Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 11/2015

Od redakcji | 3

Firma czy instytucja publiczna? Takie pytanie o rolę Lasów Państwowych postawiono w debacie, która odbywała się w redakcji „Gazety Wyborczej” (wybór wypowiedzi z debaty na s. 8, a całość do przeczytania na  www.laspolski.pl). Nie uprzedzając lektury, możemy jednak już teraz podpowiedzieć, że w treści Czytelnik odpowiedzi na tytułowe pytanie nie znajdzie. 

Informacje | 4-7

Komitet Nauk Leśnych PAN – Przymusowa fuzja
IX Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany” – Do trzech razy sztuka
Zjazd Komisji Kombatanckiej – Patrzą w przyszłość, pamiętają o przeszłości
Nadleśnictwo Mińsk – Jubileusz wśród przyjaciół
Nadleśnictwo Siedlce – Dla zawodowców i amatorów
Nadleśnictwo Świętoszów – W hołdzie zamordowanym

Debata: Lasy Państwowe – firma czy instytucja publiczna? | 8-11

Nad tym zagadnieniem dyskutowano w Warszawie 6 maja w siedzibie Agory, wydawcy „Gazety Wyborczej”. Wstęp na panel był otwarty. Oto najważniejsze fragmenty dyskusji.
Stenogram zapisu całej debaty >>>

Krajowa narada z zakresu ochrony lasu | 12-14

W obliczu restrykcyjnych zasad stosowania środków chemicznych ochrona lasu coraz mocniej spogląda w kierunku biologicznych metod zabezpieczania drzewostanów. Są w tej dziedzinie sukcesy. Trudno jednak mówić o osiągnięciach w przypadku rosnących kosztów zabezpieczania przed zwierzyną…

To ważne dla przedsiębiorców | 15

Z dużą uwagą i ciekawością przeczytałem dwa artykuły w nr. 9/2015 „Lasu Polskiego” – ,,Kierunki współpracy z zulami” oraz ,,Po spotkaniu z zulami”. Pozwolę sobie odnieść się do niektórych treści.

Pierwszy brytyjski program ochrony leśnych zasobów genowych | 16-17

Wypełniając zadania nałożone Konwencją o Ochronie Różnorodności Biologicznej, banki nasion na całym świecie wspierają ochronę, zachowanie oraz restytucję gatunków i odtwarzanie naturalnych ekosystemów.

Co jeśli nie Lasy? | 18-19

Jakkolwiek wszystkie wydziały leśne orientują studentów na pracę w Lasach Państwowych, to wiadomo, że wszyscy tam zatrudnienia nie znajdą. Poznańscy studenci postanowili przyjrzeć się innym możliwościom.

Maszynowe pozyskanie drewna bez tajemnic | 20-22

Wielu leśników sądzi, że w przypadku pozyskania drewna lepsze jest wrogiem dobrego. Najlepszą drogą do rozwiania ich obaw jest poszerzenie wiedzy. Temu miał służyć kurs dla leśników „Maszynowe technologie pozyskania drewna”, zorganizowany w połowie marca w Puszczykowie.

Górscy ratownicy z lasu | 24-25

Jeśli się dobrze przyjrzeć, okazuje się, że leśnicy stanowią wcale pokaźną rzeszę wśród goprowców, a liczne przykłady współpracy nadleśnictw i parków narodowych z grupami regionalnymi GOPR godne są odnotowania.

Wyniki ekonomiczne Lasów Państwowych | 26-28

Rosnące ceny drewna decydują o tym, że Lasy Państwowe kolejne lata kończą na dużym plusie. Jak zakończył się finansowy rok 2014 i jakie są plany na ten rok?

Lasy modelowe – teoria przekuwana w praktykę | 30-31

Niejednokrotnie w historii ludzkości udowodniono, że praca zespołowa przynosi efekty. To podwalina sukcesu każdej niemal firmy. Lasy Państwowe nie są w tym względzie wyjątkiem, a dowodzi tego IUFRO Learning Initiative, baza pomysłów na przyszłość LP i platforma wymiany doświadczeń oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Suzuki Samurai – kto jeszcze pamięta? | 32-33

Najmniejsza terenówka Suzuki jest autem, które w swoim czasie było bardzo popularne zarówno w lasach, jak i wśród off roadowców. Łatwość napraw, przystępna cena, wysoka dzielność terenowa wynagradzały niedostatki komfortu i nikłą ilość miejsca. Samurai coraz rzadziej gości w naszych lasach, ale warto o nim napisać przez wzgląd na jego znaczący udział w „uterenowieniu” leśników. Pełna treść >>>

Wartość i ból | 34

Absolwent leśnej szkoły ma odnaleźć się w lesie bez zbędnych szkoleń i dokształceń – to ambitny cel dydaktyczny, stawiany przez Witolda Grygonisa. Ten nauczyciel botaniki, zoologii i łowiectwa w ZSL w Warcinie stał się kreatorem muzyki myśliwskiej na Pomorzu.

