Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 22/2014

Od redakcji | 3

  Leśnictwo w naszej części kontynentu swoje korzenie wiedzie z Prus. Nie inaczej nad Wisłą. Już trzeci wydany po polsku podręcznik dla leśników („Umiejętność lasowa” z 1809 r., przypomniana 200 lat później w reprincie) to tłumaczenie książki Fryderyka Burgsdorfa, autora rodem z Brandenburgii.

Informacje | 4

Gatunki obce – Unijne rozporządzenie; Leśnicy kombatanci – 70. rocznica walk batalionu „Las”; TL w Starościnie – Wyprawa na Łysą; Żerkowsko-Czeszewski PK – Stempel na 20. rocznicę; Nadleśnictwo Lutowiska (RDLP w Krośnie) – Uczcili pamięć prof. Myczkowskiego; Bieszczady – Niedźwiedź uniewinniony.  

Twórzmy zgraną drużynę | 7

Sukces LP zależy od tego, czy leśnicy stworzą dobrą drużynę zmierzającą do jasno określonego celu. Skarżenie, podkopywanie kolegów i donoszenie nie wyniosą nas na wyżyny dobrego leśnictwa, nie pozwolą też zaznać poczucia zawodowej dumy, jaką może i powinna dawać nam przynależność do braci leśnej i PGL LP – mówi Grażyna Zagrobelna, przewodnicząca Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.

Przepadek – trudny przypadek | 11

Karą za pozyskanie niezgodne z dokumentacją urządzeniową w lesie prywatnym jest m.in. przepadek drewna. Kara tak samo dotkliwa, jak i wyjątkowo trudna w egzekwowaniu. Czy nie jest przez to martwa?  

Gdzie szukać dodatkowych przychodów? | 14

Na szwedzkich stacjach benzynowych można tankować paliwo z sosny. Polskie leśnictwo zastanawia się nad tym, co zrobiłoby w sytuacji, gdyby przychód generowany ze sprzedaży drewna przestał być wiodący. To główna myśl konferencji „Ekonomiczne problemy rozwoju leśnictwa w Polsce”.

Na problemy… ZOL (od 60 lat) | 15

Zespoły ochrony lasu obchodzą diamentowy jubileusz. I choć wciąż jeszcze są osoby podważające sens ich istnienia, to takiej rocznicy nie sposób nie uczcić. Przy okazji udowadniając, jak bardzo mylą się kontestatorzy.

Górskie bory świerkowe | 18

Większość górskich borów świerkowych podlega ochronie (w znacznej części ścisłej) w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Czy ingerować w sposób ich ochrony, by uniknąć typowego dla nich katastrofalnego rozpadu?

Odpowiedzialność za zniszczenie upraw leśnych w wyniku pożaru | 20

Zgodnie z art. 11 ustawy o lasach osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za powstanie szkody w lasach zobowiązana jest do naprawienia tej szkody według zasad ogólnych kodeksu cywilnego.

Bioetanol z drewna – perspektywa | 22

Biopaliwa ze źródeł odnawialnych to przyszłość. Na płynne paliwo alkoholowe z drewna przyjdzie nam chyba jednak trochę poczekać, bowiem na rozwiązanie czekają problemy natury technologicznej.

Smartfon w mapniku | 24

Urządzenie, nazywane jeszcze czasami telefonem, sprawia, że papierową mapę leśnictwa odłożyłem do archiwum.

Mogłabym zostać pilarzem | 26

Magdalena Gleba studiuje leśnictwo w Warszawie i bardzo chętnie pracuje pilarką. Jako jedna z dwóch kobiet wystartowała w tegorocznych Mistrzostwach Polski Drwali w Koszęcinie.

Urządzanie i etyka „Maniusia” | 30

Wpajałuczniom Technikum Leśnego w Warcinie, że urządzanie lasu to niczym pomoc przyrodzie w tworzeniu drzewostanów o składach gatunkowych optymalnych dla siedliska, a naśladowanie praw natury stanowi istotę etyki przyrodniczej.

