Zaprenumeruj! Kup teraz!   

Spis treści numeru 23/2012

Na końcu świata | 2

W sercu Puszczy Drawskiej, u brzegów rzeki Korytnicy, leży przysiółek Sówka. Wszystkiego dwa domy, jeden to leśniczówka. Typowa osada leśna, w tym przypadku figurująca akurat w ewidencji Nadleśnictwa Głusko.

Co to jest opał? | 3

Kiedy powstawała jakościowo-wymiarowa klasyfikacja drewna, miało być łatwiej i nowocześniej. KJW ponazywała sortymenty sym-bolami i wydawało się, że dla leśnika nie będzie już ważne, do czego służą.

Informacje | 4

Spotkanie SPL z dyrektorem generalnym LP - W końcu...; Podatek od mieszkania – Leśniku – płacisz sam!; 94. rocznica odzyskania niepodległości – Leśnicy pamiętają; Bank Danych o Lasach – Szybko, łatwo, wszystko; Zasady sprzedaży 2013 – Dużo nowego dla hurtowników.

Nie chodzi tylko o ekonomię | 7

Pozytywnemu wizerunkowi Lasów, zdaniem kierującego nimi Adama Wasiaka, służy spójne komunikowanie wszystkich jednostek, dobra organizacja i odpowiedzialna, wykształcona kadra. Cieniem na ich wizerunku, mimo starań, kładą się ciągłe tarcia z przemysłem drzewnym, samorządami i organizacjami ekologicznymi.


Jak gospodarować populacjami? | 12

Efektywne kontrolowanie dynamiki liczebności zwierzyny jest możliwe. Wymaga to zarówno nowelizacji ustawy łowieckiej, jak i stosowania przez myśliwych i leśników obiektywnych metod inwentaryzacji zwierzyny.

Opał klasy S2A | 14

Nikt z indywidualnych odbiorców nie zamierza zrobić papieru z drewna S2A. Kupuje po prostu opał lepszej jakości, ale płaci 23% VAT. Czy to konieczne?

Czynniki wpływające na nasilenie uszkodzeń | 16

Mechanizm powstawania uszkodzeń lasu przez zwierzynę ma charakter kompleksowy. Za jego nasilenie odpowiedzialne są (szczególnie gdy występują równolegle) różne czynniki środowiskowe – niedobór żeru, okresowy niepokój, ekstremalne temperatury, zalegająca, gruba pokrywa śnieżna.

Leśnicy w spódnicy | 18

Parytet – słowo odmieniane ostatnio przez wszystkie przypadki, zawitało także do lasów. Choć do proporcjonalnego podziału stanowisk w leśnictwie droga daleka, to o równe prawa kobiet i mężczyzn w Lasach Państwowych od trzech lat upomina się Stowarzyszenie Kobiet Lasu.

Co może się zmienić w ustawie o lasach? | 20

Kolejna propozycja założeń do nowelizacji ustawy o lasach ujrzała światło dzienne. Jakie zmiany przyniesie?

Dyskutujmy o zasięgach | 22

Trwa dyskusja o zasięgach występowania drzew leśnych na terenie Polski. Zasięgi naturalne, optymalne czy potencjalne – spory nad nazewnictwem, uwarunkowaniami prawnymi frapują także leśników. O tym, co poprzedza takie dyskusje, można się było dowiedzieć 8 listopada na seminarium w IBL.

Filatelistyczny poradnik grzybiarza | 24

Dla wszystkich filatelistów i grzybiarzy Poczta Polska przygotowała specjalne znaczki – „Grzyby w polskich lasach”, które weszły do obiegu 31 sierpnia 2012 roku. 

Aktualne technologie postępowania z nasionami drzew i krzewów leśnych | 25

W dniach 21–25 maja w Leśnym Banku Genów Kostrzyca miały miejsce międzynarodowe warsztaty pod nazwą „Current technologies of forest seed treatment”. LBG organizował warsztat wspólnie z Millennium Seed Bank Royal Botanic Gardens Kew, jednym z najstarszych ogrodów botanicznych na świecie. 

Land Rover Discovery I – legenda w polskich lasach | 26

Większość z nas kojarzy ten samochód z popularnym w latach 90. ubiegłego wieku rajdem Camel Trophy i charakterystycznym piaskowym kolorem (sandglow). Dzięki temu utożsamiamy Discovery z typową, „twardą” terenówką. Czy nasze lasy to rzeczywiście jego żywioł?

W cieniu Krzywego Dębu | 28

Ich główny trakt zawodowy wiedzie z Wielkopolski na Kujawy, gdzie od czterech pokoleń służą Puszczy Bydgoskiej. Ducha przodków odnajdują w żywej pamięci rodzinnej, tradycji leśnego rzemiosła, muzyce i wyjątkowej woni babcinej wody kolońskiej.

Obozowe leśników rozmowy | 30

Odkrycie kilkudziesięciu dokumentów obozowych ze zbioru Józefa Kobylańskiego pozwala wzbogacić historię łowiectwa i leśnictwa z okresu wojny i okupacji hitlerowskiej, szczegółowo ukazuje oświatową działalność leśników w oflagach.

Z zagranicy | 32

Niemcy - Spalają już więcej drewna, niż go przerabiają; Niemcy - 50-lecie KWF; Egipt - Zalesienia na pustyni nawadniane ściekami; Niemcy - Użytkowanie lasu na obszarach siedliskowych; Francja, Polska - Fundusze europejskie.

Rynek drzewny | 33

Zakup drewna z lasów prywatnych - Czy drewno od rolnika może być powodem problemów podczas kontroli skarbowej?; Drewno kłodowane - Nowe normy na drewno iglaste kłodowane. 

English with Canadian Forest Service: Forest ecosystem products and services (2) | 34

Soil is the naturally occurring, unconsolidated organic and mineral material that serves as a medium for plant growth. The thin soil layer that covers Earth’s land surface is a life-support system that connects the atmosphere, vegetation and water in all ecosystems.