Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 3/2015

Od redakcji | 3

  I komu tu wierzyć? Od jednych słyszymy, że na koniec ub. roku Lasy Państwowe wypracowały ok. 400 mln zł zysku (mimo że zapłaciły ostatnią ratę „haraczu”).

Informacje | 4

RDLP w Krakowie – Rekrutacje on-line; Szkody od zwierzyny – Prewencja to podstawa; Technika leśne – Dobre perspektywy ; Ustawa o lasach – Nawet 200 tys. zł kary…

Tam gdzie lasu jak na lekarstwo | 7

Lasuniewiele, ale ta przestrzeń… Na żyznej, północno-zachodniej części Mazowsza rolnictwo już przed wiekami wyparło lasy. Lokalnie zostało ich kilka, kilkanaście procent. Jak to jest być leśnikiem w takiej okolicy?

Jak chronić sosny przed przypłaszczkiem? | 12

  Obecne badania wskazują, że istotnymi czynnikami warunkującymi rozwój i liczebność przypłaszczka są temperatura i nasłonecznienie. Zakład Ochrony Lasu IBL proponuje nową metodę ochrony drzewostanów sosnowych przed tym szkodnikiem.

Zwierzyna z kolizji. Kto sprząta, kto płaci? | 14

Sprawa jest skomplikowana, bo to sporne zagadnienie regulowane jest fragmentarycznie w kilku różnych aktach prawnych. Co więcej samo ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za czynności porządkowe względem zwierzęcych szczątków to tylko pierwsza strona problemu. Druga to pytanie, kto pokrywa koszty usunięcia zwłok i ich utylizacji?

O zagospodarowaniu wspólnot | 16

W poprzednim numerze przedstawiliśmy problemy, jakie zaistniały na linii wspólnota leśna – nadleśnictwo. By wyjaśnić część z nich, warto zapoznać się bliżej z funkcjonowaniem wspólnoty gruntowej.

Wspólnoty leśne – jak działają? | 18

Najwięcej jest ich w Małopolsce i na Śląsku. Niektóre pogrążone w letargu, inne przeciwnie – aktywne i prowadzone z zaangażowaniem. Nie koncentrują się wyłącznie na lesie, ale wyrastają na lokalne ośrodki działalności społecznej.
 

Tylko starosta | 20

O problemy wspólnoty w Wohyniu pytamy Andrzeja Brachę, prawnika, absolwenta KUL, przewodniczącego zarządu Wspólnoty Gruntowej w Gąsawach Rządowych i wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Aktywni (www.wspolnotygruntowe.pl), które stawia sobie za cel aktywizację wspólnot gruntowych.

Ad vocem NPL i programu selekcji | 21

W związku z artykułami w „Lesie Polskim” („Czy w NPL nie ma miejsca dla programu selekcji drzew leśnych?”, nr 23/2014, oraz „Czego winniśmy oczekiwać od selekcji?”, nr 24/2014) autorstwa dyrektora LBG Kostrzyca, chciałbym odnieść się do zawartych tam sformułowań.

Paraliż w LZD | 22

A konkretnie w leśnych zakładach doświadczalnych w Siemianicach i Murowanej Goślinie. Ten stan będzie trwał, dopóki nie będzie jednoznacznej odpowiedzi, kto sporządza plany urządzenia lasu i sprawuje nadzór nad lasami doświadczalnymi publicznych uczelni?

Górskie reliktowe laski sosnowe | 24

To najrzadziej stwierdzane leśne siedlisko przyrodnicze w Polsce. Wykazano je na zaledwie 2,5 ha, a i tak jest to wartość zawyżona.

Cyberleśniczy? | 26

Leśnictwo zachłysnęło się informatyzacją. Jasne, bądźmy e-postępowi. Tylko co ma zrobić leśniczy z 40-letnim stażem, nawykły bardziej do cechówki, młotka i długopisu niż do komputerowej myszki? Siedzieć nocami przy komputerze i wkuwać nowe oprogramowania?

I kompas, i szachy | 27

Dzwonek, gdy zbliża się pora spotkania z przewoźnikiem, kompas, notatnik albo atlas grzybów. Do czego jeszcze przyda się leśnikowi smartfon?

UAZ 469B – klasyk rzadki w lasach | 28-29

Każdy z nas miał okazję poznać UAZ-a.Często był używany w Lasach Państwowych, spotykaliśmy go nagminnie w wojsku, milicji bądź geodezji. Następca GAZ-a 69, który wszedł do produkcji w 1972 r., obecnie został zastąpiony przez bardziej ucywilizowane terenówki, ale wciąż jeszcze można go sporadycznie spotkać w garażach leśników. Czy jego czas już minął?

Leśnicy-Sybiracy. Reminiscencja | 30

75 lat temu, 10 lutego 1940 r., leśników i ich rodziny z terenu wschodnich rubieży wywieziono w głąb Związku Radzieckiego. Byli leśnikami, Polakami, patriotami. Zagrażali nowej władzy. Wśród białowieskich zesłańców jechała córka leśnika, sześcioletnia Zosia.

Z zagranicy | 32

Europa - Wysłuchanie ekspertów ws. strategii leśnej UE; Finlandia - Instytut Zasobów Naturalnych; Brandenburgia, Niemcy - Nowa kadencja Komisji Leśnej.

Rynek drzewny | 33

E-drewno systemowe - Ceny nadal szybują; Szkody po huraganie - Najwięcej na Mazurach.  

Sędziwy świadek przeszłości | 34

Na terenie Polski rośnie bardzo wiele wyjątkowych, imponujących swymi rozmiarami sędziwych drzew. Nasza wiedza na ich temat wciąż jest jednak bardzo skromna.

Gorący zimowy czas | 35

W leśnictwie Bruchniewo (Nadleśnictwo Zamrzenica) w połowie stycznia trwają prace w oddz. 56b. Na ziemię walą się sosny na trzeciej kulisie rębni IIIa.