Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 20/2013

Od redakcji | 3

Tym razem pomysł na większy współudział Lasów Państwowych w publicznych wydatkach jest dość oryginalny: „danina drogowa”. Ma być łatwiejsza do naliczania niż CIT, który z zasady miał nie obejmować funduszu leśnego, a w takim układzie rozstrzygnięcie, co jest górką, a co tylko na nią wygląda dzięki dotacji, okazało się karkołomne. 

Informacje | 4

PROW 2014 – Po konsultacjach projektu, OKL w Gołuchowie – 516 ludzi-drzew, Nadleśnictwo Celestynów – Wreszcie godnie uczczeni, Ochrona gatunkowa roślin – Odstępstwa dla gospodarki, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi – O ochronie nigdy dość, Europejskie Dni Ptaków – Rekordowy Ptasi Piknik.

Po olej do głowy. I dopiero do pilarki | 7

Co roku kilkaset cystern oleju smarnego trafia do polskich lasów. Kto nam gwarantuje, że to substancja biodegradowalna i nie zanieczyszcza środowiska? 

Fosforyny i monitoring lotniczy – przeciw fytoftorozom | 10

Zasilany słońcem, fotowoltaiczny, bezzałogowy statek powietrzny oceni wpływ nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu. Inicjatywa IBL oraz Instytutu Lotnictwa, będąca reakcją na zjawisko zamierania ponadstuletnich drzewostanów dębowych, ma ułatwić monitorowanie ich zdrowotności.

Certyfikat zamiast kryteriów pozacenowych? | 12

Znane są wyniki ankiety, będącej częścią pilotażowego programu certyfikacji przedsiębiorstw leśnych Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne. Co pokazują? Przeważająca grupa respondentów jest zdania, że system certyfikacji poprawi sytuację na rynku usług leśnych i powinien być wprowadzony.

Czego oczekują zul? | 15

Spotkania zarządu SPL z kierownictwem LP to okazja, by środowisko firm leśnych mogło przekazać i przedyskutować swoje problemy.

Na styku teorii i praktyki | 16

Oto przepis na udany jubileusz – krótka laudacja, ciekawa konferencja. Z tego schematu z powodzeniem skorzystali ci, którzy urządzili 45-lecie pracy prof. Dietera F. Giefinga. 

Danina drogowa – pomysł na opodatkowanie LP | 18

Mamy kolejną wersję projektu założeń do zmian ustawy o lasach. Zmiany są istotne przede wszystkim dla Lasów Państwowych, które miałyby zostać obciążone specjalnym podatkiem na cele publiczne – budowę dróg lokalnych.

AUL – czasem trzeba się zatrzymać | 20

Leśne parkingi zaczynają przybierać jednolity, korporacyjny charakter. Nadleśnictwom, które chcą wykonać taką inwestycję, pomaga w tym współfinansowanie z funduszu leśnego.

Praktyka realizacji ustawy śmieciowej w nadleśnictwach | 22

Po dwóch miesiącach funkcjonowania „ustawy śmieciowej” staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy ograniczy ona zaśmiecanie lasów. Jak praktycznie postępuje się z odpadami i z jakimi rozwiązaniami spotkamy się w nadleśnictwach?

Co nowego z mundurami? | 24

Od 15 lipca obowiązuje nowe zarządzenie nr 62 dyrektora generalnego LP, w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów. Określa kto, na jakich zasadach, jaki i kiedy leśny mundur powinien nosić, ale przede wszystkim zmienia niektóre wartości punktowe służbowej odzieży leśników.

Dawny mustang Europy | 26

Dzikie konie najczęściej kojarzą się ze stadami mustangów galopujących przez amerykańskie prerie. Często zapominamy, że zwierzęta te zamieszkiwały niegdyś również Polskę. Pod koniec XVIII w. w okolicach Puszczy Białowieskiej wyginęła nasza ostatnia naturalna populacja niewielkiego, dzikiego konia – tarpana.

Dyrektor bez ksywy | 28

Kierował TL w Lesku, gdzie także nauczał początkowo m.in. maszynoznawstwa, a potem łowiectwa. Uważa, że warunkiem skutecznego nauczania tego przedmiotu jest nie tylko wiedza, ale i żywa pasja myśliwska nauczyciela. Za podstawę wychowania uznaje, opartą na zaufaniu, przyjazną relację między nauczycielem i uczniem.

Sześć lat dyrekcji w Tarnowie | 30

Kilkuletni epizod działalności Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Rzeszowskiego z siedzibą w Tarnowie jest zupełnie zapomniany. Przypomnijmy kilka faktów w przeddzień 90-lecia powstania Lasów Państwowych.

Z zagranicy | 32

Litwa - Najlepszy model leśnictwa w Europie?; Niemcy - Konieczna rewizja wielofunkcyjności gospodarki leśnej; Brandenburgia, Niemcy - Pikselowa mygła; Austria - Trzecie leśne stypendium literackie.

Rynek drzewny | 33

Zasady sprzedaży drewna LP - Kosmetyczne zmiany; Klasyfikacja surowca - Zmiany.

Wiąz z legendą związany | 34

Legendę o diable i mistrzu Twardowskim zna niemal każe dziecko. Niewielu dorosłych jednak wie, że zagadkowe drzewo związane z tym utworem, rośnie na terenie gminy Wysokie Mazowieckie (Nadleśnictwo Rudka). Mowa o najokazalszym drzewie tej gminy – wiązie szypułkowym, rosnącym 2,5 km na południe od tej miejscowości, pomiędzy wsiami Bryki i Mystki Rzym.