Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 5/2013

Są za mundurem | 2

Trudno o lepszą wizytówkę firmy niż elegancko ubrani pracownicy. Jak to jest, że na paniach leśne mundury – szczególnie te wyjściowe – leżą jakby lepiej? 

Od redakcji | 3

Daglezja, drzewo z okładki, rośnie szybko, daje sporo niezłego drewna i nie sprawia problemów hodowlanych. Mimo to szczególnej chęci, by ją uprawiać, nie obserwujemy. 

Informacje | 4

Parki narodowe – Nagrody nie tylko dla dyrektorów; Informacja o stanie lasów – Lesistość nie wzrasta; Straż Leśna – Nowe środki przymusu bezpośredniego; TL w Biłgoraju – 50-lecie istnienia; Ustawa o lasach – Projekt po konsultacjach; Nadleśnictwo Dąbrowa – Siedziba nowoczesna i z tradycją.

Daglezja zielona w szarej strefie | 7

Ustawa o ochronie przyrody dopuszcza wykorzystanie obcych gatunków drzew w racjonalnej gospodarce leśnej. Jednak według Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska prawo to mówi coś wręcz przeciwnego: nie należy wprowadzać do drzewostanów gatunków obcych, a istniejące w lasach powinny być usuwane.

Nie twórzmy leśnej wyspy… | 10

W ustawie o lasach z roku 1991 postawiliśmy na samodzielność nadleśnictw, co miało być formą wewnętrznej demonopolizacji LP jako całości. Duże uprawnienia dane nadleśniczym zostały z czasem wyssane przez wyższe szczeble zarządzania, często z pomocą polityków – mówi Stanisław Żelichowski, poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, były minister środowiska.

Zakładanie upraw dębowych oparte na biologicznej racjonalizacji | 14

Metody odnowienia dębu korytarzowa i grupowa, uwzględniające automatyzm przyrody, pozwalają godzić zarówno cele produkcyjne, jak i przyrodnicze, dając przy tym duże oszczędności. Posiadają ponadto zalety o charakterze hodowlanym, ekonomicznym i przyrodniczo-ekologicznym.

Kwaśne buczyny | 18

Godzenie funkcji produkcyjnej z ochroną siedliska jest w przypadku kwaśnych buczyn niełatwe. Co więcej, od zasad gospodarowania w obrębie tego siedliska konieczne są odstępstwa, jeśli poza jego ochroną pojawiają się inne cele ochrony, niejednokrotnie istotniejsze od niego samego.

Konkurencyjna tuba | 20

Czy istnieje metoda alternatywa dla kosztownych grodzeń? Jak pokazują testy przeprowadzone w Nadleśnictwie Lubaczów, w przypadku indywidualnej ochrony sadzonek jak najbardziej warto korzystać z perforowanych tub.

Powierzchnia testująca – instrukcja obsługi | 22

Część leśników uważa, że powierzchnie testujące to kolejna powierzchnia doświadczalna IBL, inni chcą je traktować jak typowe uprawy gospodarcze. W rzeczywistości wszystkie uprawy testujące to powierzchnie doświadczalne Lasów Państwowych, a rola ośrodków naukowych sprowadza się do wsparcia merytorycznego leśników.

Geoportale przyrodnicze | 26

Do niedawna kompleksowa informacja przestrzenna zarezerwowana była jedynie dla wąskiego grona decydentów. Dziś, kiedy z każdym dniem rośnie liczba odbiorców tego typu informacji, geoportale oferują użytkownikom dużą liczbę danych przestrzennych oraz zestaw funkcji odpowiadający wymaganiom.

Nissan Terrano II – częsty bywalec naszych lasów | 28

Nissan Terrano II cieszy się dużym zainteresowaniem braci leśnej. Jest terenówką pozwalającą na pogodzenie w jednym aucie trudów codziennej pracy w lesie z rodzinnymi wyjazdami. Nie wyróżnia się szczególnie in plus, nie posiada również poważnych wad. Czy faktycznie jest dobrym wyborem dla leśnika?

Poleski czar Kołakowskich | 30

Przodek tego rodu wszedł w leśnictwo, gdy poślubił wybrankę serca z majętności Kołakowskich. Jego potomni podjęli służbę w niemal dziewiczych lasach na Polesiu, a kolejne pokolenia w podwarszawskich kompleksach.

Z zagranicy | 32

Niemcy – Rok 2011 w lasach prywatnych; Czechy – Książę z lasami nie będzie prezydentem; Bawaria, Niemcy – Niezadowolenie firm handlujących drewnem; Kanada – Modelowanie i mapowanie zagrożeń.

Rynek drzewny | 33

Świadectwa pochodzenia biomasy – URE źródła pochodzenia współspalanej biomasy w elektrowniach; Rozmowy leśników z drzewiarzami – Problemy i oczekiwania przemysłu drzewnego.

English with Canadian Forest Service | 34

An \"ecosystem” is a geographical area of variable size with a unique composition of species, climate and landforms. A \"landscape” is an area characterized by the configuration and interactions of its spatial elements—for example, by different vegetation patches and how they are linked with each other. A landscape integrates both human and natural aspects, and it can be composed of more than one ecosystem.

Gdy biało w lesie | 35

W podkrakowskim Nadleśnictwie Myślenice przeważają rębnie częściowe, których podstawową funkcją jest ochrona podrostu. Śnieżna zima to najlepszy czas na cięcia i wywóz – głęboka kołdra białego puchu minimalizuje straty w młodym pokoleniu, a zmarzniętych na kamień i przykrytych warstwą ubitego śniegu dróg nie niszczy ciężki sprzęt.