Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 4/2015

Od redakcji | 3

Od kilku miesięcy cała niemal prasa krajowa, a w szczególności dzienniki i czasopisma przeznaczone dla wiejskich czytelników – poruszają sprawę nadmiernej ilości pogłowia dzików i związane z tym szkody, wyrządzane w płodach rolnych.

Informacje | 4

Wspólnoty gruntowe – RM przyjęła projekt ustawy; Ochrona grzybów – Dwa razy więcej; Insektycydy – Forester wkracza do akcji; Nadleśnictwo Cisna – Znów na wilczych tropach; LKP „Lasy Bieszczadzkie” – Trzykrotnie większy; Protesty rolników – „Zabić dzika nie rolnika”.

Czekamy na zule z certyfikatem | 7

Czy standaryzacja i certyfikacja firm stanie się sposobem na podniesienie jakości usług leśnych w Polsce? Rozmawialiśmy z Jerzym Fijasem, zastępcą dyrektora ds. gospodarki leśnej w gdańskiej RDLP, która dwa lata temu zainicjowała program Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne.

To nie FSC Polska jest zawieszone, ale partnerstwo | 10

Zarząd Związku został postawiony w trudnej sytuacji: mimo że to on reprezentuje Związek, jego członkowie komunikują się ponad nim z FSC International. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia – mówi dr hab. Piotr Mederski, prezes Związku Stowarzyszeń na rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa (do 30 grudnia 2014 r. FSC Polska).

Kleszczowa epidemia – jak leczyć? | 12

Borelioza. Cicha epidemia wśród leśników (choć część lekarzy przekonuje, że nie tylko). Coraz bardziej powszechna, ale nadal mało znana. Informacji i pomocy, skutecznej prewencji i efektywnego leczenia szukają już nie tylko pracownicy, ale coraz częściej także pracodawcy.

Ciepło z lasu | 15

W ostatnich latach Lasy Państwowe zwiększyły sprzedaż drewna opałowego o 1/3 – do ponad 4 mln m³ rocznie. Drewno przeistacza się w opał ekskluzywny, co widać po wzroście zapotrzebowania na gotowe, łupane drewno kominkowe.

Leśniczy szkoli się praktycznie | 16

Nawet będąc już leśniczym czy podleśniczym, warto się uczyć. Z takiego założenia wychodzą w RDLP w Gdańsku, gdzie organizowane są szkolenia dla tych, którzy w lesie spędzają najwięcej czasu. Byliśmy na szkoleniu w Lubichowie.

Idea lasu trwałego ma prawie sto lat | 19

Ogłoszono ją niemal wiek temu. Warto o niej pamiętać, bo dla współczesnego leśnictwa wciąż stanowi inspirację.

Paragon – kasy czy drukarki? | 20

Kasa fiskalna, jeszcze niedawno konieczna nowość, to w rzeczywistości kłopotliwy przeżytek. Tę samą funkcję będzie pełnić drukarka fiskalna, dla leśniczego o wiele wygodniejsza.

Kwaśne dąbrowy | 22

Kwaśne dąbrowy (9190) do 8 listopada 2013 r. ministerialne rozporządzenie utożsamiało z pomorskim lasem brzozowo-dębowym, kiedy to zmiana rozporządzenia rozszerzyła znaczenie tego siedliska przyrodniczego na zespoły ze związku Quercion robori-petraeae. W polskiej sieci Natura 2000 tak rozumiane kwaśne dąbrowy wyznaczono w 169 obszarach na powierzchni 48 327 ha.

Leśne drogi. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? | 24

Przy rosnących potrzebach i malejących środkach zdecydowaliśmy się na przygotowanie docelowej sieci dróg leśnych, uwzględniającej nie optymalne, lecz minimalne ich zagęszczenie. Mimo tego „Plan Budownictwa Drogowego RDLP w Radomiu” i tak jest ambitny – przewiduje do 2028 r. budowę lub modernizację dróg o łącznej długości blisko 1,5 tys. km – mówi Grzegorz Ożóg, naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji RDLP w Radomiu.

Czy łowiectwo to nadal tabu? | 28

Chciałbym nawiązać do artykułu Anny Wierzbickiej „Jak mówić o łowiectwie?” („Las Polski” nr 2/2015). Zgadzam się z autorką, że osoby zajmujące się edukacją przyrodniczą nie powinny uciekać od tematu i zwodzić słuchaczy wymijającymi odpowiedziami.

Ze szlifami urządzeniowca | 30

Henryk Szołtys porzucił rodzinną tradycję górniczą, gdyż dał się uwieść przyrodzie. Nabyte doświadczenia „urządzeniowca” i leśniczego owocnie spożytkował w nauczaniu urządzaniai ochrony lasu w Technikum Leśnym w Brynku.

Z zagranicy | 32

Bawaria, Niemcy - Celownikiem noktowizyjnym w dzika; Rumunia -Korupcja przy reprywatyzacji lasu?; Unia Europejska - Austriacki a polski PROW 2014–20.

Waldzustand heute | 34

Die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen des hessischen Staatswaldes gestaltet Hessen-Forst grundsätzlich gleichrangig, teilweise mit lokal unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Waldbauliches Ziel sind daher strukturreiche, stabile und produktive Mischbestände. Die Waldbauleitlinien basieren auf einer naturnahen Wirtschaftsweise und gewährleisten damit die Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und den berechtigten Erwartungen der Gesellschaft.

Rynek drzewny | 33

Biodiesel z drewna -Finowie idą w ślad Szwedów;Sprzedaż drewna -Nowe inwestycje czy tricki?