Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 8/2014

Jak latarnik | 2

Nawet dziś, w epoce zaawansowanej elektroniki i coraz częstszego stosowania kamer, w wielu miejscach na wieżach obserwacyjnych nadal dyżurują ludzie. Poznałem kilku obserwatorów, każdy pracował w różnych warunkach.

Informacje | 4

ZLP w RP– Związkowcy naradzali się; Łowiectwo – Rozporządzenia ws. polowań w Trybunale; Puszcza Augustowska – Żółty szlak JP 2; Program budowy dróg – Lubuskie chce uwzględnienia lesistości; Rajd Leśników 2014 – Na Jantarowym Szlaku.

Gorące tematy – po naradzie specjalistów ochrony ppoż. | 7

Doroczne spotkanie miało miejsce 25 marca w Sękocinie. Tematykę narady zdominowały konieczność modernizacji systemu łączności radiowej w LP, sposób alarmowego określania zagrożenia na poligonach oraz procedura wycinania drzew na poszerzanych pasach przeciwpożarowych. Poruszono także problem meteorologicznych puktów pomiarowych (MPP) – w tym roku każde nadleśnictwo samodzielnie będzie musiało zadbać o jego obsługę. 

Przewróciło się? Niech leży | 10

O martwym drewnie mówi się od lat. Wydawać by się mogło, że powiedziano o nim już wszystko. Nic bardziej mylnego. Pokazało to ogromne zainteresowanie konferencją „Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych”, na którą przybyło ponad 250 osób. 

Leśne Centrum Informacji – gotowi do działania | 12

Od ponad trzech lat Instytut Badawczy Leśnictwa pracuje nad Leśnym Centrum Informacji (LCI). 9 kwietnia w siedzibie IBL w Sękocinie podsumowano dotychczasowe prace nad projektem.

Czy potrzebne nam sadzarki? | 14

Sadzarka – rzeczownik rodzaju żeńskiego. Równie dobrze mógłby określać kobietę pracującą przy sadzeniu. Jak ujawniają bowiem przykłady poszczególnych nadleśnictw, mechaniczne sadzarki należą tam do rzadkości. Przy zalesianiu i pracach na szkółce dominuje praca ręczna. Zanim skażemy sadzarki na dożywotnie niewykorzystanie, przyjrzyjmy się im nieco uważniej.

Zmiana udziału dębu. Dylematy | 18

Każdy pracujący w Lasach Państwowych obserwuje intensywny trend zwiększania udziału dębu w składach gatunkowych. Chciałbym przedstawić potwierdzenie tego faktu w statystyce oraz skłonić do refleksji nad celowością dalszego powiększania obecności dębu w naszych lasach.

Zewnętrzna opinia to wielka korzyść | 20

Leśny Zakład Badawczo-Doświadczalny Badenii-Wirtembergii to jeden z największych w Europie leśnych instytutów badawczych. O jego funkcjonowaniu mówi dyrektor Konstantin von Teufell.

Z pamięci o historię | 22

W tym roku już po raz kolejny Nadleśnictwo Parczew bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku”. Warto wiedzieć, jak jesteśmy postrzegani – podkreśla nadleśniczy Mirosław Potapiuk.

Zalesianie. Czy to się jeszcze opłaca? | 24

– Dziś nie zdecydowałbym się na zalesianie – wyjawia Henryk Bogucki z Międzyrzeca Podlaskiego. W przeciwieństwie do pierwszych lat funkcjonowania zalesień w ramach PROW, dziś trudno bowiem mówić o opłacalności.

Ojciec pokoleń leśników | 27

Z nauczaniem lasu zetknął się jako uczeń w Brynku, gdy zastępował nauczycieli. Przez ponad ćwierć wieku kierował Technikum Leśnym w Białowieży, gdzie dał się poznać jako wspaniały dyrektor i wychowawca przyszłych leśników.

Koloniści i autochtoni | 28

Prawie jedną dziesiątą gatunków ssaków rodzimych stanowią te introdukowane. Dziś można już powiedzieć, że na szczęście nie wszystkie ich wsiedlenia zakończyły się sukcesem. Jak się okazuje, od reintrodukcji do redukcji droga niedaleka. Kontynuujemy temat przeglądu osadników krajowej fauny.    

Drewno zamiast benzyny | 30

Gdy przybywa samochodów, a zasoby ropy naftowej się kurczą, coraz więcej uwagi poświęca się alternatywnym źródłom energii. W latach 40. ub. wieku bardzo popularne było zasilanie silników drewnem, a właściwie tym co powstawało z jego zgazowania.

Z zagranicy | 32

Europa - Korekta projektu nowych wytycznych unijnych; Dania - Polityczny zwrot w sprawie akcyzy opałowej; Wielka Brytania - Ostatni taki  przewodniczący?; Badenia-Wirtembergia, Niemcy - Satelitarny monitoring składowanego drewna; Wielka Brytania - Sprzedaż pierwszych promes jednostek pochłaniania.

Rynek drzewny | 33

Przemysł meblowy - Nowy zakład w Iławie; Wiatrołomy w Szwecji - Bilans roku – 15 mln m3; Import tarcicy - Szwedzi promują swoje drewno.

Forests in the UK (3) | 34

Approximately two-thirds of the woodland area in the UK is owned by a diverse range of individuals and groups, including farmers, family trusts, charitable trusts, local groups and companies. Typically, woodlands owned by family interests are a part of mixed estates or farms where there are many thousands of small and scattered woodlands.