Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 4/2013

Od redakcji | 3

Zdziwiło mnie kiedyś, gdy kolega, który kończył właśnie staż w nadleśnictwie, zapytał: kto to jest ten pan? Chodziło wówczas o głównego analityka Lasów Państwowych. Ani wiedział, jak się nazywa, ani czym zajmuje, ani dlaczego. Nic kompletnie!

Informacje | 4

Fundacja Pomoc Leśnikom – Coraz częściej pomaga; Pałac w Margoninie – Dla seniorów czy pod młotek?; FSC IC zatwierdza Analizę – Przeważa niskie ryzyko; PN Bory Tucholskie – Bezpłatne tylko wybrane punkty; Zmiany w planowaniu łowieckim – Ach te dziki…

O potrzebie tworzenia Narodowego Programu Leśnego | 7

Czy nasze leśnictwo może trwać w samozadowoleniu z powodu „wzorcowego modelu gospodarki”, jaki – zdaniem wielu leśników – uprawiamy? Przyszłość jest nieuchronna i nie zanosi się, że będzie tak sama jak wczoraj i dziś. Stwórzmy wielokierunkową wizję, która przygotuje nas na przyszłe potrzeby i będzie bardziej skuteczna wobec czekających wyzwań.

Wreszcie odważnie o polskim łowiectwie! | 11

Artykuł dotyczący łowiectwa, który zamieścił w styczniowym „Lesie Polskim” nadleśniczy Janusz Mikoś (seria czterech artykułów opatrzonych wspólnym tematem „Gospodarka łowiecka w kontekście gospodarki leśnej w perspektywie 2030 roku” ukazała się w numerach: 21–23/2012 i 1/2013 – przyp. red.), dał bardzo miarodajny opis sytuacji.

Potrzebny okrągły stół | 12

Treść uwag nadesłanych w ramach konsultacji społecznych, w sprawie projektu założeń do zmian w ustawie o lasach, świadczy o tym, że do osiągnięcia konsensusu jest bardzo daleko. Najwyższy czas ukonstytuować okrągły stół w sprawie nowelizacji ustawy o lasach i opracowania Narodowego Programu Leśnego.

Jakie zmiany w ustawie o lasach? | 14

Kiedy powstawała ustawa o lasach, Polska dopiero zaczynała proces transformacji ustrojowej, odrabiając zapóźnienia po poprzednim ustroju. Dziś jesteśmy w Unii Europejskiej, zbudowaliśmy społeczeństwo obywatelskie, a w prawie leśnym niemal brak śladu tych zjawisk. Czas to zmienić.

Sposoby kształtowania drzewostanów mieszanych o budowie dwupiętrowej | 16

Warunkiem uzyskania wysokiej jakości drzewostanów dębowych jest odpowiednio wczesne (optymalnie w fazie drągowiny) ukształtowanie drugiego piętra, złożonego z cienioznośnego gatunku liściastego (buk, grab, lipa). Aspekt ten powinien być brany pod uwagę już na etapie prac odnowieniowych.

Bory i lasy bagienne | 19

Najważniejszym elementem ochrony borów i lasów bagiennych jest utrzymanie i kształtowanie charakterystycznych dla tego siedliska warunków wodnych. Co więcej, z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych i zatorfienie podłoża, powinno podlegać ochronie także poza obszarami naturowymi.

Inwentaryzacja wielkoobszarowa – co nowego? | 22

Kilkuletnie doświadczenia inwentaryzacji wielkoobszarowej pokazują, że metody pomiarowe można i należy doskonalić. Ale też rozbudowywać zakres danych.

„Wikary” z Biłgoraja | 24

Już w dzieciństwie życie nadszarpnęło Antoniemu Stanisławowi Kukiełce zdrowie, ale też nauczyło pracy. Pierwszy na Lubelszczyźnie doktor nauk leśnych, przez blisko 40 lat, oddał się nauczaniu leśnego zawodu w ZSL w Biłgoraju. Jako nauczyciel starszej daty doskonale wie, że wykładanie to nie to samo co nauczanie.

Największe leśnictwo w Polsce | 25

Gdy na ubiegłorocznym Rajdzie Leśnika spotkałem podleśniczego Krzysztofa Tura, wspomniał, że bardzo brakowało mu takiego oddechu od pracy. Zrozumiałem, co ma na myśli, gdy podał powierzchnię swojego leśnictwa – 5678,15 ha! To największe leśnictwo w kraju, które dodatkowo pokrywa się z intensywnie użytkowanym poligonem wojskowym.

Bohaterska rodzina leśnika | 28

Powstanie styczniowe ma sławnych bohaterów, wiele bitew zostało opisanych. Ma też szereg bohaterów bezimiennych, jak leśna rodzina z Roztocza, której tragiczny los utrwalił powstaniec-literat Ferdynand Czaplicki.

„Dinozaury” świata drzew | 30

Gatunek wymarły wcale takim być nie musi? Dowodzą tego żywe skamieniałości. Ten oksymoron trafnie oddaje naturę roślin, które przetrwały zanik własnego gatunku. Jak pokazują poniższe przypadki, przywodzące na myśl opowieść detektywistyczną, ich ponowne odkrycie było często efektem wyjątkowego zbiegu okoliczności.

Z zagranicy | 32

Niemcy – FSC wspiera prywatnych właścicieli lasów; Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy – Sprawozdanie LFMV za lata 2010–11; Szwecja – 75-lecie Södry; Niemcy – Plantacje na nowym berlińskim lotnisku?; Niemcy – Więcej pracy dla absolwentów szkół wyższych; Dolna Saksonia, Niemcy – Rekompensaty za Naturę 2000 w lasach.

Rynek drzewny | 33

Kontrowersyjne e-drewno – Narzędzie spekulacji?; Zachowawcza strategia LP – Problemy współpracy przemysłu drzewnego z lasami; Leśnictwo na Białorusi – System sprzedaży od 2013 roku.

„Drzewo Robin Hooda” | 34

Gdyby poproszono nas o wybranie najbardziej malowniczo położnego i zarazem jednego z najtrudniejszych do odnalezienia wyjątkowych, pomnikowych drzew Polski, bez wahania wskazalibyśmy na dąb Hoggo z Rubna Wielkiego.