Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 24/2012

Dowodzik i złe sny | 3

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Leśniczy kupił właśnie nowy (oczywiście używany) samochód terenowy, ale od dbałego Niemca, który przez 15 lat chuchał na niego i dmuchał. Szkoda, żeby taki egzemplarz nocował pod chmurką, bierze się więc za budowę garażu. Przyjeżdża do hurtowni budowlanej i kupuje. 

Informacje | 4

Nadleśnictwa Ostrołęka – Siedziba po liftingu; Walny Zjazd leśnej „Solidarności” – Z ministrem, bez dyrektora; PTL Oddział w Krośnie – Jest tablica. Będzie pomnik?; Centrum Koordynacji Projektów środowiskowych – Mała alokacja, duże efekty; Nadleśnictwo Łuków – Rezerwat w obiektywie; Związek Leśników Polskich w RP – Nowy przewodniczący, nowe wyzwania.

Nadzór z merytorycznym wsparciem | 7

Racjonalny nadzór, wraz z kontrolą stanowiący stały element zarządzania, to zdaniem Stanisława Sennika, dyrektora regionalnego LP w Krakowie, jedno z podstawowych zadań regionalnej dyrekcji. Obszary, nad którymi kierujący powinni się szczególnie pochylić, to zamówienia publiczne i najważniejsze zadania gospodarki leśnej.

Nowa era łączności | 10

Łączność w lasach oparta na radiotelefonach analogowych wyczerpuje swoje możliwości techniczne i funkcjonalne. Podczas seminarium z ochrony przeciwpożarowej lasu w Jedlni-Letnisku (30 października) specjaliści zdecydowali o konieczności modernizacji radiokomunikacji lądowej w LP, obejmującej zmianę obecnego systemu na łączność cyfrową.

Surowiec do przerobu poszukiwany | 13

Jak rysuje się przyszłość wykorzystania drewna do celów energetycznych? Baza surowcowa już dziś nie jest w stanie zaspokoić popytu, a zainteresowanie przemysłu jest coraz większe.

O grodzeniu upraw, ale w inny sposób | 14

Grodzenie jest jedną z metod zabezpieczania upraw przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę. Przydatność takich przeciwdziałań jest jednak w ostatnich latach coraz bardziej kwestionowana z powodu ciągłego przystosowywania się dzikiej zwierzyny do nowych metod walki ze szkodami.

Szkółkarz potrafi | 18

Na szkółce polowej w Nadleśnictwie Spychowo przeprowadzono doświadczenie dotyczące wpływu, rodzaju oraz sposobu nawożenia na liczebność, przyrost oraz wysokość sadzonek świerka. 

Dręczyciel korzeni | 20

Huba gąbczasta, żagiew płaskowklęsła, żagiew wklęsła, murszak wklęsły, murszak Schweinitza (Phaeolus schweinitzii). Takimi nazwami określany murszak rdzawy to obok opieńki czy korzeniowca wieloletniego groźny sprawca chorób korzeni gatunków iglastych. 

Konsultacje dla wybranych? | 22

Z treści pisma wysyłającego do konsultacji społecznych projekt założeń do zmian w ustawie o lasach wynika, że ministra środowiska interesuje opinia jedynie wybranych grup interesariuszy polskiej gospodarki leśnej. 

Zgnilizna drewna sosnowego w północno-wschodniej Polsce | 24

Wiek sosny i typy siedliskowe lasu są decydującymi czynnikami wpływającymi na rozwój zgnilizny drewna.

Łowiectwo widziane na różny sposób | 26

Oddział Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Leśnego, przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i Wydziału Leśnego, zorganizował seminarium naukowe pt. „Lasy, leśnictwo a gospodarka łowiecka” (22 listopada).

Z zagranicy | 28

Dolna Saksonia, Niemcy –Testy konserwacji drewna pod folią; Bawaria, Niemcy -Strategia adaptacji do zmian klimatycznych; Meklemburgia-Pomorze Przednie, Niemcy – Krajowe Forum Leśne; Niemcy – Polska – „Stęchlizna wieków”; Kanada – Migracja asystowana.

Rynek drzewny | 29

Lubelska Jesień 2012 – III Submisja Drewna Cennego; Nowe zasady sprzedaży – Sposób ustalania cen wywołuje niepokój; Ekspansja IKEI w Rosji – Pfleiderer sprzedaję fabrykę płyt.

Śpiewać każdy leśnik może... | 30

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem artykuł Edwarda Marszałka, traktujący o bardziej i mniej oficjalnych pieśniach leśników („Las Polski” 21/2012). Z „oburzeniem” stwierdziłem jednak, że autor wykazał się „nierzetelnością” dziennikarską, przytaczając w tekście pieśni studentów Wydziałów Leśnych z Poznania i Krakowa, a pomijając Wydział Leśny SGGW. 

A las nam rośnie… – Poradnik dla właścicieli lasów (6) | I-IV

Bezpieczna wycinka; Pieczęć legalności; Jak chronić uprawy przed zwierzyną; Choinka z własnego lasu; Lepiej zabezpieczyć…; Sadzonki „z gruntu” i „z bryłką”; Jak to jest z prywatnymi lasami?