Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 6/2013

Od redakcji | 3

i-Pokolenie – tak się ponoć nazywa tych, którzy bez iPhona i iPada – ajfona i ajpada, jakby ktoś nie wiedział – nie wyobrażają sobie życia.

Informacje | 4

Wycinanie zadrzewień – Szykują się zmiany; „Las” na targach – Doradzaliśmy prywatnym; Leśnicy-kombatanci – Honorowe obywatelstwo; „Afera białostocka” – Niewinni; Genetyka w leśnictwie – Konsorcjum DendroGen .

Teraźniejszość leśna w strategiach rządowych | 7

Programy leśne zawarte w najważniejszych dokumentach państwa rozczarowują. Brak w nich współczesnych idei leśnictwa, a te, które są w nich użyte, często dawno straciły na aktualności.

Chcemy, by społeczeństwo nas poznało | 10

Kampania „Lasy Państwowe. Zapraszamy” to akcja, która ma oddziaływać wielopłaszczyznowo, poruszyć wiele strun, które wywołają szeroki rezonans. Nasze działania to gromadzenie potencjału wizerunkowego. Nie wolno nam osiąść na laurach – mówi Mariusz Turczyk, kierownik Zespołu ds. Promocji i Mediów w DGLP.   

Na Mazowszu dłuższe S4 | 13

Pierwsze w tym roku zarządzenie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie umożliwia wyrabianie drewna S4 w długościach „maszynowych”, powyżej 2 m. 

Cenniki detaliczne nadleśnictw | 14

Przeglądając cenniki detaliczne sprzedaży drewna w nadleśnictwach, na myśl przychodzi znane powiedzenie „od Sasa do lasa”. Ile bowiem jednostek LP, tyle niemal wersji i wzorów cenników.

Do daglezji trzeba przekonywać | 16

Hodowla daglezji nie spotyka się wśród polskich leśników z powszechnym entuzjazmem. Choć jest to gatunek o znakomitej produkcyjności i niewysokich wymaganiach hodowlanych.

Leśny materiał testowany | 18

Właściwy etap testowania rozpoczyna się z chwilą założenia powierzchni. Pod lupę brana jest każda pojedyncza roślina. Rozpoczynają się poszukiwania najlepszych populacji i drzew, które utworzą w przyszłości elitarną bazę nasienną Lasów Państwowych. Na tym etapie stery przejmują leśnicy-naukowcy.

W obronie zwierzyny | 20

W ostatnich numerach „Lasu Polskiego” pojawił się cykl artykułów autorstwa pana Janusza Mikosia dotyczący łowiectwa. To dobrze, że wreszcie pojawiły się artykuły trafiające do myśliwych i leśników, krytycznie odnoszące się do niektórych metod postępowania myśliwych gospodarujących populacjami dziko żyjącej zwierzyny w naszym kraju.

Na początku musi być idea | 22

Poszerzenie granic parku narodowego może być istotnym motorem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym turystyki – uważa dr Mirosław Stepaniuk, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego. 

Co robić po okiści? | 24

Kaprysy pogody potrafią przyprawić o ból głowy. Zwłaszcza jeśli dotyczą leśników i związane są z wystąpieniem okiści, która potrafi zrujnować kilkadziesiąt lat ich pracy. Nierówna walka z aurą ogranicza się do walki ze skutkami klęsk. Jak sobie z nimi radzić, wiedzą w Nadleśnictwie Olesno.

Żyzne buczyny | 26

W żyznych buczynach w obszarach Natura 2000 czynności gospodarcze muszą uwzględniać ich rolę w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. Metodom dotychczasowego gospodarowania należy nadać bardziej proekologiczny charakter.

Między nową a starą szkołą | 28

Leśnikiem został z przekonania. Jako najmłodszy nadleśniczy w OZLP Radom objął jednostkę w Chmielniku. Mimo spełniania się w lesie, pociągała go szersza wiedza, toteż podjął studia w Zaocznym Zawodowym Studium Pedagogicznym przy SGGW. Tak najkrócej można streścić drogę zawodową Stanisława Janickiego, który ponad 40 lat temu został nauczycielem w ZSL w Zagnańsku. 

Wojenni leśnicy z Winterthur | 30

Leśnikom dość dobrze znana jest działalność ich kolegów w obozach jenieckich w czasie II wojny światowej. Mało kto wie natomiast o losach żołnierzy, którzy zostali internowani w Szwajcarii. Niewielka grupa zdobyła tam wykształcenie leśne.

Z zagranicy | 32

Niemcy - Nowelizacja prawa o handlu drewnem; Stany Zjednoczone - Nowi członkowie Komitetu Koordynacyjnego; Szwecja - Wyniki finansowe Sveaskogu w roku 2012; Finlandia - Internetowa sprzedaż drewna z lasów prywatnych. 

Rynek drzewny | 33

Biomasa - Załamanie na rynku; Koniec nielegalnego drewna - Nowe rozporządzenie PE już obowiązuje. 

„Księżna” z… nadleśnictwa | 34

W przypadku wielu pomnikowych drzew znalezienie ich nastręcza sporo trudności i zabiera dużo czasu. Są jednak i takie, do których trafić bardzo łatwo. Do tych zalicza się jedna z najgrubszych polskich lip drobnolistnych o wdzięcznym imieniu „Księżna Anna”, rosnąca na dziedzińcu... Nadleśnictwa Kliniska, leżącego na skraju pięknej Puszczy Goleniowskiej.