Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 21/2013

Od redakcji | 3

Ktokolwiek popatrzy na linie wyznaczone przez szacowaną corocznie liczebność jeleni i liczbę corocznie odstrzelonych osobników, dostrzeże, że od co najmniej kilkunastu lat rozchodzą się one coraz bardziej. Myśliwi niedostatecznie reagują na przyrastającą liczbę zwierzyny. (Inna rzecz, że szacunkom tym wiele można zarzucić).

Informacje | 4

90-lecie Lasów Państwowych – Obchody z przytupem; Tagi leśne – „Las i My” po raz pierwszy; LBG Kostrzyca – Pamiętają o Wojciechu Fonderze; Sprzedaż mieszkań w LP – Kiedy Lasom opłaca się sprzedać?; Mundury LP – Nowe, coraz nowsze. 

Pogodzić OHZ z gospodarką leśną | 7

Szkody powodowane przez zwierzynę w uprawach i młodnikach to obecnie jeden z częściej podnoszonych problemów gospodarki leśnej w Polsce. Tymczasem w Nadleśnictwie Kluczbork mówią: mamy duże stany zwierzyny i mało szkód. Dlaczego?

Albo hodowla parostków, albo hodowla lasu | 10

Jakie funkcje ma spełniać las? Jak najwięcej! Aby tak się działo, potrzeba kontroli nad pełnią zjawisk, a nie pozorowania, że łowiectwo to sprawa wyłącznie myśliwych.

Edukacja – nie tylko na własną rękę | 12

Szablony bardzo często doskonale sprawdzają się w codziennej pracy. Ale nie w edukacji i nie w TOEE. Tu stawia się na nieszablonowe zajęcia, nieszablonowych nauczycieli i jeszcze bardziej nieszablonowe dzieci. I nieszablonowe rozwiązania organizacyjne.NPL – dyskusja o wartościach | 14

Druga sesja Narodowego Programu Leśnego (15 października) odbyła się pod hasłem „Wartość”. 16 wystąpień osób reprezentujących humanistyczną gałąź wiedzy, od filozofów przez ekonomistów po prawników, w zasadzie powinno otwierać całą dyskusję NPL, gdyż tematy sięgały podstaw.

Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej | 15

Ponad 2 tys. uczestników zgromadziły Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej. Impreza, zorganizowana z okazji 90-lecia PZŁ, odbyła się 14–15 września na terenie dawnej rezydencji, a dziś Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, w otoczeniu Lasów Kozłowieckich. 

Biodegradowalność oleju do łańcucha – jest wymagana czy nie? | 16

Czy i w jaki sposób nadleśnictwa wymagają od zakładów usług leśnych stosowania bioolejów? Sprawdziliśmy kilkanaście SIWZ.

Nie wjeżdżać w moczary! | 19

Forwarder i harwester zakleszczone w błotnej pułapce. Gdzie? Ledwie 25 km w linii prostej od Pałacu Kultury.

Wyżynny jodłowy bór mieszany | 20

Jodłowy bór mieszany (91P0) umieszczono w załączniku nr 1 Dyrektywy Siedliskowej na wniosek Polski, zgłoszony w trakcie negocjacji akcesyjnych.  Czy uda nam się utrzymać zadeklarowaną powierzchnię i stan ochrony siedliska w sieci Natura 2000?

O co zabiegają związkowcy? | 22

 PUZP to gorący temat spotkań związków zawodowych z władzami LP, podczas których zasada „kupić, nie kupić potargować warto” idealnie znajduje swoje uzasadnienie. Bo zawsze uda się coś wywalczyć. O co teraz zabiegają związkowcy?

W lasach zacierają się granice | 24

Już 18 lat trwa partnerska współpraca pomiędzy niemieckimi i lubelskimi leśnikami. Porozumienie zawarte z Dyrekcją Lasów we Fryburgu w Badenii-Wirtembergii w 1995 r., jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wciąż jest aktualne.

Szał wyceniania | 26

Ile gotowy jesteś zapłacić za to, by ograniczyć użytkowanie lasu lub dofinansować rozwój jego pozaprodukcyjnych funkcji? Takie pytania stawiają ankietowanemu społeczeństwu ekonomiści. Co mają na celu tego typu wyceny?

Nissan Patrol GR – pancerniak w lesie? | 28

O jego charakterze świadczą przydomki z różnych testów: „prywatny czołg”, „wszędobylska limuzyna”, „prawie taternik”, „niezniszczalny”. Czy Patrol sprawdza się także w pracy leśnika?

Leśne powitania i pożegnania | 30

Droga leśnej służby rodu Sadownikow wiedzie z Wielkopolski, poprzez Kurpie na Mazury. Potomni tego rodu odnajdują w prozie niemieckiego pisarza, wychowanego na leśniczówce zwanej dziś Piersławek, literackie frazy, które pozwalają im głębiej przeżywać pożegnania przodków z rodziną i umiłowaną przyrodą oraz własne powitania z lasem. 

Z zagranicy | 32

Finlandia - Tania metoda zgazowywania pozostałości zrębowych; Stany Zjednoczone - Lasy federalne i Coca-Cola współpracują przy wzmaganiu retencji leśnej; Turyngia, Niemcy - Minister przeciwko turbinom wiatrowym w lesie; Litwa - Wyniki LP w 2012 roku; Nowa Zelandia - Maoryskie Forum Leśne. 

Rynek drzewny | 33

Zielona energia - Producenci energii vs. URE – kto ma rację?; Kryzys w Kanadzie - Dostawy drewna spadną; Pozyskanie drewna w Europie - Europa Centralna tnie coraz więcej.

Książęce drzewo ze Śląska | 34

Cis był niegdyś na ziemiach polskich drzewem pospolitym – tworzył lokalnie zwarte drzewostany, porastające rozległe połacie rzecznych dolin. Przyczyną jego zguby stało się ciężkie, twarde drewno, osiągające wysokie ceny i łatwo znajdujące rynki zbytu. Ze względu na swoje właściwości mechaniczne od tysiącleci było wykorzystywane do budowy broni, a także do wyrobu mebli, boazerii, osi wozów, czółenek tkackich, trzonków narzędzi, a nawet kół zębatych. 

Pamięć o ludziach lasu | 35

Skwapliwie mówimy, jak ważna jest pamięć o tych, którzy odeszli. Dobitnie dajemy temu wyraz 1 listopada, kiedy jaskrawe od zniczy i kwiatów korowody ciągną w stronę cmentarzy. Czy równie ochoczo dbamy o groby „nie nasze”, zapomniane?