Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 9/2008

Informacje | 4

W Sejmie o zalesianiu; Stare towarzystwo, ale żwawe; Profesjonalistki z sekretariatów; Samoróbka niezłej klasy...; Wandale ścięli dąb papieski; Drzewka za papier; Las w moim obiektywie ruszył w Polskę; Hubertus Expo 2008; Dzieci sadzą las

Pali się, panie nadleśniczy! | 2

W kwietniu zeszłego roku na terenie RDLP w Łodzi odnotowano 53 pożary, które zniszczyły prawie 16 ha lasu. 11 kwietnia tego roku w Nadleśnictwie Przedbórz ogień strawił jednorazowo tyle samo powierzchni. Tamtejsi leśnicy mieliby więc do czynienia z jednym z groźniejszych zjawisk, gdyby nie fakt, że ten pożar był jedynie pozorowany na potrzeby dorocznych manewrów strażackich doskonalących akcje gaśnicze na terenach leśnych.

Działać lokalnie! | 8

Redakcja otrzymała zaproszenie na zorganizowane przez Nadleśnictwo Jarocin spotkanie, nazwane Okrągłym Stołem Śmieciowym, na które nadleśniczy Krzysztof Schwartz zaprosił burmistrzów i wójtów. Pojechałem na nie ciekawy, jak zareagują na zaproszenie przedstawiciele samorządu i czy Okrągły Stół przyniesie jakieś efekty. Było warto...

Listy do Lasu Polskiego | 9

Podłożyć świnię...; Spojrzeć optymistycznie

Polemiki | 10

Drogi Graszku, Czymże byłaby gazeta bez dobrej publicystyki? Być może tym, czym lasy bez dobrej ochrony przeciwpożarowej. Niby można się bez niej obejść, ale tak jak krzyżówka nigdy nie zastąpi felietonu na koniec, tak samo modły o wilgotne lato nie zastąpią drużyny sprawnych strażaków.

Klejnot koronny | 11

Technikum leśne w Tucholi jest, jak wszyscy przyznają, w najściślejszej czołówce szkół leśnych w Polsce. Kadra pedagogiczna, wyniki egzaminów zawodowych i matur, kariery absolwentów – wszystko to pozwala na określenie placówki jako perły w koronie średnich szkół leśnych.

Wrzos, cietrzewie i Inspekcja | 12

Ze zbioru obfitej korespondencji dotyczącej nieprawidłowości przy pozyskaniu wrzosu w miejscach tokowisk cietrzewi, jaka wpłynęła do redakcji, wynikało, że w Nadleśnictwie Przemków (RDLP we Wrocławiu) złamano wiele aktów prawnych i, co ważniejsze, doprowadzono do degradacji jednej z niewielu w kraju ostoi cietrzewi.

Krajowa narada pożarowa | 14

Tegoroczna narada krajowa z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu odbyła się w dniach 1–3 kwietnia w Krutyni na terenie Nadleśnictwa Strzałowo (RDLP w Olsztynie).

Narada w Bieszczadach | 16

Tegoroczna krajowa narada z zakresu ochrony lasu pokazała rosnące znaczenie ochrony przyrody w Lasach Państwowych i ograniczenia w stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin.

Lasy niepaństwowe w Ustawie o lasach | 18

Poproszony o zabranie głosu w dyskusji dotyczącej zmian w Ustawie o lasach przedstawiam propozycję Leśnictwa Miejskiego – Łódź w sprawie lasów niepaństwowych i kierunków zmian regulacji ustawowych w tym zakresie.

Z zagranicy | 19

Trendy edukacji leśnej - forum w Finlandii

Czy uboczne użytkowanie lasu ma przyszłość? | 20

Pytanie to jest dziś wyjątkowo zasadne, ponieważ współcześnie waga tej dziedziny gospodarki leśnej nie jest należycie doceniana przez administrację leśną.

Wyżłobik dębowiec - nowe stanowisko | 23

Stanowisk rzadkich gatunków owadów, szczególnie prowadzących skryty tryb życia, może być znacznie więcej od oficjalnie poznanych. Na terenie Nadleśnictwa Piaski (RDLP w Poznaniu) zadomowił się wyżłobik dębowiec.

Zagrożenia ptaków szponiastych i sów (6) | 24

Silne wiatry, z którymi niestety mamy coraz częściej do czynienia, powodują również szkody w lęgach ptaków szponiastych. Na zniszczenie narażone są szczególnie potężne, kilkusetkilogramowe gniazda bielików.