Z zagranicy | 32

Republika Czeska - Wyniki finansowe LCR w 2013 roku
Austria - Erlacher pasuje po trzech kadencjach
Nadrenia-Palatynat, Niemcy - Gwarancja etatów  w nadleśnictwach.

Rynek drzewny | 33

Sprzedaż 2015 w LP - Zmiany tylko kosmetyczne; Eksport drewna - Protesty francuskich tartaczników; Budownictwo drewniane - Polskie domki w Nepalu.

Deutsch mit Hessen-Forst - Hessen und seine Wälder | 34

Die Waldfläche in Hessen beträgt über 880.000 ha. Größter Waldbesitzer ist das Land, ihm gehören 40 Prozent der gesamten Waldfläche. 35 Prozent sind Körperschaftswald. Dieser verteilt sich auf 418 Gemeinden beziehungsweise Städte. Ein Viertel der Waldfläche ist Privatwald einschließlich Gemeinschaftswald. Ein Drittel des Privatwaldes ist bäuerlicher Kleinprivatwald. In Hessen gibt es rund 60.000 Waldbesitzer.

Gatunki obce - Unijne rozporządzenie | 4

29 września Rada UE przyjęła rozporządzenie w sprawie zapobiegania i kontrolowania rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (wcześniej rozporządzenie zaakceptował PE). Rozporządzenie wejdzie w życie – także w Polsce, bez konieczności transponowania do prawa krajowego – z początkiem stycznia przyszłego roku.

Pełna treść >>>

Leśnicy kombatanci - 70. rocznica walk batalionu | 4

12 października br. w Radkowie (woj. świętokrzyskie) odbyła się uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę zwycięskich pięciodniowych walk partyzanckich batalionu „Las” 74 Pułku AK.

Pełna treść >>>

TL w Starościnie - Wyprawa na Łysą | 5

Młodzież z technikum wyruszyła na kolejną terenową wyprawę organizowaną w ramach tzw. „Terenowych Konferencji Zawodowych” (impreza cykliczna odbywająca się corocznie w październiku). To długie wędrówki, podczas których sami uczniowie przygotowują referaty, omawiając spotykane na trasie zagadnienia.

Pełna treść >>>

Żerkowsko-Czeszewski PK - Stempel na 20. rocznicę | 5

W wyjątkowy sposób postanowiono uczcić 20. rocznicę utworzenia Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Od 17 października przez 28 dni w jarocińskim urzędzie pocztowym używano okolicznościowego datownika. Hasło na stemplu: 1994–2014 Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy 17.10.2014 Jarocin Poznański 1.

Pełna treść >>>

Bieszczady - Niedźwiedź uniewinniony | 6

– Potężny niedźwiedź wybiegł z zarośli, stanął na dwóch łapach i próbował nas zaatakować – opowiadają ratownicy Grupy Bieszczadzkiej GOPR. – Zeskoczyliśmy z quada i rzuciliśmy się do ucieczki.Takie dramatyczne zdarzenie miało miejsce 18 października w lesie nad Olszanicą. Goprowcy poszukiwali tam 60-letniego mieszkańca wsi, który nie wrócił na noc do domu.

Pełna treść >>>

Nadleśnictwo Lutowiska (RDLP w Krośnie) - Uczcili pamięć prof. Myczkowskiego | 6

W Dniu Drzewa leśnicy z Nadleśnictwa Lutowiska zorganizowali uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego prof. Stefana Myczkowskiego, wybitnego leśnika i ekologa, wykładowcę Wydziału Leśnego AR w Krakowie (dziś uniwersytetu). Kamień z tablicą stanął w Sękowcu, u wejścia do rezerwatu „Hulskie”, który od lat nosi właśnie imię profesora.

Pełna treść >>>

Z zagranicy - Republika Czeska - Wyniki finansowe LCR w 2013 roku | 32

Lasy Republiki Czeskiej (Lesy České republiky, LCR), zarządzające czeskimi lasami państwowymi (1,3 mln ha), zanotowały w 2013 r. przychody rzędu 14 mld CZK (ok. 2 mld zł) i zysk operacyjny w wysokości 4,6 mld CZK (ok. 699 mln zł).

Pełna treść >>>