieranie świerka.

Eureka w Borach Tucholskich | 17-19

Wykorzystanie samosiewu sosny jest z reguły bardzo niskie i wynosi przeważnie kilka procent. W Borach Tucholskich pracuje jednak leśniczy, który twierdzi, że może w ten sposób odnawiać wszystkie zręby.

Trzy lata po tornadzie | 20-22

Wyrobienie 130 tys. m3 drewna w ciągu pół roku i odnowienie poklęskowej powierzchni to główne zadania, jakie wykonaliśmy po huraganie, który zniszczył ok. 500 ha lasu. Najważniejsze było bezpieczeństwo ludzi pracujących w ekstremalnych warunkach leśnych oraz niedopuszczenie do deprecjacji wielkowymiarowego surowca – mówi Piotr Kasprzyk, nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny.

Jak zmieniły się lasy w ostatnim ćwierćwieczu? | 23

Najnowsza ocena stanu lasów świata (2015), opracowana przez FAO, została zaprezentowana na wrześniowym światowym kongresie leśnym w Durbanie (RPA). W dokumencie zawarte jest porównanie zasobów leśnych obecnie i przed 25 laty – w 1990 roku. Jak wypada owa konfrontacja?

Leśnicy kandydujący do Sejmu | 23

Leśnicy kandydujący do Sejmu

Nie koloryt a pragmatyzm | 24-26

Łowiectwo w Polsce ma dziś słabe notowania. W Szwecji sytuacja jest daleko lepsza, ale też szwedzcy myśliwi nie spoczywają na laurach. Co robią, by utrzymać swój pozytywny obraz wśród niepolujących rodaków?

Czas oswoić szkody łowieckie | 26-27

Zbyt często myślimy, że las bez naszej pomocy nie da sobie rady. Zgryzione uprawy traktujemy jak dopust boży a zwierzynę jako zło konieczne. Chyba pora zacząć postrzegać to jak coś naturalnego i chronić las tylko tam, gdzie to naprawdę niezbędne.

Spokojna głowa, Panie Redaktorze! | 28-29

W „Gazecie Wyborczej” z 24 sierpnia br. Adam Wajrak zamieścił dwa teksty poświęcone wynikom kontroli NIK, dotyczącej gospodarki finansowej w Lasach Państwowych w latach 2011–13. W artykułach tych dwukrotnie zaprosił do dyskusji na temat stanu lasów. Mile zachęcony, odpowiadam.

Ekosystemy i usługi przez nie świadczone | 29

Nie wystarczy mówić o wartości środowiska przyrodniczego i potrzebie powstrzymania utraty bioróżnorodności. W ostatnich latach powszechnie wzrasta świadomość, że dobrobyt w dużym stopniu zależy od zdrowych ekosystemów. Ciągle mało wiadomo o tych złożonych, żywych systemach i licznych presjach, jakim podlegają.

Sierpień ’80 w Strzebielinie | 30-31

35 lat temu przez kraj przetoczyła się fala strajków. Protest odbył się także w Nadleśnictwie Strzebielino, prawdopodobnie jedynym, które w ten sposób włączyło się w ogólnopolski nurt sprzeciwu.

Auta 4 x 4 – dokąd zmierzamy? | 32-33

Do sięgnięcia po ten temat skłoniła mnie obserwacja rynku samochodów 4 x 4 na przestrzeni ostatnich 35 lat. Dostępność tego typu samochodów, dynamika zmian, liczba modeli, wersji i silników skłaniają do refleksji. Z drugiej strony warto zapytać, ile takich aut, dumnie zaliczanych do tego segmentu, nadal może bezawaryjnie służyć nam, leśnikom?

Edukacja leśna dorosłych – czy potrzebna? | 34

Czy dorosłych w ogóle interesuje las? Tego m.in. staraliśmy się dowiedzieć, pytając mieszkańców miejscowości położonych na terenie LKP-ów, a także odwiedzających OKL w Gołuchowie. Co wynika z odpowiedzi?

Reklama MEDICOVER | 35

Reklama MEDICOVER

Z zagranicy Kanada | 36

Kanada Regeneracja Lasu Deszczowego Wielkiego Niedźwiedzia

Z zagranicy Republika Czeska | 36

Republika Czeska Wyniki finansowe LČR w 2014 roku

Z zagranicy Niemcy | 37

Bawaria, Niemcy Samoorganizacja leśnictwa prywatnego

Rynek drzewny | 37

Produkcja mebliNowy zakład na Mazowszu Zasady sprzedaży 2016 – E-systemowe raz w roku Dane o sprzedaży w LP Informacja co kwartał Zmiany na PL-D Dwa tygodnie na decyzję