Jak dawniej po Tatrach chadzano | 25

Polskie góry mają bardzo bogate tradycje turystyczne, co udowodniono już wielokrotnie na łamach niezliczonych publikacji. Ale góry mają do siebie to, że wciąż można odkrywać je na nowo, również w literaturze.

Dolina Kościeliska | 25

Przy tej okazji warto wspomnieć o innej, wydanej w 2006 r. publikacji Dolina Kościeliska. To wyjątkowa monografia jednej (!), acz szczególnej doliny. Zagłębiając się w lekturę czytelnik zdziwi się zapewne, jak wiele miejsc, opowieści, legend i rozmaitych utworów jest związanych z tytułowym zakątkiem Tatr.

Pęknięcia boczne | 26

Pęknięcia są jedną z siedmiu grup wad drewna okrągłego. Według położenia na pniu dzielimy je na trzy rodzaje: czołowe, boczne i czołowo-boczne. Dalszy podział obejmuje odmiany wymienionych rodzajów. W niniejszym odcinku kącika brakarza przedstawiony zostanie podział pęknięć bocznych.

Porady prawne | 28

W marcu 2007 r. rozwiązano ze mną umowę o pracę. Byłam pracownikiem administracji w jednym z nadleśnictw południowej Polski. Otrzymałam wówczas odprawę pieniężną, bo przyczyna mego zwolnienia leżała po stronie nadleśnictwa. W październiku pojawiła się możliwość ponownego zatrudnienia mnie na to samo stanowisko, w tym samym nadleśnictwie co uprzednio.

Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu | 29

Film przyrodniczy ma się w naszym kraju coraz lepiej. Przynajmniej pod względem istniejących i powstających festiwali filmowych oraz rosnącej liczby produkcji. Z pewnością jest to zasługa dużej dostępności sprzętu oraz rosnącego zapotrzebowania na filmy przyrodnicze ze strony widzów.

Drzewa iglaste i owady na nich żerujące | 29

Popularność potężnej książki (Drzewa iglaste i owady na nich żerujące – 2000 i 2005 r.), poświęconej owadom żerującym na drzewach iglastych, zachęciła wydawnictwo do wydania kolejnej publikacji adresowanej do leśników i miłośników lasu. Jest to kieszonkowy przewodnik, oparty na materiale zawartym we wspomnianej książce, noszący dokładnie ten sam tytuł.

140 lat Nadleśnictwa Kartuzy | 30

Pięknie położone na terenie Szwajcarii Kaszubskiej Nadleśnictwo Kartuzy obchodzi w bieżącym roku 140. rocznicę utworzenia. Jednak początki administracji leśnej na terenie obecnego Nadleśnictwa sięgają czasów średniowiecza.

Zbigniew Adamowicz | 31

Zbigniew Adamowicz – wybitny leśnik, siedliskoznawca leśny, nasz przyjaciel i długoletni współpracownik, zasłużony kombatant – urodził się 20 maja 1923 r. w Ostrołęce. II wojna światowa zastała Go w rodzinnym mieście jako ucznia gimnazjum.

Jan Gabryś | 31

26 lutego po kilkumiesięcznej chorobie zmarł inż. Jan Gabryś. Na cmentarzu w Szczawnicy pożegnali Go spowici smutkiem i zadumą: rodzina, licznie przybyli mieszkańcy Ochotnicy Górnej i Dolnej, grono pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Krościenko, myśliwi z Koła Łowieckiego Gorce w Nowym Targu, członkowie Związku Podhalan, przyjaciele.

Śladem sonetów krymskich | 32

Na Krym wybieraliśmy się od kilku lat, ale coś zawsze stało na przeszkodzie. Chciałem jechać z Klubem Przewodników Tatrzańskich. Zbierałem informacje. Śledziłem w Internecie relacje z innych wypraw.

Adepci leśnictwa debatują | 35

5 kwietnia w Zakopanem odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Studentów Leśnictwa. Pomysłodawcami i organizatorami konferencji byli oczywiście sami studenci skupieni wokół samorządu i kół naukowych na Wydziale Leśnym w Krakowie. Idea przedsięwzięcia została szeroko doceniona i to zarówno przez władze akademickie, jak i przedstawicieli Lasów Państwowych.

Z zagranicy | 28

Aparat cyfrowy zamiast taśmy i klupy; Finowie mają nowy program; Kłopoty ze zrębami zupełnymi; Większe pozyskanie w Norwegii