Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 22/2013

Od Redakcji | 3

Zdeklarowani przeciwnicy polowania widzą w nim jaskiniowe barbarzyństwo, kolekcję zabobonów i tuszowane fałszem perwersyjne zamiłowanie do odbierania życia. Człowiek nowoczesny nie powinien strzelać do zwierząt głównie dlatego, że jest nowoczesny. 

Informacje | 4

Ustawa o lasach – Już nie drogi lokalne; Nadleśnictwo Waliły – Nagroda od Prezydenta; Puszczykowo – Warsztaty dla Liderów Edukacji Społeczeństwa; Rozporządzenie mundurowe – Znamy więcej szczegółów.

Osobliwa kreacja przyrody | 7

Las to świadectwo potęgi życia. Las uczy, że człowiek od początku swojego istnienia wszedł w osobliwe, wielowymiarowe relacje z przyrodą: współistnienia, współdziałania, współoddziaływania, a także relację odpowiedzialności – mówi ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Swoje chwalicie, bo... | 10

O polskim leśnictwie sami zwykliśmy myśleć zazwyczaj w samych superlatywach. Warto jednak czasem zapytać, jak postrzegają nas leśnicy z innych krajów. Przy okazji przypadającej właśnie 20. rocznicy powstania Europejskiego Instytutu Leśnego o ocenę naszego leśnictwa poprosiliśmy dyrektora EFI – Risto Päivinena.

Pod linią wysokiego napięcia – las, nie nieruchomość | 11

Korzystnie dla Nadleśnictwa Świebodzin skończyła się sprawa opodatkowania 18 ha gruntów pod liniami energetycznymi. WSA przychylił się do argumentacji, że teren ten stanowi las, który winien być opodatkowany podatkiem leśnym. Gmina, której nadleśnictwo zapłaciło prawie 950 tys. zł podatku od nieruchomości, będzie musiała tę kwotę zwrócić.

Indywidualna ochrona drzewek | 14

Na uprawach w polskich lasach ogranicza się prawie wyłącznie do zabezpieczania strzałek i wierzchołków sadzonek repelentami. Nieliczni leśnicy stosują inne metody, jak chociażby różnorakie osłonki. Przypomnijmy kilka interesujących rozwiązań.

Redukcja jeleni jest konieczna | 16

W zeszłym roku Lasy Państwowe wyłożyły na ochronę drzewostanów przed zwierzyną przeszło 150 mln zł. Gros tych kosztów to grodzenia zabezpieczające uprawy m.in. przed jeleniem. Redukcja tego gatunku jest konieczna – to główna konkluzja tegorocznej Krajowej Konferencji Hodowlanej.

Zróżnicowanie genetyczne jeleni w północno-wschodniej Polsce | 19

Jeleń szlachetny – jeden z najliczniejszych ssaków kopytnych w Polsce – to gatunek, który od wieków cieszy się dużym zainteresowaniem myśliwych i leśników, a przez wielu uważany jest za króla puszcz i lasów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że nie zawsze był liczny, a na niektórych obszarach kraju jeszcze nie tak dawno nie występował wcale.

Konflikt dzikich zwierząt z człowiekiem | 21

Warto wiedzieć, że problemy z bobrem, łosiem i jeleniem to nie tylko polska specyfika. Przerabiają je – z różnym skutkiem – także inne kraje Europy. Powszechnie zawodzą metody oceny liczebności. Do tego stopnia, że dyskusja schodzi wręcz na chemiczne ograniczanie rozrodu.

Czy bronić robinii? | 23

O robinii akacjowej mówi się zwykle w kontekście gatunku obcego, który trzeba wytępić. Jednak kto zna właściwości jej drewna i cechy wzrostu na plantacjach, gotowy jest jej bronić.

Las modelowy w Rosji | 26

Pierwotna tajga, zagubione drewniane wioski, półwiekowa dzierżawa, wielkie zręby. Wszechobecne przenikanie carskiej, sowieckiej, i współczesnej Rosji. Takie wrażenia wywiozła delegacja leśników z RDLP w Olsztynie i Poznaniu z wyprawy do Lasu Modelowego Republiki Komi.

Łowiectwo z katedry i ambony | 27

Jest nauczycielem Technikum Leśnego w Lesku, które sam ukończył. Za istotę praktycznej nauki zawodu uważa połączenie teorii z działaniem powiązanym z perspektywicznym myśleniem. Gospodarkę łowiecką uznaje za integralną część szeroko pojętej gospodarki leśnej.

Dyrektor generalny wśród kobiet | 28

Choć stanowią niespełna ćwierć z osób zatrudnionych w Lasach Państwowych (6,2 tys. spośród 24,8 tys. pracowników), są bardzo aktywne. Już 250 kobiet zrzeszyło się w Stowarzyszeniu Kobiet Lasu. 

Ballada o Aleksie | 30

Aleksander Jereczek, nazywany przez wszystkich Aleksem, całe życie związany był z lasem (Nadleśnictwo Lipusz w gdańskiej dyrekcji). Ten prosty człowiek miał wielki dar zjednywania sobie ludzi.

Z zagranicy | 32

Finlandia - Cele gospodarki narodowej schodzą na drugi plan; Niemcy - Wyłączanie lasów z użytkowania; Irlandia - Wyniki finansowe Coillte w 2012 roku; 

Rynek drzewny | 33

Eksport drewna - Wzrost do Niemiec o 40%; Energia z biomasy - Nowy krajowy odbiorca; Rynek europejski - Mniej drewna egzotycznego.

Insects and diseases | 34

Native insects and diseases play an essential ecological role in Canada’s forests. By consuming trees and other plant material, forest insects and micro-organisms contribute to healthy change and regeneration in forest ecosystems.