Z zagranicy | 36-37

Szwecja - Södra intensyfikuje użytkowanie drewna energetycznego
Stany Zjednoczone - Lasy wyłożą dodatkowe pieniądze na szkoły i drogi
RPA - Ruszyła rejestracja na WFC 2015
Niemcy - Naruszenie dyrektywy

Pełna treść >>>

Rynek drzewny | 37

Finlandia - Największa celulozownia świata e-drewno systemowe - 10-procentowa korekta Biomasa - Nowe regulacje w dziedzinie OZE zwiększają udział biomasy

Egzotyczna niespodzianka ze Śląska | 38

Na terenie Polski nie brakuje wyjątkowych pod względem gabarytów drzew – jest ich wręcz zatrzęsienie. Znacznie gorzej jednak przedstawia się wiedza na ich temat.

System sprzedaży się zdewaluował | 39

W którą stronę pójdą zmiany w systemie sprzedaży na kolejny rok? Wiadomo jedno, że korekta powinna zniwelować przepaść, która powstała pomiędzy cenami z Portalu Leśno-Drzewnego i aukcji.

Komitet Nauk Leśnych PAN - Przymusowa fuzja | 4

26 maja zapadła ostateczna decyzja o restrukturyzacji Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Poprzez połączenie z Komitetem Technologii Drewna przestał istnieć samodzielny Komitet Nauk Leśnych.

Pełna treść >>>

IX Ogólnopolski Konkurs "Bajarze z Leśnej Polany" - Do trzech razy sztuka | 5

Laureatem pierwszej nagrody tegorocznego konkursu został Szymon Wojtyszyn, dowodząc wygraną, że wytrwałość się opłaca. Ten absolwent WL SGGW w Warszawie, a wcześniej TL w Lesku, uczestniczył w trzech pierwszych edycjach konkursu.

Pełna treść >>>

Zjazd Komisji Kombatanckiej - Patrzą w przyszłość, pamiętają o przeszłości | 5

Zjazd Komisji Kombatanckiej, stałego zespołu doradczego dyrektora generalnego LP, odbył się 4–7 maja w Łagowie Lubuskim.

Pełna treść >>>

Nadleśnictwo Mińsk - Jubileusz wśród przyjaciół | 6

21 maja 70-lecie powstania świętowali leśnicy z Nadleśnictwa Mińsk. Główne uroczystości, które poprzedziła msza św., zorganizowano na terenie zabytkowego parku dworskiego w Żakowie. W eleganckiej i sielskiej zarazem scenerii stanęła scena, przed którą zgromadzili się goście. Wśród nich m.in. pochodzący z okolic Mińska wiceminister obrony narodowej Czesław Mroczek, samorządowcy i szefowie różnych współpracujących instytucji.

Pełna treść >>>

Nadleśnictwo Siedlce - Dla zawodowców i amatorów | 6-7

Ponadkilometrowa trasa narciarska Siedlce – Sekuła, otwarta 8 maja, ucieszyła nie tylko zawodowych narciarzy, ale też biegaczy amatorów i miłośników nordic walking.

Pełna treść >>>

Nadleśnictwo Świętoszów - W hołdzie zamordowanym | 7

Na terenie Nadleśnictwa Świętoszów wyrósł – dosłownie – nietypowy pomnik. To aleja drzew, zasadzona w hołdzie leśnikom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939–47.

Pełna treść >>>

70 lat Nadleśnictwa Siedlce | 28

Jubileusz 70-lecia Nadleśnictwa Siedlce dał impuls do przygotowania ciekawego, typowo historycznego opracowania. Na prawie stu stronnicach odnajdziemy bowiem również dzieje leśnictwa całego regionu.

70 lat Nadleśnictwa Siedlce | 28

Jubileusz 70-lecia Nadleśnictwa Siedlce dał impuls do przygotowania ciekawego, typowo historycznego opracowania. Na prawie stu stronnicach odnajdziemy bowiem również dzieje leśnictwa całego regionu.