Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 10/2013

Leśny epizod powstania | 2

W warszawskiej RDLP obchody Ogólnopolskiego Święta Lasu połączono ze świętowaniem 150. rocznicy powstania styczniowego. W okolicach Broku (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka) miała miejsce rekonstrukcja potyczki, którą stoczyli uczniowie Zakładu Praktyki Leśnej z carskimi Kozakami. 

Od redakcji | 3

To wydarzenie musieliśmy odnotować – w połowie ubiegłego roku powiat nowotarski nie odnowił porozumienia o nadzorze nad gospodarką leśną z Nadleśnictwem Nowy Targ.

Informacje | 4

Święto Lasu – Piła pod znakiem brekinii; Technikum Leśne w Miliczu – To już pół wieku; LP kupują kolejkę – To dywersyfikacja; V Mistrzostwa Polski w Umiejętnościach Leśnych – Praca rąk, nóg i głowy; Finał Światowego Dnia Ziemi – Ekologiczne nie znaczy nudne; Ośrodki na gruntach LP – Niechętni na przetargi.

Jeden las, nadzór dwojaki | 7

Powiat nowotarski to jeden z krajowych rekordzistów, gdy chodzi o lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa – jest ich 38 tys. ha. Do połowy zeszłego roku nadzorowało je m.in. Nadleśnictwo Nowy Targ (5,2 tys. ha własnych lasów). Teraz zajmuje się tym powiat. Dlaczego?

Współodpowiedzialność podleśniczego | 10

Gospodarkę leśną w leśnictwie prowadzi leśniczy. Jak regulować podział odpowiedzialności pomiędzy nim a podleśniczym?

Puszcza potrzebna jest politykom | 12

Gdy przed kilkunastoma miesiącami SANTA wkraczała na scenę organizacji pozarządowych, wielu potraktowało ją jak podlaski folklor. Dziś sięga do metod dotychczas zarezerwowanych dla swych przeciwników i skupia zainteresowanie polityków.

Uzupełnić ogniwa systemu szkoleń | 14

Nowoczesne technologie obecne w polskich lasach wymagają, by wykonawców prac leśnych dodatkowo kształcić. Podobny zakres kształcenia mógłby objąć także leśników – mówi Jan Kubiak, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, współtwórca nowopowstałego Leśnego Centrum Edukacji.

Żubry w Puszczy Augustowskiej to nieprzemyślany pomysł | 16

Nowe stada żubrów widzi się chętnie zamknięte w obrębie dużych kompleksów leśnych. To nie jest właściwy kierunek, mówi dr Rafał Kowalczyk, zastępca dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.


Wiosna na szkółce | 18

Miniona zima zapisze się w historii jako jedna z dłuższych i bardziej uciążliwych w okresie dwóch ostatnich dekad. Opóźniona wegetacja zakłóciła tradycyjny scenariusz prac szkółkarskich i odnowieniowych. Dlatego wszystko trzeba było wykonać w dwa razy większym tempie. 

Lepiej zapobiegać, niż gasić | 20

Promocja postaw, inwestycje w profilaktykę i szkolenie kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe były tematami narady pracowników służb ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych (12 kwietnia, Sękocin).

Polityka kadrowa oczami związkowca | 22

W Lasach Państwowych zabrakło i w dalszym ciągu brakuje kompleksowej polityki kadrowej. Potrzebne są działania systemowe, które pomogą rozwiązać problem zatrudnienia nowych pracowników.

Górskie jaworzyny | 24

Siedliska 9140 i 9180 należy objąć szczególną troską i ochroną. Gospodarcze użytkowanie większości fitocenoz reprezentujących górskie jaworzyny jest ekonomicznie nieuzasadnione, ze względu na niską wartość drzewostanu oraz trudność pozyskania i zrywki drewna ze stromych stoków.

Poluję, bo lubię… | 26

Z zainteresowaniem śledzę na łamach „Lasu Polskiego” cykl artykułów o relacjach polskiego leśnictwa i łowiectwa. Moją uwagę przykuł list „W obronie zwierzyny” kolegi H. I. (nr 6/2013). Generalnie zgadzam się z nim, z częścią poglądów będę jednak polemizował. Chodzi mi o relacje łowiectwa z niepolującym społeczeństwem i zwyczaje łowieckie w innych krajach, a także sugestie, że pewnych rodzajów polowań nie da się obronić.

Widmo krąży nad puszczą. Widmo żubra… | 28

Wsiedlić żubra w nowe okolice, zakładając, że będzie trzymał się w jednym miejscu i nikomu nie wejdzie
w szkodę? Chyba nie wystarczy zaklęcie: żubrze, w miejscu stójże!

Uczył leśnictwa i życia | 30

Ducha leśnej służby rozbudził w nim przedwojenny leśniczy. Pracę leśnika zamienił jednak na misję nauczycielską. Przez dziesiątki lat nie tylko nauczał użytkowania lasu w ZSL w Lesku, ale też wprowadzał młodzież w dorosłość. 

Cenny kapitał Lasów Państwowych? | 31

Tegoroczne, szóste już z kolei spotkanie studentów trzech publicznych Wydziałów Leśnych organizowali poznaniacy. Tym razem żacy zabrali się za kwestie promocji i wizerunku ich potencjalnego pracodawcy.

Z zagranicy | 32

Finlandia - Wyniki finansowe Metsähallitusa w 2012 roku; Kanada - Koncepcja posztucznej inwentaryzacji lasu; Finlandia - Nowelizacja ustawy o zrzeszeniach leśnych a certyfikacja lasów.

Rynek drzewny | 33

Inwestycje - Biłgoraj nie dostanie szansy...; Kontrola drewna - Są też własne systemy; Sprzedaż drewna - Pula dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.

Na cysterskim szlaku… | 34

Wśród pomnikowych drzew najbardziej wyróżniają się najokazalsze, legitymujące się rekordowymi obwodami pni. Bywają jednak okazy o nieco mniejszych gabarytach, odznaczające się wyjątkowo malowniczym wyglądem.