Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 6/2014

Od redakcji | 3

Ustawy o lasach ciąg dalszy – tym razem o odpowiedzi na pytania poprosiliśmy przedstawiciela krytycznej opozycji, senatora Wojciecha Skurkiewicza. Gdy po okresie pracy jako rzecznik Lasów Państwowych trafił on do polityki, nadal pozostaje aktywny w sprawach dotyczących leśnictwa.

Informacje | 4

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych – Jeszcze wiele do zrobienia; Technikum Leśne w Starościnie – Starościńska tradycja; Puszcza Białowieska – Cała w UNESCO?; „Poznaj swoją Naturę” – Inauguracja z Piaskiem. 

Partycypacja, ale w rozsądnym zakresie | 7

W okresie dwóch lat rząd zabierze Lasom ponad 60% zysku skumulowanego przez ostatnią dekadę. To jawna niesprawiedliwość. Kwota, w ramach jakiej LP partycypowałyby bez własnego uszczerbku w budżecie państwa? 100–140 mln zł rocznie. Reszta środków mogłaby posłużyć m.in. na odnowienie kadry – mówi Wojciech Skurkiewicz, senator Prawa i Sprawiedliwości.  

Oral history w lasach | 10

Historia mówiona to jedna z metod zachowania pamięci o ludziach i leśnych dokonaniach, czemu poświęcony jest pilotażowy temat IBL, dotyczący ochrony lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej w relacjach świadków.

Jak żyć ze strefami ochronnymi? | 12

Ochrona przyrody przybiera różne formy. Jedną z nich są strefy ochronne, najczęściej kojarzone z ptakami (choć dotyczą też innych zwierząt i roślin). Kiedy sięgać po tę formę ochrony, a kiedy jest ona już niepotrzebna? 

Lista inwazyjnych będzie szersza | 14

Ukazał się projekt nowego rozporządzenia Ministra Środowiska, ustalający listę roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Gdyby akt prawny wszedł w życie w takim kształcie, znajdzie się w nim kilka istotnych gatunków.

Przyrodnicze sacrum | 16

Z nauczania biblijnego i Kościoła czerpmy wrażliwość na przyrodę, pamiętając o tym, że jest ona żywym stworzeniem i wielką wartością, którą winniśmy darzyć szacunkiem, chronić i umacniać – mówi ks. prof. dr hab. Janusz Mariański z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pierwsze takie na Lubelszczyźnie | 18

Kolejne nadleśnictwa sięgają po środki z programu Aktywne Udostępnianie Lasu. Dwa parkingi powstały właśnie w Nadleśnictwie Lubartów. To jedne z pierwszych we wschodniej Polsce.

Leśna archeologia laserowa | 20

Odkryć w lasach nieznane dotąd zabytki historii? Jak najbardziej! Dzięki wiązce lasera przenikającej warstwę drzew, pod którą kryją się niewidoczne gołym okiem ślady dawnej działalności człowieka. A wszystko to w ramach finansowanego przez MNiSW projektu badawczego „Laserowi Odkrywcy”.

Bezzałogowe Systemy Latające | 22

Samoloty i śmigłowce oraz inne statki powietrzne, które nie zabierają załogi, lecz są wyposażone w zdalne lub samodzielne sterowanie, czyli, krótko mówiąc, Bezzałogowe Systemy Latające (BSL). Te miniaturowe konstrukcje (także polskiej produkcji) coraz częściej latają nad lasami.

Uwierzyć w sens | 25

Stowarzyszanie Edukatorów Leśnych, wpisujące się w nurt europejskiej sieci edukacji leśnej, wśród celów statutowych ma kształtowanie odpowiednich relacji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem.

Plantacje dają zielone | 26

Gospodarka plantacyjna wpisuje się niejako w gospodarcze tradycje południa USA. Stopa zwrotu z inwestycji w opartą na sośnie gospodarkę plantacyjną waha się 10–13%. To uświadamia, że intensywna produkcja leśna generuje atrakcyjny zysk.

„Wujek” od ochrony | 29

Na leśnictwo został niejako skazany, bo nie wyobrażał sobie życia poza Puszczą Białowieską. Czynnym leśnikiem długo nie nabył, gdyż zaraz po stażu zrobili go nauczycielem ochrony lasu w Technikum Leśnym w Białowieży.

Białokrynickie szlify | 30

Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza w Białokrynicy obrosła przed wojną sławą jako ta, która kształciła wysoko wykwalifikowaną kadrę leśną. Na pracy jej absolwentów polegano. Ceniono ich morale i ambicję zawodową.  

Z zagranicy | 32

Szwecja - Wyniki finansowe Sveaskogu w 2013 roku; Europa - Modele adaptacyjnej gospodarki leśnej; Turyngia, Niemcy Powiązania sieciowe w leśnictwie niepaństwowym; Europa - Więcej inwazyjnych patogenów leśnych.

Rynek drzewny | 33

Transakcje sprzedaży drewna - Problem z rekompensatą; FSC w Polsce - Koniec certyfikacji w Lasach?; Drewno egzotyczne - Tańszy zakup surowca.

Forests in the UK (2) | 34

The British Isles has a narrower range of indigenous tree species than other European countries, as a result of its separation from mainland Europe since the last Ice Age. Scots pine is the only native conifer of economic significance, and with the initial policy emphasis on timber production, the forest industry had to consider the use of non-native species.